Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 – budowa boisk: trawiastego do piłki nożnej, siatkówki plażowej i rugby oraz dodatkowej infrastruktury – BO Gdynia

Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 – budowa boisk: trawiastego do piłki nożnej, siatkówki plażowej i rugby oraz dodatkowej infrastruktury

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 – budowa boisk: trawiastego do piłki nożnej, siatkówki plażowej i rugby oraz dodatkowej infrastruktury

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Obłuże
Szacunkowa wartość projektu
333 000 zł
Liczba głosów
875
Liczba punktów
4042
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2018

Projekt strefy piłkarskiej i lekkoatletycznej. Obiekty dla aktywnych na świeżym powietrzu. Boiska: piłka nożna, siatkówka plażowa, tenis stołowy, szachy i wyposażenie stadionu.

Lokalizacja projektu:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 207 Sportowe tereny zewnętrzne (poza budynkiem)

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-01-05 08:53:48

Zrealizowane działania:  

 • lipiec 2018 r. – wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • sierpień 2018 r. – przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • październik 2018 r. – złożenie dokumentów z prośbą o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • styczeń 2019 r. – otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym, 
 • lipiec 2020 r. – ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy CKZiU nr 2 oraz wyłonienie wykonawcy.
 • grudzień 2020 r. – odbiór dokumentacji projektowej,
 • 2021 r. – przygotowywanie dokumentacji związanej z uruchomieniem procedury wyłonienia wykonawcy robót,
 • maj 2022 r. – ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu boiska – nie wpłynęła żadna oferta,
 • czerwiec 2022 r. – ogłoszenie kolejnego przetargu – nie wpłynęły oferty.
 • marzec 2023 r. – przekazanie zadania do realizacji GCS,
 • lipiec 2023 r. – ogłoszono postępowanie na realizację robót budowlanych budowy boiska z trawy naturalnej – zgodnie z przejętą z CKZiU dokumentacją. Przetarg unieważniono z powodu braku ofert,
 • wrzesień 2023 r. – w wyniku postępowania z wolnej ręki wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę.

Roboty budowlane w zakresie układania trawy naturalnej, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zostały przeniesione na rok 2024.


—————————-
Jednostka realizująca:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
ul. Płk. Dąbka 207, 81-155 Gdynia
Tel.: 58 622 26 24, 58 66 997 32, fax: 58 622 08 22
e-mail: sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl
www.ckziu2-gdynia.edupage.org

zmiana na:

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

OBŁUŻE
ID:2018/192

Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 – budowa boisk: trawiastego do piłki nożnej, siatkówki plażowej i rugby oraz dodatkowej infrastruktury

Autor projektu:
Imię i nazwisko: JANINA WASYLKA
e-mail: wasylka.janina@wp.pl
tel.: 510 35 78 78

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 207 Sportowe tereny zewnętrzne (poza budynkiem)
Opis:
Wykonanie projektu terenów sportowych na zewnątrz budynku CKZiU nr 2. Nowe boiska: trawiaste do piłki nożnej, dwa boiska do siatkówki plażowej, zakup bramek: 2×5 m 2 szt, 2×3 m 8 szt, rzutnia do pchnięcia kulą, zakup elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, maszty na flagi, stoliki do szachów, stoły do tenisa stołowego, piłkochwyt, stalowe wieszaki, mała trybuna. Usunięcie 5 starych słupów oświetleniowych.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
Koszt
1
Dokumentacja projektowa
20 000,00 zł
2
Boisko trawiaste 20×40 m, trawa naturalna
104 000,00 zł
3
Boisko do siatkówki plażowej 20×11 m
22 000,00 zł
4
Boisko do siatkówki plażowej 20×11 m
22 000,00 zł
5
Rzutnia do pchnięcia kulą
25 000,00 zł
6
Zakup bramek 2×5 m 2 szt
8 000,00 zł
7
Zakup bramek 2×3 m 8 szt.
32 000,00 zł
8
Usunięcie 5 starych słupów oświetleniowych
10 000,00 zł
9
Piłkochwyt pomiędzy boiskiem trawiastym a asfaltowym 40 mb
40 000,00 zł
10
Mała trybuna wzdłuz boiska 2 rzędy długość ok. 20 mb
25 000,00 zł
11
stalowe wieszaki na ubrania zawodników 4 szt.
4 000,00 zł
12
Betonowe stoły do tenisa stołowego 2 szt
7 000,00 zł
13
Betonowe stoliki z 4 siedziskami z szachownicą 2 szt
7 000,00 zł
14
Maszty na flagi 3 szt.
6 000,00 zł
15
Kosz na śmieci 1 szt
1 000,00 zł
16
Jak zostaną fundusze z realizacji zadania proszę o ławki i kosze na śmieci
Szacunkowa łączna wartość projektu:333 000 zł

 

Załączniki: