Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży – BO Gdynia

Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Orłowo
Szacunkowa wartość projektu
12 580 zł
Liczba głosów
133
Liczba punktów
133
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Pandemia i zdalna nauka boleśnie obnażyły to, że szkoła nie przygotowuje do samodzielnego uczenia się i motywowania się do pracy. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w pokonaniu tych trudności. Projekt „Ucz się z głową!” zakłada przeprowadzenie ośmiu 3- godzinnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu efektywnego uczenia się. To umiejętność szybkiego nabywania wiedzy, zbierania i selekcji informacji, umieszczania ich w odpowiednich kontekstach i wykorzystywania w praktyce. Postaramy się przekonać uczestników, że nauka nie musi być trudna i nudna, a wykorzystanie dostępnych narzędzi i nowoczesnej wiedzy o uczeniu się może znaczenie ten proces ułatwiać i przyspieszyć.

Lokalizacja projektu:

siedziba firmy

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-01-20 15:53:51

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2023 r.

———————————-
Jednostka realizująca:
Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (budynek A), Gdynia
tel. (58) 761 77 00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

Dzielnica: Orłowo
ID: 2022/ORL/0014

Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Tatiana Nowakowska – Szota
e-mail: kompasedukacyjny@gmail.com
e-mail: 510272237
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
siedziba firmy
Opis:
Efektywne, szybkie i skuteczne uczenie się jest jedną zkluczowych umiejętności, które wykorzystujemy w życiu. To umiejętność szybkiego nabywania wiedzy, zbierania iselekcji informacji, umieszczania ich wodpowiednich kontekstach iwykorzystywania wpraktyce.
Pandemia i zdalna nauka boleśnie obnażyły to, że szkoła nie przygotowuje do samodzielnego uczenia się, motywowania się do pracy, wytrwałego dążenia do obranego celu. Program szkolny niezwykle obciąża dzieci, a rodziców stawia wobec konieczności wspomagania procesu edukacji nie dając żadnych rozwiązań i pomocy, a jedynie wymagania. Wiemy, że często powoduje to zagubienie i frustrację zarówno rodziców, jak i dzieci.
Trudności z uczeniem się często mylnie interpretowane jako deficyty koncentracji uwagi, a tymczasem to wynik znudzenia, zagubienia i poczucia bezradności wobec szkoły i wymagań nauczycieli/rodziców. Od wielu lat zajmujemy się problemami deficytów koncentracji uwagi i wiemy, że rozwiązaniem nie jest strach, krzyk, czy podnoszenie wymagań (do czego często uciekają się i nauczyciele i rodzice stosując oceny, kolejne wymyślne kary i zakazy), ale właśnie zainteresowanie i znalezienie sensu w tym czego się uczymy.
Nowoczesne, aktywne techniki uczenia się pozwalają na znaczne zwiększenie skuteczności przyswajania wiedzy, wspomagają proces selekcji materiału i przygotowują mózg do skutecznego działania pozwalając mu wykorzystać cały jego potencjał.
Celem warsztatów jest nauka skutecznego przyswajania wiedzy, poznanie procesów i technik wspomagających ten proces, nabycie praktycznych umiejętności, które ułatwią codzienną naukę.
Dzieci poznają sposoby na szybką i skuteczną naukę, techniki koncentrujące i relaksacyjne wspierające proces uczenia się, nabędą umiejętności notowania w postaci notatek wizualnych i map myśli, a wszystko to wplecione będzie w angażujące zadania, które wciągną dzieci w świat wiedzy. Postaramy się przekonać uczestników, że nauka nie musi być trudna i nudna, a wykorzystanie dostępnych narzędzi i nowoczesnej wiedzy o uczeniu się może znaczenie ten proces ułatwić i przyspieszyć.
Projekt zakłada przeprowadzenie ośmiu 3- godzinnych warsztatów . Naszą ofertę kierujemy do uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich.
Do przeprowadzenia warsztatów konieczne jest pomieszczenie, gdzie grupa 10 – 15 uczestników będzie mogła praktycznie ćwiczyć zakładane umiejętności (odpowiednie oświetlenie, stoły, krzesła) wyposażona w odpowiednie materiały edukacyjne i plastyczne.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Efektywne, szybkie i skuteczne uczenie się jest jedną zkluczowych umiejętności, które wykorzystujemy w życiu.Pandemia i zdalna nauka boleśnie obnażyły to, że szkoła nie przygotowuje do samodzielnego uczenia się, motywowania się do pracy, wytrwałego dążenia do obranego celu. Celem warsztatów jest wsparcie dzieci i młodzieży w pokonaniu trudności szkolnych. Celem projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży, że nauka nie musi być nudna i trudna, a uczenie się może być fajną przygodą.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Trener 8000 zł
Materiały 2500 zł
Wynajem lokalu 1680 zł
Poczęstunek 400 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:12580 zł

Załączniki: