Zieleń i elementy aktywnej zabawy w parku przy ul. Bławatnej – BO Gdynia

Zieleń i elementy aktywnej zabawy w parku przy ul. Bławatnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zieleń i elementy aktywnej zabawy w parku przy ul. Bławatnej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Szacunkowa wartość projektu
58 468 zł
Liczba głosów
522
Liczba punktów
522
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Projekt to dalsza część wygranego w 2021r. wniosku parku rekreacyjno-sportowego, który zakłada zagospodarowanie pustej obecnie działki w środkowej części dzielnicy na miejski park o wielofunkcyjnym zakresie służący rekreacji i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy lubiących aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Tegoroczny projekt jest dedykowany podniesieniu walorów estetycznych tego miejsca – zakłada powstanie części zielonych (kwiaty, byliny, krzewy), a także dodaniu elementów aktywnej zabawy na gumowych urządzeniach np. do ćwiczeń równowagi lub slalomu oraz bezpiecznej poliuretanowej górce, po której dzieci będą wjeżdżać pojazdami na kołach lub wbiegać.

Lokalizacja projektu:

ul. Bławatna, niezagospodarowana działka przed przedszkolem

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-01-04 15:53:49

Zrealizowane działania:

  • grudzień 2022 r. – wystąpiono o rozszerzenie zgody na zainwestowanie w związku z realizacją wspólnie dwóch wniosków BO 2021 „Park rekreacyjno-sportowy przy ul. Bławatnej” i BO 2022,
  • grudzień 2022 r. – wydano dokument rozszerzenia zgody na zainwestowanie,
  • luty 2023 r. – złożono wnioski o warunki techniczne,
  • lipiec 2023 r. – ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • sierpień 2023 r. – unieważniono postępowanie,
  • wrzesień 2023 r. – ogłoszono kolejne postępowanie i wyłoniono Wykonawcę; podpisano umowę.
  • grudzień 2023 r. – zakończenie prac projektowych.

———————————-.
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Pustki Cisowskie-Demptowo
ID: 2022/PCD/0012

Zieleń i elementy aktywnej zabawy w parku przy ul. Bławatnej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Rogała Emilia
e-mail: emilia.rogala@op.pl
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
ul. Bławatna, niezagospodarowana działka przed przedszkolem
Opis:
Projekt to dalsza część wygranego w zeszłym roku wniosku parku rekreacyjno-sportowego, który zakłada zagospodarowanie pustej obecnie działki w środkowej części dzielnicy na miejski park o wielofunkcyjnym zakresie. Ma służyć rekreacji i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo lubiących aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Przylega do tego terenu działka, na której znajduje się siłownia zewnętrzna, z której korzystają osoby dorosłe, zarówno młodsze jak i starsze. Projektowana inwestycja połączy potrzeby rekreacyjno-sportowe mieszkańców dzielnicy w każdym wieku. Tegoroczny projekt jest dedykowany podniesieniu walorów estetycznych tego miejsca – zakłada powstanie części zielonych (kwiaty, byliny), posadzenie krzewów. Obok dodamy elementy aktywnej zabawy – na bezpiecznej poliuretanowej górce dzieci będą wjeżdżać pojazdami na kołach, czy też wbiegać. Projekt zawiera też nawierzchnię bezpieczną oraz gumowe elementy np. do ćwiczeń równowagi lub slalomu.
Jeśli wniosek BO w tegorocznej edycji 2022 zostanie wybrany w głosowaniu, dokumentacja będzie wykonywana wspólnie dla obu wniosków BO. Na terenie występują liczne ograniczenia, w tym infrastruktura podziemna oraz istniejące nasadzenia, dlatego mogą nastąpić ewentualne ograniczenia zakresu wykonywanych elementów w przypadku, gdy nie będzie możliwości ich wykonania. Ostateczny kształt i zakres zostanie określony na etapie tworzenia dokumentacji projektowej przez uprawnionego projektanta w formie wymaganej do uzyskania zaświadczenia do zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Projekt ma służyć estetyzacji oraz rekreacji i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy lubiących aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (obok znajduje się siłownia zewnętrzna). Obejmuje zieleń i elementy aktywnej dziecięcej zabawy dla młodszej grupy wiekowej. Projektowana część doposaży zeszłoroczny wygrany projekt parku rekreacyjno-sportowego, który zakłada zagospodarowanie pustej obecnie działki w centralnej części dzielnicy na miejski park o wielofunkcyjnym zakresie.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Nasadzenia o powierzchni do 25 m2 (kilka większych grup bylin lub kwiatów i krzewów lub np. żywopłot wokół placu) 15000 zł
Pagórek gumowy do podbiegania, podjazdów (wys. 50cm, średnica 180cm) 11000 zł
Kilka elementów gumowych do wspinania lub slalomu np. półkule, słupki, elementy zabawowe z 3letnim utrzymaniem 7200 zł
Nawierzchnia poliuratanowa pod górkę i pozostałe elementy gumowe ok. 27m2 11268 zł
Dokumentacja projektowa 12000 zł
Tablica regulaminowa 2000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:58468 zł

Załączniki: