Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego) – BO Gdynia

Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego)

Kropeczki jako tło strony
zdj. WOM
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Śródmieście
Szacunkowa wartość projektu
395 000 zł
Liczba głosów
832
Liczba punktów
3452
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

Po odbudowie szpaleru drzew na 10 Lutego, dalej robimy Zielone Śródmieście! Chcemy zająć się ul. Władysława IV. Ponieważ miasto planuje poszerzenie Władysława IV i wykarczowanie drzew po stronie ZUS, już dziś zasadźmy nowe drzewa po drugiej stronie, by zastąpiły te do wycięcia. Zdążą wyrosnąć, zanim zacznie się wycinka. Jednocześnie fizycznie oddzielmy ruch samochodowy od pieszego. Tak jak na 10 Lutego, połączmy drzewa rabatami, a w nich zasadźmy krzewy. Zaplanujmy nowy, zielony skwer na obecnie zaniedbanym terenie zielonym na przeciw straży pożarnej oraz ustawmy (w postaci słupka) przystanek na żądanie w tym miejscu.

Lokalizacja projektu:
Szpaler drzew od ul.Władysława IV od 10 Lutego do Wójta Radtkego, skwer – na przeciw Straży Pożarnej, ciąg pieszy planowany w MPZP – na działkach miejskich między Starowiejską a Wójta Radtkego

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-01-15 09:58:26

Zrealizowane działania:

  •  wrzesień – październik 2020 r. – opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nasadzeń na ul. Władysława IV,
  • październik 2020 r. – wyłonienie wykonawcy nasadzeń,
  • listopad 2020 r. – wykonanie nasadzeń na ul. Władysława IV,
  • lipiec – sierpień 2021 r. – przygotowanie koncepcji skweru,
  • wrzesień – październik 2021 r. – konsultacje koncepcji,

W uzgodnieniu z Autorem projektu nasadzenia drzew na ul. 10 lutego nie odbyły się z powodu konieczności przebudowy parkingów na 10 lutego.

  • marzec 2022 r. – rozpoczęcie prac nad projektem skweru wraz z oświetleniem oraz uzgodnienia.
Termin realizacji skweru przy Straży Pożarnej został wydłużony z uwagi na czas wykonania projektu łącznie z oświetleniem i czas potrzebny na uzgodnienia.
 
Trwa projektowanie skweru.

—————————-
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
tel: 58 620-72-86
ogrodnik.miejski@gdynia.pl

ŚRÓDMIEŚCIE
ID:2019/SRO/0007

Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego)

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Szpaler drzew od ul.Władysława IV od 10 Lutego do Wójta Radtkego, skwer – na przeciw Straży Pożarnej, ciąg pieszy planowany w MPZP – na działkach miejskich między Starowiejską a Wójta Radtkego
Opis:
Kontynuujemy nasz projekt Zielonego Śródmieścia. Po nasadzeniach na 10 Lutego, zabieramy się za Władysława IV. Ponieważ miasto planuje poszerzenie tej ulicy i wykarczowanie drzew po jej zachodniej stronie, by wtłoczyć jeszcze więcej pojazdów do Śródmieścia, proponujemy już dziś obsadzić bezpieczną stronę Władysława IV nowymi drzewami. Niech rosną, by zastąpić czekające na wycięcie po drugiej stronie.
Proponujemy, by drzewa – obecne i te, które chcemy tam dosadzić, rosły w rabatach podobnych do tych z 10 Lutego. Dzięki temu będą miały większą szansę na przeżycie. (obecnie żywotność drzewa w mieście to zaledwie kilkanaście lat, głównie przez zagęszczanie gruntu wokół korzeni) Będzie to także spójne estetycznie. Proponujemy też zagospodarowanie terenu na przeciw straży pożarnej. W przyszłości będzie to element ciągu pieszego, łaczącego Międzytorze ze „starym Śródmieściem”, jest to także jeden z niewielu terenów w Śródmieściu do zagospodarowania zielenią urządzoną – zakres projektu skweru powinien być zgodny z załączoną mapką „skwer-zakres”. Chcemy, by prócz zadbanej roślinności, koszy na śmieci i na psie kupy, pojawiły się tam też elementy małej infrastruktury oraz oświetlenie. Ostateczna forma tego skweru powinna wynikać z konsultacji z mieszkańcami, które powinna przeprowadzić Rada Dzielnicy Śródmieście. Na przeciw straży pożarnej chcemy ustawić przystanek na żądanie – ZKM w 2016 r. nie zgłaszał zastrzeżeń do tego pomysłu, a ul.Starowiejskiej przyda się lepsza obsługa komunikacją zbiorową, skoro ma na niej zostać ograniczony ruch samochodowy. Edit: z projektu po uwagach ZDiZ usuwamy nasadzenia na 10 Lutego przy BGK – mają zostać zrealizowane do 2020 roku przez miasto.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Prace porządkowe, usunięcie ziemi, rozbiórka chodników pod nasadzenia drzew i rabaty na Władysława IV do wysokości Wójta Radtkego (14 nowych drzew na wskazanym odcinku, 9 rabat – równie dla starych drzew)
90000 zł
2
Oświetlenie na terenie skweru (budowa sieci, 4 słupy, dokumentacja i pozwolenia)
65000 zł
3
Prace porządkowe na terenie skweru, niwelacja, nawiezienie nowej ziemi, rozbiórka chodnika, wywóz gruzu – 1323 m2
90000 zł
4
budowa alejek (300 m2 nowego chodnika x 210 zł), nasadzenia, mała architektura
135000 zł
5
projekt skweru i projekt nasadzeń na Władysława IV (projekt nasadzeń na 10 Lutego już istnieje, zrealizowany w ramach Zielonego Śródmieścia
15000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:395 000 zł

Załączniki: