Autobus wsparcia osób w kryzysie bezdomności – BO Gdynia

Autobus wsparcia osób w kryzysie bezdomności

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Autobus wsparcia osób w kryzysie bezdomności

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/222

Status

Lokalizacja projektu:

Maksymalnie 4 miejsca postoju, w pobliżu miejsc przebywania/gromadzenia się osób bezdomnych.

Opis:

Autobus będzie kursował codziennie w porze nocnej, będzie miał określone stałe miejsca postoju (max. 4) w uzgodnieniu z MOPS.
Załogę autobusu powinien stanowić pielęgniarz i streetworker/pracownik socjalny. Bezdomny otrzyma informacje gdzie może uzyskać pomoc w wyjściu z bezdomności i wsparcie.
Na pokładzie autobusu pielęgniarz/ratownik medyczny udzieli podstawowej i niezbędnej pomocy medycznej (opatrunki, podstawowe leki).
Bezdomny będzie miał okazję otrzymać czystą odzież pochodzącą ze zbiórek, MOPS-u czy sklepów społecznych.
Autobus byłby charakterystycznie ozdobiony przez młodzież zajmującą się sztuką uliczną.
Zatrudnienie przy projekcie mogliby znaleźć bezrobotni lub osoby, które w przeszłości miały podobne problemy (np. stanowisko kierowcy).

Szacunkowa łączna wartość projektu

352000 zł

Załączniki