Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu. – BO Gdynia

Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Cisowa
Szacunkowa wartość projektu
77 310 zł
Liczba głosów
306
Liczba punktów
306
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Chylońskiej 217 w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy poprzez zaaranżowanie przestrzeni w formie ogrodu przyjaznej wszystkim mieszkańcom dzielnicy, zapraszającej do odpoczynku wśród zieleni. Wygodne ławki, altanka oraz zapach kwiatów i ziół będą skłaniać do relaksu i spędzenia przyjemnie czasu na świeżym powietrzu.

Lokalizacja projektu:

Teren zielony znajduje się przed budynkiem na działce przy ul. Chylońskiej 217 i bezpośrednio z nią graniczy. Należy do Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i pozostaje od wielu lat niezagospodarowany, częściowo pokryty jest asfaltem, częściowo trawą.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-12-22 11:58:07

Podjęte działania:

  • czerwiec 2022 r. – uruchomienie postępowania przygotowawczego do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej,
  • I kwartał 2023 r. – uruchomienie drugiego postępowania oraz wyłonienie projektanta; podpisanie umowy użyczenia terenu ze Spółdzielnią Mieszkaniową,
  • III kwartał 2023 r. – odbiór dokumentacji projektowej oraz uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych,
  • unieważnienie postępowania – nie wpłynęła żadna oferta. 

Planowane działania:

  •  2024 r. – ponowne ogłoszenie przetargu

—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

CISOWA
ID:2021/CIS/0010

Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu.

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Arkadiusz Tafelski
e-mail: arecki2000@wp.pl

 

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Teren zielony znajduje się przed budynkiem na działce przy ul. Chylońskiej 217 i bezpośrednio z nią graniczy. Należy do Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i pozostaje od wielu lat niezagospodarowany, częściowo pokryty jest asfaltem, częściowo trawą.

 

Opis:
Projekt zakłada zaaranżowanie przestrzeni przed budynkiem Chylońska 217. Jest to teren zielony położony w najbliższym sąsiedztwie ulicy. Aby zachować spójność projektu potrzeba by usunąć część wylanego asfaltu w części zaznaczonego na załączonej mapce obszaru (ok 100m2) i zastąpić murawą. Dla wypoczynku mieszkańców postawione zostałaby dwie ławki. Ich sąsiedztwo oprócz trawnika porastałyby rośliny kwitnące. Pod drzewem, które znajduje się w centralnej części obszaru robót znalazłaby się również ławka, która okalałaby pień drzewa. Ławki byłyby drewniane. Na obszarze okalającym drzewo i w pozostałej części zielonej posadzone zostałyby byliny miododajne i niskie krzewy kwitnące w różnych porach, aby ogród jak najdłużej tętnił życiem. Ogród, oprócz funkcji wypoczynkowej, przyczyni się do estetyzacji tego miejsca. Wprowadzenie roślin przyjaznym owadom wpłynie na kształtowanie krajobrazu, którego owady razem z rodzimymi gatunkami roślin są nieodłącznym elementem. Ogród pełniłby również funkcję edukacyjną. Na co dzień mogliby dbać o niego wolontariusze, dzieci z okolicznej szkoły czy przedszkola. Na terenie odbywać by się mogły również zajęcia edukacyjne dla dzieci np. z tworzenia domków dla owadów. Pragniemy, aby ogród był dostępny dla wszystkich jako miejska ostoja spokoju. Prace obejmować będą skucie asfaltu i zastąpienie go trawą, wyłożenie kostką lub płytami betonowymi dojść do miejsca pod altanką, nasadzenia roślin bylinowych i cebulowych, posadzenie nowej murawy oraz ogrodzenie niskim płotkiem. Wszystkie ceny w poniższym kosztorysie zostały uśrednione. Posiłkowałem się częściowo cenami podanymi w cenniku dostępnym na stronie Budżetu Obywatelskiego oraz cenami znalezionymi w internecie.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest stworzenie ogólnie dostępnego miejsca odpoczynku dla mieszkańców Cisowej i nie tylko. Miejsce to jest położone w sercu dzielnicy tuż obok ważnego szlaku komunikacyjnego jakim jest ulica Chylońska. Przez lata teren ten był niewykorzystany w żaden sposób, a wierzę, że posiada potencjał żeby zmienić go w miejsce przyjazne mieszkańcom oraz zwierzętom.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Położenie trawnika (ok 150 m2 x 30 zł/m2)
4500
2
Zakup bylin (160 szt. tj. 9szt/m2 = 18m2 x 150 zł)
2700
3
Zakup roślin cebulowych (ok 200 szt = 6 x 300 zł/m2)
1800
4
Zakup 4 róż pnących (4 szt. x 40 zł)
160
5
Przygotowanie podłoża pod nasadzenia (ok 150m2 x 35zł/m2)
5250
6
Ściółkowanie (kora) (ok 150m2 x 22zł/m2)
3300
7
Ławka okalająca drzewo (1szt.)
6000
8
Ławka drewniana (2 szt.)
3000
9
Kosz na śmieci (2 szt.)
3000
10
Tablica informacyjna (1 szt.)
1000
11
Niskie ogrodzenie (z 3 stron) (ok 40mb x 200zł)
8000
12
Kostka brukowa (30m2 x 300zł)
9000
13
Domek dla owadów (2 szt.)
120
14
Domek dla ptaków (1 szt.)
100
15
Piodełko dla ptaków (1 szt.)
200
16
Koszt usunięcia asfaltu (ok 100m2 x 85zł)
8500
17
Wywóz gruzu (ok 2 t x 200 zł)
400
18
Wywóz odpadów zielonych (1 t x 300zł)
300
19
Zakup niskich krzewów kwitnących (12 szt. x 40 zł)
480
20
Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej
10000
21
Koszt projektu zieleni
4000
22
Koszt pielęgnacji zieleni (przez 3 lata)
5500
Szacunkowa łączna wartość projektu:77310
Załączniki: