Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat – BO Gdynia

Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Leszczynki
Szacunkowa wartość projektu
9 900 zł
Liczba głosów
183
Liczba punktów
537
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Cel projektu:
Zajęcia ruchowe dla seniorów (55+)

  • Podniesienie świadomości seniorów na temat istotnego znaczenia aktywności fizycznej dla spowalniania procesu starzenia i przeciwdziałania skutkom starzenia.
  • Stworzenie środowiska mobilizującego seniorów do aktywności i zwiększenia wiary we własne siły i możliwości.
  • Wyrobienie (odbudowa) nawyku na potrzeby ruchu.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (8-12 lat)

  • profilaktyka i korekcja wad postawy.
  • wyrównanie odchyleń postawy.
  • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy – znajomość i kontrola własnego ciała,
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka, kształtowanie cech motorycznych,
  • poprawa sprawności fizyczn

Lokalizacja projektu:
Szkoła podstawowa nr 29

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-08-23 14:28:30

Realizacja projektu została zakończona.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci odbywała się w terminie: 04.05-22.06.2022 r., natomiast zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 r.ż. – 02.06-10.08.2022 r.

Koszt realizacji projektu wyniósł 4 620 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

oraz

Szkoła Podstawowa nr 29
ul. Piotra Ściegiennego 8, 81-208 Gdynia
tel. (58) 623 12 44
e-mail: sekretariat@sp29.edu.gdynia.pl

LESZCZYNKI
ID:2019/LES/0015

Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Michał Sulewski
e-mail: sulewski@vp.pl

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Szkoła podstawowa nr 29
Opis:
I. Diagnoza problemu, który ma zostać rozwiązany. Potrzeby lokalnej społeczności, która zostanie zaspokojona dzięki realizacji przedsięwzięcia.

Potrzeba 1 – zajęcia ruchowe dla seniorów (55+)
Regularna aktywność ruchowa przyczynia się do korzystnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym m.in. zwiększenia pojemności minutowej serca, obniżenia częstości skurczów serca, obniżenia ciśnienia oraz pozytywnie wpływa na gospodarkę cholesterolową. Poprawia działanie układu oddechowego powodując lepsze utlenienie krwi.
Wzmacnia aparat kostno-stawowy pomagając utrzymać prawidłowy zakres ruchu w stawach, właściwy poziom siły mięśniowej i wytrzymałości mięśni, od których zależy utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

Potrzeba 2 – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (8-12 lat)
Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy oraz znajomość i kontrola własnego ciała stanowią podstawę do wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka, kształtowania cech motorycznych i poprawy sprawności fizycznej ogólnej.

Systematyczne ćwiczenia pomogą zapobiec skrzywieniu kręgosłupa i innych dysfunkcji związanych z prawidłową postawą ciała.

II. Opis zajęć i Harmonogram realizacji projektu.

Czas trwania projektu
Termin rozpoczęcia: 02.01.2020
Termin zakończenia: 30.12.2020

Zajęcia prowadzone będą przez instruktora w grupach 10-cio osobowych dla zachowania ich możliwie skutecznego charakteru. Będą trwać 60 minut i odbywać cyklicznie raz w tygodniu (osobno 1 godzin dla seniorów i 1 godzina dla dzieci = 2 godziny tygodniowo), zgodnie z przedstawionym harmonogramem ustalonym i podanym na starcie projektu. (z wykluczeniem świąt, ferii i wakacji)

Suma godzin/zajęć dla seniorów – 33
Suma godzin/zajęć dla dzieci – 33

Zajęcia dla seniorów prowadzone będą w spokojnym, wolnym tempie z uwzględnieniem aktualnej kondycji fizycznej indywidualnie.

Zajęcia korekcyjne dla dzieci zaplanowane są w formie gier i zabaw, w przystępnej i atrakcyjnej formie.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
wynajem sali sportowej (80 zł x 66 h)
5280 zł
2
Instruktor prowadzący zajęcia (70 zł x 66 h)
4620 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:9 900 zł

 

Załączniki: