Zajęcia kulturalno-edukacyjne w oksywskiej bibliotece – BO Gdynia

Zajęcia kulturalno-edukacyjne w oksywskiej bibliotece

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia kulturalno-edukacyjne w oksywskiej bibliotece

Kropeczki jako tło strony
Zajęcia kulturalno-edukacyjne w oksywskiej bibliotece
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Oksywie
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
250
Liczba punktów
250
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Biblioteka Oksywie jest przyjaznym miejsce do spotkań dlatego w projekcie zorganizujemy serię wydarzeń takich jak: teatry, warsztaty twórcze, spotkania edukacyjno-integracyjne oraz spotkania ruchowe (rytmika) mających na celu integracje mieszkańców w każdym wieku

Lokalizacja projektu:
ul.Podchorążych 10A 81-133 Gdynia

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-12-19 16:33:07

Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2022 r. Ostatecznie koszt projektu wyniósł 10 000 zł.

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia 
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
oraz
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 622 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

OKSYWIE
ID:2020/OKS/0011

Zajęcia kulturalno-edukacyjne w oksywskiej bibliotece

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Renata Dąbrowska

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
ul.Podchorążych 10A
81-133 Gdynia
Opis:
Na podstawie kilkuletniej obserwacji i znajomości środowiska Oksywia oraz ze względu na trudności z dojazdem do centrum miasta i dodatkowymi kosztami, zauważyliśmy potrzebę poszerzenia ofert kulturalno- edukacyjno-integracyjnych dla rodzin mieszkających w naszej dzielnicy Oksywie.
Wychodząc naprzeciw proponujemy zorganizowanie serii wydarzeń kulturalno- edukacyjno-integracyjnych łączącą lokalność społeczną i obejmującą różnorodne przedsięwzięcia, które będą dostępne dla każdego mieszkańca. Celem naszego projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców Oksywia bez względu na wiek.
Organizacja warsztatów twórczych dla dzieci i dorosłych styczeń – czerwiec, wrzesień – grudzień 2021 r. : 8 warsztatów x 200 zł = 1600zł
Organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych styczeń – czerwiec, wrzesień-grudzień 2021 r. : 8 przedstawień x 600 zł = 4800 zł
Organizacja zajęć dla opiekunów z dziećmi do 6 roku życia styczeń – czerwiec, wrzesień – grudzień 2021 r. : 8 spotkań x 250 zł = 2000 zł
Spotkanie dla młodzieży z youtuberem = 1300zł
Promocja i reklama projektu np. ulotek, plakatów = 300 zł

Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie
realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy
poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa
zmianie ogólna kwota projektu

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Organizacja warsztatów twórczych dla dzieci i dorosłych 8 warsztatów x 200 zł
1600 zł
2
Organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych 8 przedstawień x 600 zł
4800 zł
3
Organizacja zajęć dla opiekunów z dziećmi do 5 roku życia 8 spotkań x 250 zł
2000 zł
4
Spotkanie dla młodzieży z youtuberem
1300 zł
5
Promocja i reklama projektu np. ulotek, plakatów
300 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:10 000 zł