Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni – BO Gdynia

Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Śródmieście
Szacunkowa wartość projektu
28 032,72 zł
Liczba głosów
449
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
Ulica Starowiejska na odcinku między ul.3Maja a ul. Władysława IV, część północna (nasłoneczniona).Pas drogi, zajmujący teren do dwóch miejsc postojowych. Wybór miejsca mógłby być możliwy w głosowaniu za pośrednictwem strony starowiejska.pl i np.mobilnagdynia.pl W razie, gdyby wskazanie miejsca miało odbyć się na poziomie wniosku – miejsca parkingowe na przeciw Domku Abrahama (z uwzględnieniem zastrzeżeń ZDiZ w zakresie zachowania odległości od skrzyżowania i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Własność gminy.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:52:41

 
Zostaną wykonane w pasie drogi, wzdłuż chodnika, zespół siedzisk i donic z zielenią na powierzchni mniej niż dwóch miejsc postojowych.
 
W maju 2016 roku wykonano projekt siedzisk wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisnym do rejestru zabytków. Przekazano dokumentację do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni celem uzyskania pozwolenia na montaż siedzisk. W czerwcu przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy mebli miejskich zostało powtórzone w lipcu. Ponownie nie wpłynęła żadna oferta. Z końcem lipca po raz trzeci powtórzone zostało postępowanie na wybór wykonawcy mebli miejskich – postępowanie to zostało unieważnione (wpłynęły dwie oferty, jednak ceny ofert znacznie przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zadania). Z początkiem września po raz czwarty rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy. We wrześniu wyłoniono wykonawcę mebli miejskich. W styczniu 2017 roku wystąpiono do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na montaż mebla miejskiego na ul. Starowiejskiej. W lutym uzyskano zgodę od Miejskiego Konserwatora Zabytków i zgłoszeno zamiar wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM Gdyni. Inwestycje oddano do użytku w marcu 2017r.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

 

ŚRÓDMIEŚCIE
ID:2015/472

Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni.

Autor projektu:
e-mail: starowiejska@outlook.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Ulica Starowiejska na odcinku między ul.3Maja a ul. Władysława IV, część północna (nasłoneczniona).Pas drogi, zajmujący teren do dwóch miejsc postojowych. Wybór miejsca mógłby być możliwy w głosowaniu za pośrednictwem strony starowiejska.pl i np.mobilnagdynia.pl W razie, gdyby wskazanie miejsca miało odbyć się na poziomie wniosku – miejsca parkingowe na przeciw Domku Abrahama (z uwzględnieniem zastrzeżeń ZDiZ w zakresie zachowania odległości od skrzyżowania i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Własność gminy.
Opis:
Ulica Starowiejska wymaga rewitalizacji. W oczekiwaniu na głębsze zmiany, chcemy by na najstarszej ulicy w mieście pojawiła się mała architektura, a w szczególności miejsca do siedzenia, których brakuje na całej jej długości. Zaprojektowaliśmy zespół siedzisk (załącznik A) dzięki któremu piesi, często starsze osoby, będą mogli odpocząć, przemierzając ulicę. Projekt koncepcyjny mebli miejskich „Usiądź na Starowiejskiej!” zakłada powstanie w pasie drogi, wzdłuż chodnika, zespołu siedzisk i donic z zielenią, na powierzchni mniej niż dwóch miejsc postojowych. Tak zlokalizowane nie zakłócą ruchu pieszego, a jednocześnie wskażą możliwość lepszego wykorzystania cennej przestrzeni publicznej w śródmieściu. Meble miejskie będą dostępne sezonowo (kwiecień – październik), dlatego złożone są z modułów łatwych w montażu i demontażu oraz magazynowaniu. Podkonstrukcja nie ingeruje w zabytkową nawierzchnie ulicy. Zastosowane materiały są trwałe i pozwalają na wieloletnie użytkowanie w innych lokalizacjach. Takie rozwiązanie umożliwia swobodne kształtowanie przestrzeni, tworzenie różnych kompozycji warunkowanych kontekstem. Siedziska powinny być zlokalizowane w połowie ul. Starowiejskiej, na odcinku między ul. 3 Maja a Władysława IV, po nasłonecznionej, północnej stronie. Dokładną lokalizację mogliby wskazać przyszli użytkownicy siedzisk. Dlatego proponujemy przeprowadzenie badania ankietowego za pośrednictwem strony internetowej starowiejska.pl (strona Stowarzyszenia Starowiejska, zrzeszającego mieszkańców ulicy) i np.strony mobilnagdynia.pl. Idea: Koncepcja nawiązuje do historii architektonicznej miasta i jego najstarszej ulicy. Siedziska posadowione są na płytach, ułożonych we wzór modernistycznych sześcianów. Obsadzone trawami, ponownie wynoszą ponad modernistyczny symbol dawną, wiejską Gdynię, jednocześnie wprowadzając nowe, niezdefiniowane. Obok funkcji użytkowej, zrealizowanie projektu będzie bodźcem do dyskusji nad zmianami całej ulicy. Załącznik A zawierający projekt koncepcyjny jest integralną częścią wniosku z zastrzeżeniem, że siedziska zamiast koloru białego, mają mieć – zgodnie z sugestią plastyka miejskiego – bardzo jasnej szarości. Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego należy ustawić w terenie znaki ostrzegające o miejscowym lewostronnym zawężeniu jezdni (choć szerokość siedzisk nie przekracza szerokości parkujących samochodów) oraz tablicy prowadzącej U-3c umieszczonej przed siedziskami (na bruku) od strony skrzyżowania z ul. 3 Maja.
Kalkulacja kosztów:

Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, wykonanie powyższej organizacji oraz prace geodezyjne – 1000 zł Projekt wykonawczy 150 j.n.p. wg wyceny środowiskowej – 3000 zł Wspornik systemowy regulowany z korektorem kąta nachylenia 80 szt.x 30 zł – 2400 zł Płyty betonowe z betonu architektonicznego 34 szt.x 140 zł – 1360 zł Płyty OSB 3 szt.x 90 zł – 270 zł Profile stalowe 37,8 mb x 15 zł – 567 zł Moduł ze stali, ocynkowany, malowany proszkowo 18 szt.x 650 zł ( w skład ceny m.in. blacha stalowa, gięcie, cięcie, spawanie, cynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe) – 11700 zł Obsadzenie trawą odporną na suszę np. Kostrzewa sina Festuca glauca 6,35 m2x 45 zł – 285,75 Obsadzenie donic (stanowiących część modułów) 1,35 m2 x 46 zł – 62 zł Roczny koszt utrzymania zieleni – 113,4 Nasadzenia – 36 zł Siedzisko z drewna dębowego, olejowanego 5,92 m2 x 150 zł – 880 zł Elementy mocujące oraz inne ustalone w projekcie wykonawczym) 500 zł Robocizna (montaż, demontaż) 16,17 m2 x 150 zł 2425,5 zł Transport i magazynowanie (listopad-marzec, 1 sezon) – 1200 zł Uwarunkowania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego: montaż tarczy giętej oblaskowej znaku ostrzegawczego o boku 750mm(folia typ II): 359,55zł*1,23+ montaż słupka do znaku z rury stalowej ocynk. o Ø60,3mm, grubość ścianki 3,2mm (kapturek, fundament bet.) z materiałem: 265,73zł*1,23 + montaż tablic giętych odblaskowych typu U folia I generacji: 728,54zł/m2*1,8m*0,6m*1,23+ montaż 2 słupków do znaku drogowego C-9: 2*232,57*1,23 = 2237,32zł brutto.

Szacunkowa łączna wartość projektu:28 033 zł
Załączniki: