„Zielone” miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni – BO Gdynia

„Zielone” miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie „Zielone” miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Działki Leśne
Szacunkowa wartość projektu
331 135 zł
Liczba głosów
795
Liczba punktów
795
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Projekt ma na celu stworzenie „zielonej”, przyjaznej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej dla uczniów ZSS nr 17, jak również mieszkańców dzielnicy (popołudniami i podczas weekendów). Obecnie na szkolnym placu apelowym istnieje nawierzchnia z popękanych i nierównych płyt betonowych, którą należy rozebrać i usunąć. Planuje się nowe zagospodarowanie terenu. Przewiduje się wykonanie przestrzeni parkowej (zieleń urządzona: drzewa, krzewy, utwardzone alejki żwirowe, ławki, kosze, oświetlenie) wraz z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń oraz budowę podjazdu, zapewniającego wygodny dostęp do obiektu dla osób z zewnątrz.

Lokalizacja projektu:

Plac apelowy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Plac w kształcie prostokąta o wym. 32 m x 22 m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły; własność gmina.

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-12-22 12:41:47

Zrealziowane działania:

  • listopad 2023 r. – odbiór dokumentacji projektowej. 

Planowane działania:

  • 2024 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

———————————-
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Działki Leśne
ID: 2022/DZL/0006

„Zielone” miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Urszula Kubicka-Formela
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Plac apelowy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Plac w kształcie prostokąta o wym. 32 m x 22 m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły; własność gmina.
Opis:
Projekt ma na celu stworzenie „zielonej”, przyjaznej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej dla uczniów ZSS nr 17, jak również mieszkańców dzielnicy (popołudniami i podczas weekendów). Obecnie na szkolnym placu apelowym istnieje nawierzchnia z popękanych i nierównych płyt betonowych, którą należy rozebrać i usunąć. Planuje się nowe zagospodarowanie terenu. Przewiduje się wykonanie przestrzeni parkowej (zieleń urządzona, utwardzone alejki żwirowe, ławki, kosze na odpady) wraz z kilkoma urządzeniami edukacyjnymi i urządzeniami do ćwiczeń oraz budowę oświetlenia (2 lampy).
Obecnie plac apelowy nie jest wykorzystywany z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni. Uczniami ZSS nr 17 są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, także ruchowymi. Teren ten należy więc tak zagospodarować, aby umożliwić wszystkim uczniom bezpieczne i wygodne korzystanie z niego. Przewiduje się, że w części parkowej będą odbywały się „zielone” lekcje, a w części, gdzie zostaną posadowione urządzenia siłowni – także zajęcia sportowe. Charakter parkowy obiektu pozwoli także na chwilę wytchnienia dla uczniów i nauczycieli podczas przerw lekcyjnych, jak również umożliwi mieszkańcom dzielnicy miłe spędzanie czasu w weekendy i popołudnia, po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Projekt ma na celu stworzenie „zielonej” przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej dla uczniów ZSS nr 17 oraz mieszkańców dzielnicy (popołudniami i podczas weekendów). Obecnie na szkolnym placu apelowym istnieje nawierzchnia z popękanych i nierównych płyt betonowych, którą należy rozebrać i usunąć. Planuje się nowe zagospodarowanie terenu. Przewiduje się wykonanie przestrzeni parkowej (zieleń, utwardzone alejki żwirowe, ławki, kosze, oświetlenie) wraz z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Wykonanie utwardzonych alejek żwirowych typu Hanse Grande z obrzeżami ok. 120 m2 x 340 zł 40800 zł
Dostawa i montaż ławek z oparciem i podłokietnikami – 3 szt. x 2.500 zł 7500 zł
Dostawa i montaż stołu piknikowego – 1 kpl. 15000 zł
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – min. 2 urządzenia dwustanowiskowe 15000 zł
Dostawa i montaż trampoliny 15000 zł
Budowa pochylni oraz dobudowanie fragmentu chodnika od istniejącego ciągu pieszego do projektowanej pochylni lub niwelacja skarpy 40000 zł
Rozbiórka 1 ciągu schodów i budowa nowych schodów z balustradami wraz z przygotowaniem terenu do prowadzenia robót 18000 zł
Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 704 m2 x 53 zł 37312 zł
Dostawa i montaż ławki bujanej – 1 szt. 19000 zł
Dostawa i montaż koszy na odpady – 1 szt. 2000 zł
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz + palikowanie 3 szt. x (2380 + 216) 7788 zł
Sadzenie krzewów + podłoże, nawóz – 10 szt. x 43 zł 430 zł
Wykonanie trawnika 584 m2 x 33 zł 19272 zł
Utrzymanie obiektu, w tym zieleni, przez okres 3 lat 15922 zł
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 20000 zł
Dostawa i montaż wieszaka na ubrania – 1 szt. 2000 zł
Dostawa i montaż tablicy z regulaminem – 1 szt. 1500 zł
Budowa oświetlenia (2 lampy + dokumentacja) 53441 zł
przygotowanie pod obsadzenia krzewami: wymiana gleby – 15 m2 x 54 zł/m2 oraz koszt ściółkowania nasadzeń – kora bez agrowłókniny: 15 m2 x 24 zł/m2. 1170 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:331135 zł

Załączniki: