Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży – BO Gdynia

Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Orłowo
Szacunkowa wartość projektu
20 000 zł
Liczba głosów
207
Liczba punktów
207
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2023

Projekt zakłada poprowadzenie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Będzie to seria warsztatów wykorzystujących nowoczesne metody wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz psychoedukację w zakresie skutecznego uczenia się i budowania motywacji. Dialog i metody sokratejskie przy jednoczesnym budowaniu poczucia bezpieczeństwa i bliskości będą doskonałą okazją dla uczestników do wzbudzenia motywacji do nauki, kreatywnego myślenia a przede wszystkim do spotkania drugiego człowieka, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie trudne, a jednocześnie niezwykle ważne.

Lokalizacja projektu:

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-29 15:05:43

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2024 r.

———————————

Jednostka realizująca:
Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (budynek A), Gdynia
tel. (58) 761 77 00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

Dzielnica: Orłowo
ID: 2023/ORL/0007

Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Tatiana Nowakowska – Szota
e-mail: kompasedukacyjny@gmail.com
tel: 510272237
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:

Opis:
Młodzi ludzie współcześnie zmagają się z wieloma problemami o różnej naturze. Samotność, wykluczenie, stres szkolny, trudności w budowaniu relacji często skutkują obniżeniem nastroju, ucieczką w świat wirtualny, zagubieniem i poczuciem bezsensu. Wielu rodziców zmaga się z trudnością wzbudzenia motywacji u młodych ludzi do uczestniczenia w zajęciach szkolnych, uczenia się, wykazywania zainteresowania jakąkolwiek aktywnością. Szczególnie młodzież będąc w okresie dojrzewania narażona jest na duże obciążenie psychiczne. Oferta bezpłatnych działań pomocowych w tym zakresie jest bardzo mała, co wyklucza znaczną część młodzieży z możliwości znalezienia bezpiecznego miejsca, które oferowałoby wsparcie, psychoedukację i możliwość zrozumienia problemów. Warsztaty dla młodzieży pozwolą uczestnikom uspokoić negatywne emocje, wyciszyć się i poznać samego siebie, ale przede wszystkim spotkać rówieśników w podobnej sytuacji. Celem utworzenia grup jest stworzenie warunków do uzewnętrznienia swoich obaw, problemów oraz przemyśleń, ale przed wszystkim do spotkań, budowania więzi i bliskości w warunkach pozaszkolnych dzięki czemuz czasem zaniknie u nich poczucie wyobcowania, czy też osamotnienia.
Projekt zakłada przeprowadzenie serii warsztatów wykorzystujących nowoczesne metody wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz psychoedukację w zakresie skutecznego uczenia się i budowania motywacji. Dialog i metody sokratejskie przy jednoczesnym budowaniu poczucia bezpieczeństwa i bliskości będą doskonałą okazją dla uczestników do wzbudzenia motywacji do nauki, kreatywnego myślenia a przede wszystkim do spotkania drugiego człowieka, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie trudne, a jednocześnie niezwykle ważne.

Projekt zakłada poprowadzenie 2 grup warsztatowych osób w wieku 12 – 18 lat, a dla każdej grupy przewidziany jest cykl 8 spotkań.
Do przeprowadzenia warsztatów konieczne jest pomieszczenie, gdzie grupa będzie mogła pracować.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Projekt zakłada poprowadzenie cyklu bezpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży. Będzie to seria warsztatów wykorzystujących nowoczesne metody wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz psychoedukację w zakresie skutecznego uczenia się i budowania motywacji. Będą doskonałą okazją dla uczestników do wzbudzenia motywacji do nauki, kreatywnego myślenia a przede wszystkim do spotkania drugiego człowieka, co w dzisiejszych czasach jest szczególnie trudne, a jednocześnie niezwykle ważne.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość

Trenerzy 18000 zł
Wynajem sali 2000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:20000 zł
Załączniki: