Atrakcyjne i przyjazne Chwarzno-Wiczlino. Inwestycje kontraatakują! Uzupełnienie infrastruktury służącej mieszkańcom każdego dnia. – BO Gdynia

Atrakcyjne i przyjazne Chwarzno-Wiczlino. Inwestycje kontraatakują! Uzupełnienie infrastruktury służącej mieszkańcom każdego dnia.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Atrakcyjne i przyjazne Chwarzno-Wiczlino. Inwestycje kontraatakują! Uzupełnienie infrastruktury służącej mieszkańcom każdego dnia.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/236
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Poszczególne elementy oznaczone cyframi odnoszą się do opisów z kroku 2. 1) Ulica Chwarznieńska - od terenu za skrzyżowaniem z ul. Amona (od wysokości następującej po przejeździe rowerowym) do przystanku Tezeusza. 2) Ulica Kardynała Wyszyńskiego. Od zakończenia chodnika przynależnego do sklepu Biedronka. W kierunku Niemotowa po prawej stronie, jako przedłużenie istniejącej infrastruktury. Na odcinku do wjazdu w ulicę Gradową. 3) Chodnik na części ul. Okrężnej od Kapliczki. Po prawej stronie idąc w kierunku lasu. Na całej długości ulicy Okrężnej części prostopadłej do ul. Chwarznieńskiej. 6) Parklet znajdzie się na ul. Filipkowskiego (część prostopadła do ul. Wiczlińskiej) na przeciwko budynku Filipkowskiego 1 na terenie zielonym pasa drogowego. W chwili obecnej znajduje się tam zdewastowany trawnik. 7) Tereny zielone pasów drogowych ul. Filipkowskiego od skrzyżowania z ul. Wiczlińską na odcinku do budynku Filipkowskiego 3 na prawej i lewej stronie ulicy.

Opis:

Projekt stanowi kompleksową inwestycję, która uzupełnia braki w infrastrukturze służącej mieszkańcom, bezpośrednio wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci podążających do szkoły, a także pieszych. Proponowane chodniki znajdują się w miejscach, które każdego dnia przemierzają duże grupy mieszkańców celem dostania się do przystanków autobusowych, placówek edukacyjnych czy są często wybierane jako miejsce spacerowe młodych rodzin z dziećmi (często używających wózków). Osoby odpowiadające za poszczególne elementy projektu: Monika Koćwin (Stare Chwarzno), Małgorzata Białoskórska (Nowe Chwarzno), Helena Pieprzowska (rejon ul. Śnieżna, Gradowa), Tomasz Zabłocki (elementy estetyzacji Wiczlino Ogród), Maciej Skwierz (elementy infrastrukturalne Wiczlino Ogród). Osoba do kontaktów i moderator projektu: Jakub Ubych (Wiczlino Ogród). Dokładny opis poszczególnych elementów znajduje się w formularzu w kroku 2. Dodatkowe elementy uszczegóławiające: W pozycjach 1,2,3 – chodnik z kostki brukowej 8 cm. Krawężniki – używane przy standardowych inwestycjach ZDiZ. Kostka na podsypce. Możliwa zmiana szerokości chodników (zwężenie) w przypadku konieczności zachowania bezpiecznej szerokości pasów ruchu drogowego. Pozycja 6 – Parklety występują najczęściej w obrębie chodników w centrach miast, jako uatrakcyjnienie terenu poprzez równoczesne zachowanie funkcji użytkowych. Lokalizacja dodatkowo rozwiąże problem nagminnego i nielegalnego postoju samochodów, których kierowcy korzystają z punktów usługowych zlokalizowanych w pobliskich budynkach. Ewentualna inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwości postojowe samochodów, ponieważ w promieniu 50 metrów od miejsca inwestycji znajduje się powyżej 30 ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Dodatkowo parklet ma być przykładem na ciekawą formę uatrakcyjnienia terenów o charakterze śródmiejskim poprzez włączenie elementów zieleni w funkcję publiczną. Pozycja 7 – ma na celu zwiększenie funkcji estetycznych. Niski nakład inwestycyjny zdecydowanie poprawi pod względem wizualnym miejsce, które każdego dnia jest użytkowane przez niemalże 1000 mieszkańców. Wspólnoty mieszkaniowe osiedla Wiczlino Ogród wyrażają chęć opieki nad nowo powstałą zielenią.

Kalkulacja kosztów:

1) Ciąg pieszy - wzdłuż ul. Chwarznieńskiej - przedłużenie istniejącej infrastruktury od miejsca przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych (przy wjeździe w ul. Amona) do kolejnego przejścia dla pieszych (przy przystanku ul. Tezeusza), w którym godzinach szkolnych pracuje osoba przeprowadzająca przez ulicę. (150 mb x 2 m) x 288,24 zł za m2 - 86 472 zł brutto 2) Chodnik ul. Kardynała Wyszyńskiego od strony ul. Wiczlińskiej. Chodnik łączy osiedle domów jednorodzinnych z przystankiem, drogą do sklepu. Obecnie brak chodnika w jakiejkolwiek formie. Droga obok utwardzona - co zwiększa niebezpieczeństwo pieszych, ze względu na prędkość jaką osiągają samochody. Chodnik obrzeżowany dwustronnie. 230 mb (szer 1,50 m) * 415 zł = 95 450 zł brutto 3) Chodnik - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Starego Chwarzna poprzez wybudowanie chodnika w ciągu ul. Okrężnej. 250 mb, chodnika o szerokości 1,5 m, z jednej strony krawężnik z drugiej strony obrzeże z demontażem istniejących fragmentów. 250 mb * 543,65 zł = 135 912,50 zł brutto Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej do punktu 1, 2, 3 - 47 070 zł brutto 6) Parklet - instalacja przy ul. Filipkowskiego w miejscu nagminnego nielegalnego parkowania. Kwota 18 000 zł brutto - wycena rynkowa. Instalacja, dostarczenie montaż. Wraz z projektem. Instalacja - obszar wielkości 4m x 1,5 m na terenie zielonym w pasie drogowym. 7) Estetyzacja pasa zieleni przy ul. Filipkowskiego - Nasadzenie 10 drzew w ciągu ul. Filipkowskiego na łączniku do ul. Wiczlińskiej. Zakup drzew oraz nasadzenie - 1000 zł * 10 = 10 000 zł Renowacja trawnika 200 m2 * 6 zł = 1 200 zł Suma: 11 200 zł + 8% VAT = 12 096 zł brutto Podsumowanie kosztów: 1) 86 472 zł 2) 95 450 zł 3) 135 912 zł 1,2,3) 47 070 zł 6) 18 000 zł 7) 12 096 zł Suma: 395 000 zł. Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy. Suma mieści się w limicie przyznanym na dzielnicę.

Szacunkowa łączna wartość projektu

395000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki