Bezpieczeństwo przed szkołami: system wyniesień i kontrola prędkości – BO Gdynia

Bezpieczeństwo przed szkołami: system wyniesień i kontrola prędkości

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpieczeństwo przed szkołami: system wyniesień i kontrola prędkości

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2020/370

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

Opis:

LOKALIZACJA: Przed gdyńskimi szkołami, na głównych ulicach miasta
UZASADNIENIE (Na jaką potrzebę odpowiada propozycja?): Zmniejszenie ilości wypadków z udziałem dzieci/seniorów
ODBIORCY: Dzieci, młodzież szkolna, seniorzy
ZASIĘG: Projekt ogólnomiejski/ponadlokalny
ISTOTA PROPOZYCJI: Montaż progów zwalniających, wyniesień, ekranów prędkości i monitoringu przed gdyńskimi szkołami przede wszystkim podstawowymi i przedszkolami, połączony z rejestratorem wykroczeń

Szacunkowa łączna wartość projektu

0 zł

Załączniki