Amatorsko i profesjonalnie nie tylko rowerem na Pumptruck Park Gdynia Zachód – BO Gdynia

Amatorsko i profesjonalnie nie tylko rowerem na Pumptruck Park Gdynia Zachód

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Amatorsko i profesjonalnie nie tylko rowerem na Pumptruck Park Gdynia Zachód

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: mooonia13@poczta.fm

ID projektu:

2018/289

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Część działki gminnej nr 584 obręb Wiczlino, położonej przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni w granicach terenu opisanego kartą 145 ZP wg aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2210.

Opis:

Pumptrack to rekreacyjna bieżnia przeznaczona do jazdy grawitacyjnej (zasadniczo rowerem bez pedałowania), wykorzystując jedynie rozpęd i balansowanie ciałem, na specjalnie wyprofilowanym torze, składającym się z band i hopek. Projekt zakłada budowę terenowych rekreacyjnych torów do jazdy przede wszystkim na rowerze typu ‘pumptrack’ dostosowanych dla użytkowników o zróżnicowanych umiejętnościach wraz z uzupełniającą zielenią parkową oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci miejsc do odpoczynku. Jednym z istotnych założeń projektu jest powstanie obiektu stanowiącego chętnie odwiedzane miejsce rekreacji i odpoczynku mieszkańców, ich integracji społecznej, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, stanowiąc ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu na powietrzu. Obiekt przewidziany jest nie tylko dla wybranej grupy profesjonalnie/wyczynowo korzystających. Z uwagi na dyspozycję terenu (zdaniem wnioskodawcy ponad 0,5 ha) oraz charakter przedsięwzięcia, zakłada się wykorzystanie całej dostępnej dla dzielnicy kwoty budżetu obywatelskiego na dany rok kalendarzowy. Ponadto zaleca się: – realizację obiektu w wariancie „zaprojektuj i wybuduj” ze względu na specjalistyczną wiedzę i doświadczenie jaką powinni wykazać się oferenci, – wyłonienie wykonawcy w formie konkursu projektów koncepcyjnych, przy założeniu, że zasadniczym kryterium oceny będzie atrakcyjność rekreacyjna obiektu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

473700 zł

Załączniki