Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży – BO Gdynia

Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Orłowo
Szacunkowa wartość projektu
12 580 zł
Liczba głosów
133
Liczba punktów
133
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Pandemia i zdalna nauka boleśnie obnażyły to, że szkoła nie przygotowuje do samodzielnego uczenia się i motywowania się do pracy. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w pokonaniu tych trudności. Projekt „Ucz się z głową!” zakłada przeprowadzenie ośmiu 3- godzinnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu efektywnego uczenia się. To umiejętność szybkiego nabywania wiedzy, zbierania i selekcji informacji, umieszczania ich w odpowiednich kontekstach i wykorzystywania w praktyce. Postaramy się przekonać uczestników, że nauka nie musi być trudna i nudna, a wykorzystanie dostępnych narzędzi i nowoczesnej wiedzy o uczeniu się może znaczenie ten proces ułatwiać i przyspieszyć.

Lokalizacja projektu:

siedziba firmy

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-01-20 15:53:51

Zrealizowane działania:

  • listopad – grudzień 2023 r. – przeprowadzonych zostało 8 trzygodzinnych warsztatów, w czterech lokalizacjach na terenie dzielnicy Orłowo (Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni, Szkoła
    Podstawowa nr 13 w Gdyni, Liceum Ekonomiczne w Gdynia, Liceum Ogólnokształcące nr IX w Gdyni).

Realizacja projektu została zakończona.

———————————-
Jednostka realizująca:
Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (budynek A), Gdynia
tel. (58) 761 77 00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

Dzielnica: Orłowo
ID: 2022/ORL/0014

Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Tatiana Nowakowska – Szota
e-mail: kompasedukacyjny@gmail.com
e-mail: 510272237
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
siedziba firmy
Opis:
Efektywne, szybkie i skuteczne uczenie się jest jedną zkluczowych umiejętności, które wykorzystujemy w życiu. To umiejętność szybkiego nabywania wiedzy, zbierania iselekcji informacji, umieszczania ich wodpowiednich kontekstach iwykorzystywania wpraktyce.
Pandemia i zdalna nauka boleśnie obnażyły to, że szkoła nie przygotowuje do samodzielnego uczenia się, motywowania się do pracy, wytrwałego dążenia do obranego celu. Program szkolny niezwykle obciąża dzieci, a rodziców stawia wobec konieczności wspomagania procesu edukacji nie dając żadnych rozwiązań i pomocy, a jedynie wymagania. Wiemy, że często powoduje to zagubienie i frustrację zarówno rodziców, jak i dzieci.
Trudności z uczeniem się często mylnie interpretowane jako deficyty koncentracji uwagi, a tymczasem to wynik znudzenia, zagubienia i poczucia bezradności wobec szkoły i wymagań nauczycieli/rodziców. Od wielu lat zajmujemy się problemami deficytów koncentracji uwagi i wiemy, że rozwiązaniem nie jest strach, krzyk, czy podnoszenie wymagań (do czego często uciekają się i nauczyciele i rodzice stosując oceny, kolejne wymyślne kary i zakazy), ale właśnie zainteresowanie i znalezienie sensu w tym czego się uczymy.
Nowoczesne, aktywne techniki uczenia się pozwalają na znaczne zwiększenie skuteczności przyswajania wiedzy, wspomagają proces selekcji materiału i przygotowują mózg do skutecznego działania pozwalając mu wykorzystać cały jego potencjał.
Celem warsztatów jest nauka skutecznego przyswajania wiedzy, poznanie procesów i technik wspomagających ten proces, nabycie praktycznych umiejętności, które ułatwią codzienną naukę.
Dzieci poznają sposoby na szybką i skuteczną naukę, techniki koncentrujące i relaksacyjne wspierające proces uczenia się, nabędą umiejętności notowania w postaci notatek wizualnych i map myśli, a wszystko to wplecione będzie w angażujące zadania, które wciągną dzieci w świat wiedzy. Postaramy się przekonać uczestników, że nauka nie musi być trudna i nudna, a wykorzystanie dostępnych narzędzi i nowoczesnej wiedzy o uczeniu się może znaczenie ten proces ułatwić i przyspieszyć.
Projekt zakłada przeprowadzenie ośmiu 3- godzinnych warsztatów . Naszą ofertę kierujemy do uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich.
Do przeprowadzenia warsztatów konieczne jest pomieszczenie, gdzie grupa 10 – 15 uczestników będzie mogła praktycznie ćwiczyć zakładane umiejętności (odpowiednie oświetlenie, stoły, krzesła) wyposażona w odpowiednie materiały edukacyjne i plastyczne.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Efektywne, szybkie i skuteczne uczenie się jest jedną zkluczowych umiejętności, które wykorzystujemy w życiu.Pandemia i zdalna nauka boleśnie obnażyły to, że szkoła nie przygotowuje do samodzielnego uczenia się, motywowania się do pracy, wytrwałego dążenia do obranego celu. Celem warsztatów jest wsparcie dzieci i młodzieży w pokonaniu trudności szkolnych. Celem projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży, że nauka nie musi być nudna i trudna, a uczenie się może być fajną przygodą.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Trener 8000 zł
Materiały 2500 zł
Wynajem lokalu 1680 zł
Poczęstunek 400 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:12580 zł

Załączniki: