Warsztaty muzyczno-rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście. – BO Gdynia

Warsztaty muzyczno-rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty muzyczno-rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Śródmieście
Szacunkowa wartość projektu
15 000 zł
Liczba głosów
236
Liczba punktów
236
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Biblioteka Śródmieście jest przyjaznym miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy. Projekt łączy pasje i zainteresowania odbiegające od ogólnie przyjętej wizji biblioteki wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców: zakłada cykl warsztatów skierowanych do rodzin z dziećmi oraz szereg koncertów dla dorosłego melomana i nie tylko.

Lokalizacja projektu:

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-12-29 12:34:49

Zrealizowane działania:

  • marzec – czerwiec 2023 r. – organizacja dwóch koncertów (Ecekon i Emiter),
  • wrzesień – listopad 2023 r. – 2 koncerty dla dorosłych, 1 koncert dla rodzin z dziećmi połączony z warsztatami, 5 warsztatów muzyczno-rytmicznych dla dzieci. 

———————————-
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

Dzielnica: Śródmieście
ID: 2022/SRO/0002

Warsztaty muzyczno-rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście.

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Aleksandra Łapińska
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:

Opis:
Celem projektu jest integracja, zorganizowanie czasu wolnego oraz rozwój twórczy mieszkańców Dzielnicy Śródmieście bez względu na ich wiek. Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich. Projekt polega na przygotowaniu i zrealizowaniu bezpłatnych działań, które będą dostępne dla każdego mieszkańca. Spotkania w ramach projektu realizowane będą w Bibliotece Śródmieście, która jest ważnym punktem na mapie dzielnicy. W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i rodzinnym, mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację i rozwój pasji mieszkańców dzielnicy. Odbiorcami projektu będą: rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dorośli mieszkańcy dzielnicy Śródmieście.
Harmonogram realizacji projektu: opracowanie plakatów i ulotek. Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkańców do udziału w projekcie. Dystrybucja plakatów na terenie Śródmieścia.
I etap projektu (od lutego 2022 do czerwca 2022) – Koncerty muzyczne dla mieszkańców. Warsztaty muzyczno-artystyczne dla dzieci. Warsztaty rytmiczne dla rodziców z dziećmi.
II etap projektu (od września 2022 do listopada 2022) – Koncerty muzyczne dla mieszkańców. Warsztaty muzyczno-artystyczne dla dzieci. Warsztaty rytmiczne dla rodziców z dziećmi.
III etap projektu (grudzień 2022) – zakończenie i rozliczenie projektu.
Uwaga: Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Projektowanie uniwersalne
Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest integracja, zorganizowanie czasu wolnego oraz rozwój twórczy mieszkańców Dzielnicy Śródmieście bez względu na ich wiek.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Warsztaty rytmiczno-muzyczne 5900 zł
Koncerty 9000 zł
Plakaty i ulotki 100 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:15000 zł

Załączniki: