Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze – BO Gdynia

Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
268
Liczba punktów
268
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Celem projektu jest integracja mieszkańców Dzielnicy Pogórze, bez względu na ich wiek. Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca spotkań mieszkańców, otwartego na ich pomysły, inicjatywy, działania i aktywności. W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, rodzinnym, edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym- mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację rodzin i dobrą zabawę. Takich jak: zajęcia muzyczne i artystyczne, robotyka, zajęcia edukacyjne i sportowe np: joga z dzieckiem, zumba rodzinna. Odbiorcami projektu będą: rodzice z dziećmi, dzieci/młodzież szkolna, dorośli mieszkańcy dzielnicy Pogórze.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-11-16 16:12:44

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 6 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019 r. poz. 138, z późn.zm.).

Projekt w trakcie realizacji. Szczegółowe informacje o wydarzeniach dostępne są tutaj.

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
 
 

POGÓRZE
ID:2020/POD/0024

Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Anna Gawrońska Milczarek

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Opis:
W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, muzycznym i rekreacyjnych mających na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Pogórza w różnych grupach wiekowych.

Harmonogram realizacji projektu:
Etap wstępny (stycznia 2021 r. -luty 2021 r.)
• Opracowanie plakatów i ulotek.
• Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań.
• Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkańców do udziału w projekcie (Dystrybucja plakatów na terenie Pogórza)

I etap projektu (od lutego 2021 r. – do czerwca 2021 r.)
• 7 spotkań rodzinnych (np. muzyczno-rytmicznych, artystycznych)
• 1 spotkania autorskie – dla dzieci i młodzieży/dorośli
• 4 spotkania z robotyką dla dzieci od 7 lat i młodzieży
• 2 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
• 4 spotkań rodzinno – sportowych (np. joga z dzieckiem, zumba rodzinna)

II etap projektu (od września 2021 r. – do listopada 2021 r.)
• 7 spotkań rodzinnych (np. muzyczno-rytmicznych, artystycznych)
• 1 spotkanie autorskie – dla dzieci i młodzieży/dorośli
• 3 spotkania z robotyką dla dzieci od 7 lat i młodzieży
• 2 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
• 4 spotkań rodzinno – sportowych (np. joga z dzieckiem, zumba rodzinna)

III etap projektu (grudnia 2021)
Zakończenie i rozliczenie projektu

Miejsce realizacji : Mediateka Pogórze, Filia nr 4

UWAGA:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Spotkania rodzinne (np. muzyczno-rytmiczne, artystyczne), 14 x 150 zł = 2100 zł
2100 zł
2
Spotkania autorskie, 2 x 1200 zł = 2400 zł
2400 zł
3
Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży, 7 x 300 zł = 2100 zł
2100 zł
4
Spotkania edukacyjne dla dzieci lat i młodzieży, 4 x 300 zł = 1200 zł
1200 zł
5
Spotkania rodzinno-sportowe (np. joga z dzieckiem, zumba rodzinna) 8 x 200 zł = 1600 zł
1600 zł
6
Promocja i reklama
500 zł
7
Poczęstunek na spotkania
100 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:10 zł

 

Załączniki: