Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu – BO Gdynia

Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

Kropeczki jako tło strony
Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Obłuże
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
645
Liczba punktów
645
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy dzielnicy: rodzice z małymi dziećmi, młodzież i dorośli. Poprzez realizację warsztatów kreatywno-edukacyjnych, pokazów naukowych i ludowych warsztatów edukacyjnych w Bibliotece na Obłużu zachęcimy do integracji wśród mieszkańców, zapewnimy ciekawą i edukacyjną rozrywkę dla całych rodzin, zachęcimy społeczność lokalną do aktywnego uczestnictwa w kulturze blisko miejsca ich zamieszkania.

Lokalizacja projektu:

Biblioteka Obłuże jest dostępna architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada warunki lokalowe niezbędne do realizacji projektu.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-11-03 10:16:33

Realizacja projektu została zakończona w październiku 2022 r. Ostatecznie koszt zadania wyniósł 10 000 zł.

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

OBŁUŻE
ID:2021/OBL/0007

Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Anna Czeran
e-mail: annaczeran@wp.pl

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Biblioteka Obłuże jest dostępna architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada warunki lokalowe niezbędne do realizacji projektu.

 

Opis:
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, mający na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych. Celem projektu jest realizacja czterech głównych zadań: 1. Zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw edukacyjnych na terenie Obłuża. 2. Aktywizacja mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych i włączenie ich w cykl organizowanych nieodpłatnie zajęć na terenie dzielnicy. 3. Stworzenie poprzez cykl inicjatyw edukacyjnych warunków do integracji społeczności lokalnej w różnych grupach wiekowych. 4. Poszerzenie oferty edukacyjnej dzielnicy dla rodziców z małymi dziećmi. Projekt ma na celu przełamanie barier wiekowych i społecznych wśród społeczności lokalnej dzielnicy Obłuże, a także zachęca do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajęcia dla różnych grup wiekowych. Wspólne spędzanie czasu oraz twórczy rozwój mieszkańców będzie etapem w realizacji idei aktywnego społeczeństwa lokalnego – odpowiedzialnego za siebie i wrażliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego działania. Dodatkowo miejsce realizacji projektu – Biblioteka Obłuże – umożliwi popularyzację czytelnictwa i dotarcie z ofertą kulturalną biblioteki do większej liczby mieszkańców, a także zmieni jej postrzeganie przez najmłodszych użytkowników, tworząc dobry nawyk jej częstszego odwiedzania. Harmonogram: – Warsztaty kreatywno-edukacyjne dla młodszych i starszych dzieci oraz całych rodzin – Warsztaty z lego/robotyką dla dzieci 7-10 lat, przekazywanie za pomocą klocków lego solidnej dawki wiedzy o otaczającym nas świecie – Pokazy naukowe – zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, dla młodszych i starszych dzieci oraz całych rodzin – ludowe warsztaty edukacyjne z żywymi zwierzętami – dla dzieci i rodzin Reklama: Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach projektu winny być zamieszczone w mediach (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy Obłuże). Dodatkowo powinny być zawieszone w miejscach publicznych na terenie Obłuża (szkoły, przedszkola, wybrane sklepy) plakaty reklamujące projekt i jego poszczególne przedsięwzięcia. Budżet: Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, mających na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych.

Celem projektu jest realizacja czterech głównych zadań:
1. Zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw edukacyjnych na terenie Obłuża.
2. Aktywizacja mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych i włączenie ich w cykl organizowanych nieodpłatnie zajęć na terenie dzielnicy.
3. Stworzenie poprzez cykl inic

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Warsztaty kreatywno-edukacyjne dla młodszych i starszych dzieci oraz rodzin, 5 warsztatów 600 zł
3000
2
Warsztaty z lego/robotyką dla dzieci 7-10 lat – 7 warsztatów 300 zł
2100
3
Ludowe warsztaty edukacyjne ze zwierzętami, dla dzieci i rodzin, 4 warsztaty 700 zł
2800
4
Pokazy naukowe dla dzieci i młodzieży, 3 pokazy po 650 zł
1950
5
Promocja i reklama projektu
150
Szacunkowa łączna wartość projektu:10000
Załączniki: