Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu – BO Gdynia

Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Obłuże
Szacunkowa wartość projektu
9 145 zł
Liczba głosów
540
Liczba punktów
540
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2023

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy dzielnicy: rodzice z małymi dziećmi, młodzież i dorośli. Poprzez realizację warsztatów kreatywno-edukacyjnych, w Bibliotece na Obłużu zachęcimy do integracji wśród mieszkańców, zapewnimy ciekawą, edukacyjną rozrywkę dla całych rodzin, pojedynczo i razem, zachęcimy społeczność lokalną do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach edukacyjnych blisko miejsca ich zamieszkania.

Lokalizacja projektu:

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-29 15:05:40

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2024 r.

———————————

Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

Dzielnica: Obłuże
ID: 2023/OBL/0003

Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Anna Czeran
e-mail: annaczeran@wp.pl
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Opis:
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, mający na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych.

Celem projektu jest realizacja czterech głównych zadań:
1. Zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw edukacyjnych na terenie Obłuża.
2. Aktywizacja mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych i włączenie ich w cykl organizowanych nieodpłatnie zajęć na terenie dzielnicy.
3. Stworzenie poprzez cykl inicjatyw edukacyjnych warunków do integracji społeczności lokalnej w różnych grupach wiekowych.
4. Poszerzenie oferty edukacyjnej dzielnicy dla rodziców z małymi dziećmi.

Projekt ma na celu przełamanie barier wiekowych i społecznych wśród społeczności lokalnej dzielnicy Obłuże, a także zachęca do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajęcia dla różnych grup wiekowych. Wspólne spędzanie czasu oraz twórczy rozwój mieszkańców będzie etapem w realizacji idei aktywnego społeczeństwa lokalnego – odpowiedzialnego za siebie i wrażliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego działania. Dodatkowo miejsce realizacji projektu – Biblioteka Obłuże – umożliwi popularyzację czytelnictwa i dotarcie z ofertą kulturalną biblioteki do większej liczby mieszkańców, a także zmieni jej postrzeganie przez najmłodszych użytkowników, tworząc dobry nawyk jej częstszego odwiedzania.

Harmonogram:

– Zajęcia edukacyjne dla dzieci – spotkania ze zwierzętami

– Warsztaty z rękodzieła

– Warsztaty ekologiczne – Las słoików, Mydełka glicerynowe

– Warsztaty z recyklingu

Reklama:
Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach projektu winny być zamieszczone w mediach (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy Obłuże). Dodatkowo powinny być zawieszone w miejscach publicznych na terenie Obłuża (szkoły, przedszkola, wybrane sklepy) plakaty reklamujące projekt i jego poszczególne przedsięwzięcia.

Budżet:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, mających na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych.
Celem projektu jest realizacja 4 głównych zadań:
1. Zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw edukacyjnych na Obłużu.
2. Aktywizacja mieszkańców Obłuża i włączenie ich w cykl nieodpłatnych zajęć.
3. Tworzenie warunków do integracji pokoleniowej.
4. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla rodziców z dziećmi

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość

Zajęcia edukacyjne dla dzieci – spotkania ze zwierzętami, 1000zł x 3 3000 zł
Warsztaty z rękodzieła, 1000zł x 2 2000 zł
Warsztaty ekologiczne – Las w słoiku, Mydełka glicerynowe, 1000zł x 3 3000 zł
Warsztaty z recyklingu, 500zł x 2 1000 zł
Reklama 145 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:9145 zł

Załączniki: