Zajęcia edukacyjne dla rodziców – cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z warsztatami rodzinnymi – BO Gdynia

Zajęcia edukacyjne dla rodziców – cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z warsztatami rodzinnymi

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia edukacyjne dla rodziców – cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z warsztatami rodzinnymi

Kropeczki jako tło strony
Zajęcia edukacyjne dla rodziców – cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z warsztatami rodzinnymi
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
7 350 zł
Liczba głosów
231
Liczba punktów
231
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Celem projektu jest zrealizowanie cyklu 10 warsztatów dla rodziców/opiekunów mających na celu poszerzenie kompetencji wychowawczych oraz 5 spotkań rodzinnych opartych na budowaniu więzi z dziećmi. Warsztaty prowadzone będą przez certyfikowanych psychologów prowadzących warsztaty dla rodzin. Spotkania adresowane są dla małżeństw jak i pojedynczych rodziców i dzieci. Zajęcia będą odbywały się w cyklu zajęć godzinowych, uwzględniające potrzeby, wiek dzieci oraz dyspozycyjność odbiorców. Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki miejskiej jako miejsca spotkań mieszkańców, otwartego na ich pomysły, inicjatywy, działania i aktywności.

Lokalizacja projektu:

 

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-12-19 16:46:40

Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2022 r. Ostateczny koszt projektu wyniósł 7 350 zł. 

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

POGÓRZE
ID:2021/POD/0005

Zajęcia edukacyjne dla rodziców – cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z warsztatami rodzinnymi

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Anna Gawrońska Milczarek

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

 

Opis:
Celem projektu jest zrealizowanie bezpłatnego cyklu 10 warsztatów dla rodziców/opiekunów mających na celu poszerzenie kompetencji wychowawczych oraz 5 spotkań rodzinnych opartych na budowaniu więzi z dziećmi. Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca spotkań mieszkańców, otwartego na ich pomysły, inicjatywy, działania i aktywności. Harmonogram realizacji projektu: Etap wstępny (stycznia 2022 r. -luty 2022 r.) • Opracowanie plakatów i ulotek. • Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań. I etap projektu (od lutego 2022 r. – do lipca 2022 r.) • 6 warsztatów edukacyjnych dla rodziców /opiekunów • 3 warsztaty rodzinne II etap projektu (od września 2022 r. – do grudnia 2022 r.) • 4 warsztatów edukacyjnych dla rodziców /opiekunów • 2 warsztaty rodzinne UWAGA: Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji rodziców oraz więzi między dziećmi a rodzicami. Obecny czas pandemii, pozostanie dzieci w domach, ograniczone kontakty rówieśnicze i społeczne budują lęk, niepewność i warto o nich rozmawiać. Projekt ma pozwolić rodzicom odpowiedzieć na nurtujące pytania dotyczące rozwoju ich dzieci, wzmocnić relacje rodzinne oraz pomoc w zrozumieniu wzajemnych potrzeb. Jak i również poradzić sobie z trudnościami wychowawczymi, jakie powstały podczas pandemii.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Warsztaty dla rodziców/opiekunów (10X 450 zł)
4500
2
Warsztaty dla rodzin (5 X 450 zł)
2250
3
Zakup materiałów do zajęć
300
4
Promocja i reklama
300
Szacunkowa łączna wartość projektu:7350
Załączniki: