Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia nowych rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa parkowego oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych pergoli. – BO Gdynia

Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia nowych rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa parkowego oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych pergoli.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia nowych rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa parkowego oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych pergoli.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Orłowo
Szacunkowa wartość projektu
374 988 zł
Liczba głosów
336
Liczba punktów
336
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Placowi Górnośląskiemu brakuje cienia, oświetlenia i kolorów! Wspólnie upiększmy go tysiącem różnobarwnych kwiatów, nasadźmy tam duże drzewa, ustawmy zadaszone pergole i wybudujmy oświetlenie! Dzięki projektowi plac zyska to, czego w tej chwili brakuje mu najbardziej: cienia w dzień, światła w nocy i kolorowych kwiatów!

Lokalizacja projektu:
Plac Górnośląski

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-01-11 09:54:37

Zrealizowane działania:

  • maj 2021 r. – umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej,
  • sierpień 2021 r. – zakończenie prac projektowych.
  • październik 2021 r. – przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót,
  • listopad – grudzień 2021 r. – przeprowadzenie postępowania przetargowego. Nie wyłoniono Wykonawcy – cena przekraczała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć,
  • III kwartał 2023 r. – ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego,
  • wrzesień 2023 r. –  zawarcie umowy z Wykonawcą robót,
  • grudzień 2023 r. – zakończenie realizacji zadania.

Ostatecznie koszt realizacji projektu wyniósł 676 507 zł. 

—————————–
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl 

ORŁOWO
ID:2020/ORL/0020

Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia nowych rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa parkowego oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych pergoli.

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Plac Górnośląski
Opis:
Projekt przewiduje dalszy ciąg prac nad upiększaniem placu Górnośląskiego. Poprzednie 2 etapy odmieniły to miejsce – czas na kolejne prace czyniące to miejsce jeszcze bardziej funkcjonalnym dla mieszkańców i estetycznym.

W kolejnym etapie proponujemy prace, które doprowadzą do większego zacienienia północnej części placu: budowę 2 pergoli nad stolikami z ławkami oraz nasadzenia 4 dużych drzew w 4 miejscach, gdzie pozostawiono trawę. Planujemy, że będą to od razu duże drzewa (średnica pnia co najmniej 35 cm). Odpowiednio duże drzewa, nasadzone od południowej strony betonowego placu od razu będą dawać cień. Dodatkowo planujemy ustawić 3 donice mobilne z drzewami, które po pierwsze nie będą wymagać rozkuwania niedawno ułożonej nawierzchni, a po drugie będzie możliwe ich przesunięcie na czas ewentualnych wydarzeń.

W południowej części (od strony ulicy Wielkopolskiej) planujemy wykonanie nasadzeń kolorowych rabat kwiatowych, według projektu Ogrodnika Miasta. Poprawi to estetykę placu w tym miejscu.

Na całym placu chcemy wykonać parkowe oświetlenie LED, które z jednej strony doda szyku temu miejscu po zmroku, z drugiej zaś – poprawi bezpieczeństwo tego miejsca. Planujemy, by ustawiono 11 latarni w obu częściach placu oraz na jego bokach.

Plac Górnośląski to ważne miejsce dla wszystkich mieszkańców dzielnicy – jego centrum usługowe i zakupowe. Wspólnie uczyńmy go jeszcze bardziej funkcjonalnym i piękniejszym dla mieszkańców Orłowa i nie tylko 🙂

CENNIK UZGODNIONY Z URZĘDNIKAMI NA PODSTAWIE CENNIKA BO ORAZ WYCEN UZYSKANYCH OD DOSTAWCÓW MEBLI MIEJSKICH.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Pergole nad ławkami ze stołami (2 szt. X 16 000 zł)
32000 zł
2
Nasadzenia dużych drzew (obw. 35 cm) (4 szt. X 3 000 zł)
12000 zł
3
Sadzenie różnokolorowych cebul kwiatowych (wg projektu Ogrodnika Miasta)
85000 zł
4
Sadzenie traw ozdobnych (wg projektu Ogrodnika Miasta)
50000 zł
5
Sadzenie bylin (wg projektu Ogrodnika Miasta)
30000 zł
6
Donice mobilne z drzewami (3 szt. X 21 094 zł)
63282 zł
7
Budowa nowego oświetlenia – słup + oprawa – 11 słupów x 6 000 zł
66000 zł
8
Budowa nowego oświetlenia – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne – 50 mb
4700 zł
9
Budowa nowego oświetlenia – Kanalizacja kablowa – 50 mb
1750 zł
10
Budowa nowego oświetlenia – Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu
1750 zł
11
Budowa nowego oświetlenia – Badania i pomiary
5000 zł
12
Budowa nowego oświetlenia – Uziemienie 11 kpl.
2222 zł
13
Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia (20% x koszt budowy oświetlenia)
16284 zł
14
Dokumentacja zagospodarowania terenu
5000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:374 988 zł