Zakup i montaż dostępnego całodobowo automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na budynku oddziału Szkoły Podstawowej numer 40 wraz z oznakowaniem – BO Gdynia

Zakup i montaż dostępnego całodobowo automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na budynku oddziału Szkoły Podstawowej numer 40 wraz z oznakowaniem

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zakup i montaż dostępnego całodobowo automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na budynku oddziału Szkoły Podstawowej numer 40 wraz z oznakowaniem

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Chylonia
Szacunkowa wartość projektu
17 800 zł
Liczba głosów
434
Liczba punktów
434
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Projekt zakupu i montażu ogólnodostępnego całodobowo automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na budynku oddziału Szkoły Podstawowej numer 40 wraz z oznakowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa i zapobieganiu skutkom nagłego zatrzymania krążenia wśród mieszkańców oraz osób przebywających w okolicy ulicy Gospodarskiej.

Lokalizacja projektu:

Zachodnia fasada budynku, narożnik od strony ul. Morskiej, oddział szkoły podstawowej numer 40 przy ulicy Gospodarskiej 1

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-01-15 10:13:03

Zrealizowane działania:

  • maj – czerwiec 2022 r. – realizacja postępowania o zakup AED oraz podpisanie umowy z Wykonawcą,
  • maj – czerwiec 2023 r. – zakup i montaż AED.

Realizacja projektu została zakończona. Rzeczywisty koszt realizacji projektu wyniósł 17 800 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43, Gdynia
tel. (58) 880 83 22
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

CHYLONIA
ID:2021/CHY/0013

Zakup i montaż dostępnego całodobowo automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na budynku oddziału Szkoły Podstawowej numer 40 wraz z oznakowaniem

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Bartosz Jamroży
e-mail: bartosz241@gmail.com

 

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Zachodnia fasada budynku, narożnik od strony ul. Morskiej, oddział szkoły podstawowej numer 40 przy ulicy Gospodarskiej 1

 

Opis:
Projekt zakupu i montażu publicznego, dostępnego całodobowo automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na budynku oddziału szkoły podstawowej numer 40 kierunkuje bezpieczeństwo – Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci. Może dotyczyć nas wszystkich – niezależnie od wieku, płci czy stanu zdrowia. W Polsce każdego roku w wyniku NZK umiera ok. 40 000 osób. Większość z nich udałoby się uratować, gdyby otrzymały natychmiastową pomoc – stosując defibrylator AED oraz wykonując masaż serca. Dlatego w interesie każdego z osobna jest powszechna dostępność AED. Miejsce proponowanego montażu defibrylatora to szkoła posiadająca basen, w najbliższej okolicy znajdują się również m.in. myjnia samochodowa, skup samochodów, siedziba młodzieżowej drużyny pożarniczej osp, pizzeria ale przede wszystkim ponad 25 budynków mieszkalnych. Zaopatrzenie tak żywotnej okolicy w ogólnodostępne AED, możliwe do wykorzystania niezależnie od pory dnia pozwoli na znacznie skuteczniejsze reagowanie na niebezpieczeństwo zgonu związane z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Zakup i montaż ogólnodostępnego całodobowo zewnętrznego Defibrylatora AED (obejmujący: zakup AED i kapsuły, montaż kapsuły wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz zakup tablicy informacyjnej) wraz z oznakowaniem ma za zadanie zminimalizować skutki nagłego zatrzymania krążenia na terenie dzielnicy Chylonia, w szczególności: szkoły, basenu, nieodległej myjni samochodowej, pizzerii, skupu samochodów a przede wszystkim okolicznych domostw.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Defibrylator AED (AED, kapsuła, montaż kapsuły z ogrzewaniem i alarmem oraz podłączenie do sieci energetycznej, tablica informacyjna) – wg cennika 1 komplet
13400
2
Dodatkowe znaki kierunkowe (razem z montażem)
400
3
Słupki stalowe do montażu znaków (razem z montażem, pozostałe na już istniejących słupkach)
4000
Szacunkowa łączna wartość projektu:17800
Załączniki: