Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – BO Gdynia

Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Karwiny
Szacunkowa wartość projektu
5 000 zł
Liczba głosów
345
Liczba punktów
345
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Poprzez ten projekt zostanie podjęta próba uświadomienia zarówno rodzicom, jak i opiekunom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, że wyręczając ich w codziennych – nawet najdrobniejszych czynnościach, z którymi sami dadzą sobie radę – zamiast im pomóc robią im po prostu krzywdę. Zostanie pokazane rodzicom oraz opiekunom, że nadmierna opieka i nadmierna troska wbrew pozorom nie jest dobra, bo prowadzi tylko do rozleniwienia dziecka zamiast motywować je do samodzielności oraz to, że ich myślenie o tym, że ich dzieci zawsze będą dziećmi nie do końca jest właściwe.

Lokalizacja projektu:

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-12-21 13:57:21

Zrealizowane działania:

  • 2022 r. – uruchomienie procedur wyłonienia Wykonawcy zadania oraz wybór Wykonawcy;
  • czerwiec 2023 r. – z powodu braku możliwości wykonania zadania przez wyłonionego Wykonawcę, Wydział poszukiwał zamiennego rozwiązania skutkującego realizacją projektu.
  • II połowa 2023 r. – ponowne ogłoszenie i poszukiwanie Wykonawców. Nikt nie złożył swej oferty.

Planowane działania:

  • II – III kwartał 2024 r. – wyłonienie Wykonawcy i realizacja warsztatów.

—————————–
Jednostka realizująca:
Wydział Dostępności
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia
tel. (58) 668 87 93
e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl

KARWINY
ID:2021/KAR/0002

Warsztaty edukacyjne dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Magdalena Kulczewska
e-mail: magdalenakulczewska@wp.pl
tel.: 793 983 833

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

 

Opis:
Jest to cykl 10 spotkań warsztatowych realizowanych raz w miesiącu. Będą to warsztaty teoretyczno-praktyczne, podczas których chcemy pokazać uczestnikom jak może czuć się dziecko, które chce być samodzielne, ale jest blokowane przez Rodzica/Opiekuna. Każde spotkanie to jeden moduł tematyczny prowadzony w postaci stacjonarnych zajęć warsztatowych. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w wynajętej do tego celu sali. Długość jednego spotkania to 120 minut. Grupa docelowa to 20 osób. Udział w tym projekcie ma być także możliwością wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi opiekunami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, a także nawiązania nowych znajomości. Podczas zajęć z rodzicami oprócz części typowo teoretycznej, w ramach której będą omawiane z rodzicami nie tylko ich problemy związane z niepełnosprawnościami ich dzieci, ale także pokazywane teoretyczne ich rozwiązania, będą również prowadzone ćwiczenia praktyczne, w których trakcie rodzice będą mogli wczuć się w rolę swojego dziecka z niepełnosprawnością dzięki czemu będą mogli na własnej skórze poczuć jak może czuć się ich notorycznie wyręczane we wszystkim dziecko chcące być samodzielne – oczywiście na miarę własnych możliwości. W części praktycznej rodzice będą musieli zmierzyć się z niepełnosprawnością swojego dziecka i uświadomić sobie w trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń, że ich dzieci są w stanie (a nawet powinny być tego uczone przez rodziców) być jak najbardziej samodzielne wyłącznie dla własnego dobra. Tematyka zajęć: 1. Rehabilitacja, rewalidacja, integracja jako schody do samodzielności mojego niepełnosprawnego dziecka 2. Samodzielność mojego dziecka – to brzmi dumnie… Co nam przeszkadza w jej osiągnięciu? 3. Asertywność, motywacja, analiza zachowań – rodzica i dziecka 4. Rodzina – jej rola i w niej role w kształtowaniu samodzielności dziecka – także z niepełnosprawnością 5. Seksualność niepełnosprawnych 6. Jak dobrze motywować dziecko do pracy nad samodzielnością 7. Spotkanie ze znanymi dorosłymi osobami niepełnosprawnymi 8. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami w teorii i praktyce 9. Jak rozmawiać z dzieckiem o niepełnosprawności 10. Stereotypy związane z osobami z niepełnosprawnościami Scenariusz: 12:00 – przywitanie 12:05-12:25 – poznanie problemów uczestników projektu i część teoretyczna tematu spotkania 12:25-13:00 – ćwiczenia praktyczne do omówionej części teorii 13:00-13:10 – przerwa kawowa 13:10-13:30 – druga część teoretyczna spotkania 13:30-13:55 – ćwiczenia praktyczne do omówionej części teorii 13:55-14:00 – przedstawienie zadania domowego dla rodziców i pożegnanie

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Projekt adresowany do Rodziców i Opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz intelektualnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym mający na celu pokazanie, że osoba niepełnosprawna może – oczywiście na miarę możliwości psychofizycznych – być samodzielna i niezależna i przekonanie Rodziców i Opiekunów do nauki swoich dzieci samodzielności.
Uzasadnieniem jest zaobserwowanie blokady w Rodzicach i Opiekunach w pozwoleniu dzieciom na bycie samodzielnym.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
przeprowadzenie warsztatów
1000
2
promocja projektu
1000
3
materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć
1500
4
wynajem sali
1500

 

Szacunkowa łączna wartość projektu:5000
Załączniki: brak