Bezpieczeństwo na ul. Reja – BO Gdynia

Bezpieczeństwo na ul. Reja

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpieczeństwo na ul. Reja

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: pawdan@tlen.pl

ID projektu:

2015/216

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Projekt dotyczy drogi gminnej ul. Reja i ul. Śniadeckich

Opis:

Projekt dotyczy podniesienia poziomu bezpieczeństwa i spowolnienia jazdy na ul. Mikołaja Reja, Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Reja z ul. Śniadeckich. Nie wyrażamyy zgody na odrzucenie wniosku o wymalowanie pasa wyłączenia z ruchu (zebra) na ul. Reja za skrzyżowaniem z ul. Śniadeckich. Montaż znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. Śniadeckich po lewej stronie przed skrzyżowaniem z ul. Reja i montaż znaku ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę – na początku ul. Reja od wjazdu z ul. Syrokomli.

Szacunkowa łączna wartość projektu

4050.51 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Wymalowanie pasa wyłączenia z ruchu - 306,00 zł. 3. Montaż lustra drogowego - 1 666,67 zł. 4. Montaż 2 znaków drogowych -2 x 1 038,92 zł = 2077,84

Załączniki