Anty-smogowy miernik powietrza na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 , na ul Nagietkowej 73, włączony do sieci miejskiego monitoringu jakości powietrza w Gdyni – BO Gdynia

Anty-smogowy miernik powietrza na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 , na ul Nagietkowej 73, włączony do sieci miejskiego monitoringu jakości powietrza w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Anty-smogowy miernik powietrza na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 , na ul Nagietkowej 73, włączony do sieci miejskiego monitoringu jakości powietrza w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/DAB/0009
Dzielnica
Dąbrowa
Autor projektu
Rafał Śniegocki
E-mail
rafaltomasz.sniegocki@gmail.com
Telefon
602200959
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Miernik zostanie umiejscowiony na elewacji budynku szkoły na wysokości ok 4 m nad powierzchnią. Urządzenie jest wielkości szkolnego plecaka a średni pobór mocy to 15 W. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona po wizji lokalnej firmy Tetabit i uzgodnieniach z działem technicznym szkoły.

Opis:

Projekt zakłada instalację niskokosztowego miernika powietrza ( PM10+PM2.5+PM1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 . Lokalizacja została uzgodniona z operatorem systemu monitoringu powietrza dla miasta Gdyni , Fundacją ARAMG .Ponadto wskazana lokalizacja jest położona centralnie w dzielnicy Dąbrowa dzięki czemu będzie mogła stanowić źródło informacji na temat potencjalnych źródeł niskiej emisji z różnych kierunków wiatru. Również ze względu na różę wiatrów wskazującą na przeważające zachodnie i południowo-zachodnie kierunki wiatrów dla tego obszaru punkt pomiarowy położny jest korzystnie. Wskazany miejsce może stanowić uzupełnianie działającej referencyjnej stacji monitoringu atmosfery AM9 przy ul. Szafranowej mierzącej od ponad 20 lat zarówno zanieczyszczenia gazowe jak i pyłowe. Prawidłowość uzyskanych wyników z miernika przy ul. Nagietkowej 73 powinna być skorelowana z wynikami ze stacji monitoringu atmosfery AM9. Pomiar przy pomocy mierników niskokosztowych może pełnić ważną lokalną rolę informacyjną- edukacyjną dla danego obszaru w tym przypadku dzielnicy Dąbrowa, natomiast należy mieć na uwadze, że nie zastąpi profesjonalnych pomiarów przy pomocy referencyjnej stacji monitoringu, ze względu na uproszczoną metodykę pomiaru jaki i zakres pomiarowy może stanowić tylko jej uzupełnienie. Miernik ma wielkość szkolnego plecaka i będzie zainstalowany na wysokości ok 4 m po ustaleniach ekipy technicznej z dyrektorem ds technicznych szkoły. Dodatkowo przewiduje się wytworzenie przy merytorycznej pomocy Fundacji ARMAG , materiałów edukacyjnych dla dzieci oraz mieszkańców. Fundacja także chętnie weźmie udział na zaproszenie szkoły w zajęciach dodatkowych w celu przybliżenia aspektów ochronie powietrza.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
dostawa i montaż 1 szt miernika sensorycznego z podłączeniem do systemu monitoringu10500 zł
1 szt czujnik NO23500 zł
druk ulotek 1000 szt1000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

15000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki