Aplikacja – interaktywna mapa historyczno-turystyczna dziedzictwa kulturowego oraz miejsc o walorach turystycznych – BO Gdynia

Aplikacja – interaktywna mapa historyczno-turystyczna dziedzictwa kulturowego oraz miejsc o walorach turystycznych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Aplikacja – interaktywna mapa historyczno-turystyczna dziedzictwa kulturowego oraz miejsc o walorach turystycznych

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/243

Status

Lokalizacja projektu:

Opis:

Podstawowym elementem projektu jest aplikacja (część składowa istniejącej aplikacji w tym przypadku należy łączyć pomysł z istniejącą aplikacją „Gdynia”) oraz strona WWW funkcjonująca na tym samym założeniu co aplikacja. Głównym założeniem jest stworzenie portalu mapowego zintegrowanego z rozbudowaną bazą obiektów (zaznaczonych konturowo na podkładzie mapy) o znaczeniu kulturowym i historycznym (obiekty z rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków, obiekty pozbawione jakiejkolwiek formy ochrony zasugerowane przez użytkowników), priorytetem jest szczegółowość bazy winnej zawierać najbardziej zapomniane obiekty tj. chaty wiejskie bądź miejsca nieistniejące. Każdy obiekt istniejący w bazie danych zawierać ma opis zawierający podstawowe informacje oraz fotografie (współczesne i historyczne). Ważną funkcją aplikacji jest audioguide odczytujący wcześniej wspomniany opis (audioguide uruchamiany manualnie przez użytkownika). Aplikacja powinna być powiązana z systemem GPS urządzenia mobilnego, co stanowi potencjalne ułatwienie w orientacji terenowej. Przy opracowaniu narzędzia należy zwrócić uwagę na design oprawy graficznej oraz przejrzystość i intuicyjność interfejsu. Zakres mapy ograniczony do terenów miasta Gdyni (z zaznaczeniem ewentualnej rozbudowy o sąsiadujące gminy). Projekt skierowany dla wszystkich mieszkańców Gdyni oraz turystów, odpowiadający na wzrost zainteresowania lokalnym dziedzictwem, który ze względu na możliwość ingerencji użytkownika w treść pobudza twórczość społeczną.

Szacunkowa łączna wartość projektu

280000 zł

Załączniki