Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie projekt dla całej dzielnicy czyli: budowa brakującego odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Chwarznieńskiej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej – BO Gdynia

Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie projekt dla całej dzielnicy czyli: budowa brakującego odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Chwarznieńskiej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie projekt dla całej dzielnicy czyli: budowa brakującego odcinka chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Chwarznieńskiej oraz budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/295
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
Autor projektu
Monika Koćwin
E-mail
bula0807@wp.pl
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Chwarznieńskiej do ul. Mokrej. 2) Lokalizacja siłowni: działka gminna nr 252/30 Działka przy istniejącym placu zabaw przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

Opis:

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Chwarznieńskiej do ul. Mokrej o szer. 2,5 z kostki betonowej szarej. 2)Lokalizacja siłowni: działka gminna nr 252/30 Działka przy istniejącym placu zabaw przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

Kalkulacja kosztów:

Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzi opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu, projektu drogowego i przebudowy oświetlenia, inwentaryzacja zieleni, materiałów do decyzji ZRID wraz z podziałami nieruchomości, badań geologicznych gruntu wraz z opinią geologiczną, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w wysokości 65 000 zł. brutto. Szacunkowy koszt robót budowlanych brutto: 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m z kostki betonowej szarej na długości ok. 470 mb (od istniejącego chodnika/ścieżki za rondem przy ul. Gierdziejewskiego do ul. Mokrej) – 338 000 zł. 2. Wycinka drzew o wys. powyżej 5 m ok. 21 szt. wraz z karczowaniem - 46 150 zł. 3. Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości prywatnych na odcinku ok. 240 m od ul. Kamrowskiego do ul. Mokrej - ok. 36 000 zł brutto. 4. Budowa siłowni – dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej – ok. 61 000 zł. brutto. Lokalizacja siłowni – dz. nr 252/30 przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

Szacunkowa łączna wartość projektu

546150 zł

Załączniki