Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku – BO Gdynia

Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Grabówek
Szacunkowa wartość projektu
15 000 zł
Liczba głosów
267
Liczba punktów
267
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

„Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku” jest to projekt, który pozwoli uczestniczkom zajęć w prosty i naturalny sposób opanować strach wywołany brutalnością ataku oraz kształtuje podstawowe nawyki obronne. Zajęcia poprawią również ogólną sprawność fizyczną.

Lokalizacja projektu:

Proponowanym miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa nr 52 ponieważ umiejscowiona jest w dogodnym miejscu, nieopodal przystanku ZKM i SKM. Do szkoły można dojechać na rowerze i samochodem ( dostępny parking ). Jest znana mieszkańcom jako centrum aktywności. Posiada odpowiednią bazę sportową .

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-25 15:14:46

Realizacja projektu planowana w 2024 r.

———————————
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dzielnica: Grabówek
ID: 2022/GRA/0003

Zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Aniela Korybalska
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Proponowanym miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa nr 52 ponieważ umiejscowiona jest w dogodnym miejscu, nieopodal przystanku ZKM i SKM. Do szkoły można dojechać na rowerze i samochodem ( dostępny parking ). Jest znana mieszkańcom jako centrum aktywności.
Posiada odpowiednią bazę sportową .
Opis:
Zajęcia będą obejmowały nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia. Uczestniczki poznają techniki dzięki, którym przestaną być osobą anonimową, bezradną i bezbronną w w razie próby użycia wobec niej przemocy. Samoobrona to nie tylko nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, ale poprawa i utrzymanie sprawności fizycznej.
Zajęcia będą miały na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz naukę podstawowych technik samoobrony w oparciu o techniki judo.
Zakres zadań i spodziewane efekty:
– nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń
– nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary
– nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia
– budowanie świadomości i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”
– nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak
– postawy i poruszanie się walce
– chwyty i uwalnianie się z chwytów i duszeń.
Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu od początku stycznia 2022 do końca grudnia 2022 z przerwą wakacyjną (lipiec-sierpień).
Czas trwania zajęć 60 min.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu są zajęcia z samoobrony dla Pań w każdym wieku dzięki którym poprawią swoją sprawność ruchową i nabędą pewności siebie. Jest grupa mieszkańców zgłaszających potrzebę i zainteresowanie tego typu zajęciami.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
opłata instruktora (59 godz. x 190 zł) 11210 zł
promocja projektu 250 zł
opłata za sale ( 59 x 60zł) 3540 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:15000 zł

Załączniki: