Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylońska – BO Gdynia

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylońska

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylońska

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Cisowa
Szacunkowa wartość projektu
15 000 zł
Liczba głosów
258
Liczba punktów
258
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Taniec i teatr jest jedną z rzadkich dziedzin działalności ludzkich, gdzie człowiek jest zaangażowany całkowicie: ciało, dusza, umysł i słowo. Główne założenie programu to rozwój harmonijnej, otwartej i twórczej osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez działalność artystyczną oraz kreatywne przygotowanie do samodzielnego i niestandardowego myślenia. Inspirowanie do własnej twórczości, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie przestrzennego i twórczego myślenia.

Lokalizacja projektu:

ul. Chylońska 237 Przystań Sąsiedzka

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-04-24 11:01:51

Zrealizowane działania:

  • październik – grudzień 2023 r.- organizacja 9 spotkań w ramach warsztatów teatralnych oraz 9 zajęć tanecznych.

Planowane działania:

  • 2024 r. – kontynuacja warsztatów teatralnych i zajęć tanecznych.

———————————
Jednostka realizująca:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)
Gdynia
tel. (58) 727 39 01
e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl

Dzielnica: Cisowa
ID: 2022/CIS/0008

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylońska

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Inessa Lerner
e-mail: 601791689
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
ul. Chylońska 237 Przystań Sąsiedzka

Opis:
Każdy człowiek powinien mieć możliwość rozwoju własnej osobowości artystycznej przez całe życie. Sztuka sprzyja rozwojowi różnych zdolności i decyduje o postawie wobec otoczenia oraz o działaniu twórczym w życiu. Taniec i teatr jest jedną z rzadkich dziedzin działalności ludzkich, gdzie człowiek jest zaangażowany całkowicie: ciało, dusza, umysł i słowo. Główne założenie programu to rozwój harmonijnej, otwartej i twórczej osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez działalność artystyczną oraz kreatywne przygotowanie do samodzielnego i niestandardowego myślenia. Inspirowanie do własnej twórczości, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie przestrzennego i twórczego myślenia.
Program nauczania stworzony dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży:
1.Ćwiczenia wprowadzające, według systemu K. S. Stanisławskiego – trening aktorski
2.Ćwiczenia na wyobraźnie i koncentracje
3.Rozwój pamięci i wrażliwości
4.Praca nad emocjami
5.Etiudy pantomimiczne i muzyczne
6.Etiudy sceniczne, ruch sceniczny i taniec
7.Umiejętność pracy z tekstem, interpretacja tekstu
8.Treningi grupowe i zgranie zespołu
9.Występy grupy teatralnej

Zajęcia taneczne dla seniorów:
1. Poprawa sprawności i organizacji ruchowej
2. Opanowanie technik tanecznych i pantomimicznych
3. Opanowanie sposobów uwalniania fizycznego napięcia, niepokoju i stresu
4. Zwiększenie świadomości siebie i własnego ciała
5. Rozwój potencjału twórczego
6. Ruch sceniczny i umiejętność prezentowania siebie
7. Rozwój wyobraźni i umiejętność wyrażania uczuć
8. Tworzenie numerów tanecznych, pantomimicznych i pokazów mody
9. Przyjemna zabawa i relaks

Projekt obejmuje zajęcia teatralne- raz w tygodniu – 2h oraz taneczne zajęcia – raz w tygodniu 1h (z przerwą wakacyjną).
Projekt przywiduje występy teatralne, pokazy taneczne oraz mody.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Umożliwienie bezpłatnych zajęć teatralnych oraz ruchowych dla mieszkańców osiedla Cisowa.
Teatr i taniec wychowują człowieka, pomagają osiągnąć równowagę i oswobodzenie, uczą wyrażać emocje i uczucia, uskrzydlają fantazję, pomagają odkryć w sobie talenty, odprężają i rozluźniają. Wszystko, co człowiek chce powiedzieć, można wyrazić tańcem, obrazem, sztuką teatralną, trzeba tylko otworzyć własną duszę i iść za marzeniami, wtedy wszystko jest proste i łatwe.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży (69h x 130zł instruktor, grupa max 18 osób, 800zł materiały) 9770 zł
Zajęcia taneczne dla seniorów (37h x 130zł instruktor, grupa max 20 osób) 4810 zł
reklama i zaiks 420 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:15000 zł

Załączniki: