Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego – BO Gdynia

Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Witomino
Szacunkowa wartość projektu
215 000 zł
Liczba głosów
490
Liczba punktów
490
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów, z nawierzchnią żwirową, wyposażonego w urządzenia do zabawy. W dzielnicy brak jest tego typu przestrzeni. Zagospodarowanie terenu po dawnych działkach podniesie jego atrakcyjność dla mieszkańców całego Witomina i okolicznych dzielnic, gdzie nie ma bezpiecznych wybiegów dla psów. Inwestycja będzie też początkiem szeregu działań służących utworzeniu na odzyskanym terenie przestrzeni o charakterze otwartym, przeznaczonej do powszechnej rekreacji i odpoczynku. Wybieg umiejscowiony będzie na terenie ogólnodostępnym, wolnym od barier architektonicznych.

Lokalizacja projektu:

Teren dawnych działek na styku ul. II MPS i Wielkokackiej, obok nowego zbiornika retencyjnego. Szczegółowa lokalizacja w obrębie wskazanych działek zostanie ustalona po zatwierdzeniu propozycji zagospodarowania terenu, przygotowanej przez Radę Dzielnicy.

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-12-27 08:28:49

Zrealizowane działania:

  • II kwartał 2023 r. – przygotowanie dokumentacji projektowej
  • III kwartał 2023 r. – odbiór dokumentacji.

Planowane działania:

  • 2024 r. – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

———————————
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Witomino
ID: 2022/WIT/0003

Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego

Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Teren dawnych działek na styku ul. II MPS i Wielkokackiej, obok nowego zbiornika retencyjnego. Szczegółowa lokalizacja w obrębie wskazanych działek zostanie ustalona po zatwierdzeniu propozycji zagospodarowania terenu, przygotowanej przez Radę Dzielnicy.

Opis:
Projekt zakłada utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów, z nawierzchnią żwirową, wyposażonego w urządzenia do zabawy, tzw. tor agility.

Projekt wpisuje się w propozycję zagospodarowania terenu, przygotowaną przez Radę Dzielnicy Witomino. Lokalizacja projektu to teren po dawnych, dzikich ogródkach działkowych, obecnie splantowany i gotowy do zagospodarowania. Działka stanowi własność Gminy. Zagospodarowanie terenu podniesie jego atrakcyjność dla mieszkańców całego Witomina i okolicznych dzielnic, gdzie nie ma bezpiecznych wybiegów dla psów. Inwestycja będzie też początkiem szeregu działań służących utworzeniu na odzyskanym terenie przestrzeni o charakterze otwartym, przeznaczonej do powszechnej rekreacji i odpoczynku.

W projekcie zaproponowano nawierzchnię żwirową – jest to podłoże ekologiczne, pozwalające na dobrą retencję wód opadowych bez ryzyka tworzenia się kałuż i błota na powierzchni, co byłoby utrudnieniem w poruszaniu się po terenie wybiegu.

Dojście do wybiegu, wraz z obszarem furtki-śluzy i terenem bezpośrednio przy wejściu (po wewnętrzne stronie wybiegu) stanowić będzie chodnik z kostki. Jedna z ławek powinna być umiejscowiona bezpośrednio przy wejściu, na wskazanym fragmencie z kostki, co ułatwi korzystanie z wybiegu osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Powierzchnia wybiegu: ok. 500 m2 (20 x 25 m) plus 3 m2 furtka-śluza (1,5m x 2m).

Na mapie poglądowej zaznaczono 3 przykładowe lokalizacje wybiegu. Szczegółowa lokalizacja w obrębie wskazanych działek zostanie ustalona po zatwierdzeniu propozycji zagospodarowania terenu, przygotowanej przez Radę Dzielnicy. W miarę możliwości wybieg powinien być umiejscowiony w bezpośrednim pobliżu istniejących drzew, celem zapewnienia zacienienia w słoneczne dni.

Wybieg umiejscowiony będzie na terenie ogólnodostępnym, wolnym od barier architektonicznych.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego, ogrodzonego wybiegu dla psów, z torem przeszkód do zabawy dla czworonogów. Na Witominie brak jest takiego wybiegu, najbliższe są w Śródmieściu i na Małym Kacku. Lokalizacja projektu to teren po dawnych, dzikich ogródkach działkowych, obecnie splantowany, gotowy do zagospodarowania.
Inwestycja wpisuje się w szereg działań służących utworzeniu na odzyskanym terenie przestrzeni o charakterze otwartym, przeznaczonej do powszechnej rekreacji i odpoczynku.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Budowa wybiegu o powierzchni 500 m2 wraz z projektem, wyposażeniem, ogrodzeniem, ciągiem komunikacyjnym, nawierzchnią żwirową i elementami małej architektury 200000 zł
3-letni koszt utrzymania obiektu 15000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:215000 zł

Załączniki: