Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze – BO Gdynia

Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
268
Liczba punktów
268
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Celem projektu jest integracja mieszkańców Dzielnicy Pogórze, bez względu na ich wiek. Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca spotkań mieszkańców, otwartego na ich pomysły, inicjatywy, działania i aktywności. W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, rodzinnym, edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym- mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację rodzin i dobrą zabawę. Takich jak: zajęcia muzyczne i artystyczne, robotyka, zajęcia edukacyjne i sportowe np: joga z dzieckiem, zumba rodzinna. Odbiorcami projektu będą: rodzice z dziećmi, dzieci/młodzież szkolna, dorośli mieszkańcy dzielnicy Pogórze.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-11-03 10:38:44

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 6 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019 r. poz. 138, z późn.zm.).

Realizacja projektu została zakończona w czerwcu 2022 r. Ostateczny koszt zadani wyniósł 10 000 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
 
 

POGÓRZE
ID:2020/POD/0024

Zajęcia artystyczno-muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Anna Gawrońska Milczarek

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Opis:
W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym, muzycznym i rekreacyjnych mających na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Pogórza w różnych grupach wiekowych.

Harmonogram realizacji projektu:
Etap wstępny (stycznia 2021 r. -luty 2021 r.)
• Opracowanie plakatów i ulotek.
• Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań.
• Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkańców do udziału w projekcie (Dystrybucja plakatów na terenie Pogórza)

I etap projektu (od lutego 2021 r. – do czerwca 2021 r.)
• 7 spotkań rodzinnych (np. muzyczno-rytmicznych, artystycznych)
• 1 spotkania autorskie – dla dzieci i młodzieży/dorośli
• 4 spotkania z robotyką dla dzieci od 7 lat i młodzieży
• 2 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
• 4 spotkań rodzinno – sportowych (np. joga z dzieckiem, zumba rodzinna)

II etap projektu (od września 2021 r. – do listopada 2021 r.)
• 7 spotkań rodzinnych (np. muzyczno-rytmicznych, artystycznych)
• 1 spotkanie autorskie – dla dzieci i młodzieży/dorośli
• 3 spotkania z robotyką dla dzieci od 7 lat i młodzieży
• 2 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży
• 4 spotkań rodzinno – sportowych (np. joga z dzieckiem, zumba rodzinna)

III etap projektu (grudnia 2021)
Zakończenie i rozliczenie projektu

Miejsce realizacji : Mediateka Pogórze, Filia nr 4

UWAGA:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Spotkania rodzinne (np. muzyczno-rytmiczne, artystyczne), 14 x 150 zł = 2100 zł
2100 zł
2
Spotkania autorskie, 2 x 1200 zł = 2400 zł
2400 zł
3
Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży, 7 x 300 zł = 2100 zł
2100 zł
4
Spotkania edukacyjne dla dzieci lat i młodzieży, 4 x 300 zł = 1200 zł
1200 zł
5
Spotkania rodzinno-sportowe (np. joga z dzieckiem, zumba rodzinna) 8 x 200 zł = 1600 zł
1600 zł
6
Promocja i reklama
500 zł
7
Poczęstunek na spotkania
100 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:10 zł

 

Załączniki: