Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera – stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów – BO Gdynia

Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera – stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera – stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
253 000 zł
Liczba głosów
497
Liczba punktów
2384
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2018

Proszę Państwa. Dzięki Państwa zaangażowaniu w poprzednich latach udało się wygrać dwa razy w Budżecie Obywatelskim i pozyskać środki na przekształcenie nieużytków znajdujących się w centrum naszej dzielnicy. Powstające w tym miejscu centrum rekreacji wymaga jednak dofinansowania do kolejnego etapu. Aby w pełni korzystać z walorów terenu potrzebne są jeszcze prace wykończeniowe i estetyzacja. Proszę o poparcie projektu i oddanie głosu.

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna – Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- „Zielona Górka”,

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-10-09 10:15:11

Zrealizowane działania:

 • do kwietnia 2020 r. projekt był wdrażany równocześnie z projektem z BO 2017 ID: 190 przez Zarząd Dróg i Zieleni,
 • kwiecień 2020 r. – decyzją Kolegium Prezydenta oba projekty zostały przekazane do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 • wrzesień 2020 r. – Wydział Inwestycji wystąpił z wnioskiem o przekazanie z budżetu miasta środków na realizację zadań,
 • marzec – kwiecień 2021 r. – weryfikacja dokumentacji projektowej; wezwanie projektanta do usunięcia nieprawidłowości,
 • lipiec – sierpień 2021r. – uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie inwestycji do realizacji,
 • wrzesień – październik 2021 r. – złożenie wniosku o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę z ZDiZ na Gminę,
 • listopad – grudzień 2021 r. – uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na Gminę,
 • styczeń – luty 2022 r. – przekazano zadanie do realizacji w zakresie budowy chodnika i placu zabaw, ogłoszono przetarg;
 • marzec 2022 r. – unieważnienie przetargu na roboty budowlane z uwagi na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji; ponowiono postępowanie;
 • kwiecień 2022 r. – unieważnienie przetargu na roboty budowlane z uwagi na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji;
 • czerwiec 2022 r. – ogłoszono trzecie postępowanie na roboty budowlane dotyczące budowy strefy rekreacji (plac zabaw i wybieg dla psów); unieważnienie przetargu na roboty budowlane z uwagi na brak ofert złożonych przez Wykonawców.

Realizacja schodów terenowych i punktu widokowego tymczasowo zostaje wstrzymana.

 • lipiec 2023 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dotyczące budowy ciągu pieszego i strefy rekreacji (plac zabaw i wybieg dla psów);
 • sierpień 2023 r. – unieważnienie przetargu na roboty budowlane z uwagi na wpłynięcie dwóch ofert, z których każda przekroczyła środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji.

—————————-
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 668 83 00
mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

POGÓRZE
ID:2018/238

Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera – stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Andrzej Wojewoda
e-mail: awojewoda@wss.gda.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna – Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- „Zielona Górka”,
Opis:
W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego w 2016 i 2017 roku i dużemu poparciu mieszkańców, udało się uporządkować i zinwentaryzować zdziczałą zieleń, poza tym przeprowadzono badania geologiczne i część projektów wykonawczych na elementy infrastruktury. W edycji BO 2018 planuje się zrealizowanie: 1. Wybieg dla psów. 2. Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw. 3. Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu. 4. Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury – kosze na śmieci, ławki. Planowane są też nasadzenia krzewów ozdobnych.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
Koszt
1
Wybieg dla psów
60 000,00 zł
2
Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw
40 000,00 zł
3
Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu
100 000,00 zł
4
Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury
53 000,00 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:253 000 zł

Załączniki: