Babie Doły w kwiatach – BO Gdynia

Babie Doły w kwiatach

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Babie Doły w kwiatach

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

E-mail: kotulskip@gmail.com

ID projektu:

2018/241

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Obszar Babich Dołów

Opis:

Projekt zakłada upiększenie Babich Dołów kwiatami i inną roślinnością. Ze względu na wysoką aktywność dzików proponuje się, aby rośliny nie znajdowały się bezpośrednio w glebie, lecz w dużych ozdobnych donicach – wszystkie w jednakowym stylu. Poleca się, aby kompozycje roślinne charakteryzowały się długim okresem kwitnienia i/lub pozostawały na zimę w stanie zasuszonym, wymagały małej pielęgnacji, były wieloletnie. Proponuje się, aby w niektórych ze wskazanych lokalizacji umieścić po dwie lub trzy donice. Dopuszcza się zastąpienie pary lub kilku donic jedną większą. Ciekawym rozwiązaniem byłoby zaprojektowanie donicy o charakterystycznym kształcie (w nawiązaniu do specyfiki osiedla, np. profil lotniczy, skrzydło samolotu). W przypadku nieuzyskania zgody posadowienia kwietników na gruntach niebędących własnością gminy, należy je przenieść w inne zaproponowane lokalizacje lub zupełnie nowe. W kosztorysie uwzględniono zakup donic, ich dostawę, przygotowanie gruntu, zasadzenie roślin oraz pielęgnację przez co najmniej 6 lat. [W załączonych linkach oraz obrazkach można obejrzeć jedną z proponowanych donic oraz przykładowe realizacje nasadzeń: https://www.artbud.pl/pl/p/Donica-owalna%2C-betonowa%2C-120x40x40-z-pasem-malowanym-szt./11598 https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Finspirowaninatura.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fdonice-terraform-plane-ring.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Finspirowaninatura.pl%2Ftag%2Fdonice-miejskie%2F&docid=Ep-qghyjMzKWjM&tbnid=ZGdEgdKjdkCFBM%3A&vet=10ahUKEwjGoMGD26_ZAhVH3qQKHZ1zC4EQMwhpKCEwIQ..i&w=2000&h=1333&client=firefox-b&bih=822&biw=1173&q=realizacje%20donice%20miejskie&ved=0ahUKEwjGoMGD26_ZAhVH3qQKHZ1zC4EQMwhpKCEwIQ&iact=mrc&uact=8#h=1333&imgdii=uOjroWUOb0JYBM:&vet=10ahUKEwjGoMGD26_ZAhVH3qQKHZ1zC4EQMwhpKCEwIQ..i&w=2000 ]

Szacunkowa łączna wartość projektu

45515 zł

Załączniki