Teatrzyki i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze – BO Gdynia

Teatrzyki i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Teatrzyki i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze

Kropeczki jako tło strony
Teatrzyki i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
15 000 zł
Liczba głosów
199
Liczba punktów
199
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę wielu gdyńskich dzielnic oddalonych od centrum, ma zapewnić wartościowe spotkania z kulturą dostępną dla każdego niedaleko miejsca zamieszkania. Dedykowany jest całym rodzinom i dzieciom w wieku szkolnym, chcącym twórczo spędzić czas. Opiera się na kreatywnych zajęciach przybliżających kulturę i naukę. Przewidziane działania zapewnią rodzinną rozrywkę podczas spotkań teatralnych, integrację rodzinną na warsztatach muzyczno-rytmicznych, aktywne uczestnictwo w warsztatach eksperymentów naukowych, ćwiczenia koncentracji i uwagi na spotkaniach z jogą i możliwość twórczego rozwoju na spotkaniach improwizacji teatralnej.

Lokalizacja projektu:

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-04 12:50:48

Zrealizowane działania:

  • marzec – maj 2023 r. – teatrzyki dla dzieci – cztery spotkania, spotkania rytmiczno-muzyczne – dziewięć spotkań, Warsztaty naukowe dla dzieci – jedno spotkanie, warsztaty szycia rodzinnego – jedno spotkanie, warsztaty Lego-robotyka – sześć spotkań, warsztaty improwizacji teatralnej dla dzieci – dwa spotkania, spotkanie ruchowe dla dzieci (joga) – sześć spotkań,
  • wrzesień – grudzień 2023 r. – teatr dla dzieci – cztery spektakle, warsztaty rytmiczno-muzyczne (trzy spotkania), warsztaty naukowe – jedno spotkanie, warsztaty szycia rodzinnego jedno spotkanie, warsztaty edukacyjne – trzy spotkania, warsztaty LEGO-robotyka – 2 spotkania, Joga dla dzieci, Warsztaty świątecznego rękodzieła – jedno spotkanie.

Realizacja projektu została zakończona. Ostatecznie koszt zadnia wyniósł 15 000 zł.

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

———————————
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

Dzielnica: Pogórze
ID: 2022/POD/0008

Teatrzyki i warsztaty zapewniające twórczy rozwój dziecka w bibliotece Pogórze

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Justyna Dzikowska
e-mail: justynadzikowskab@gmail.com
e-mail: 511039570
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:

Opis:
W ramach projektu zorganizowanych zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym mających na celu integrację lokalnej społeczności. Odbiorcami projektu są dzieci w wieku szkolnym i rodziny z małymi dziećmi, chcący twórczo spędzić czas; szukający aktywności pozwalających na rozwinięcie zainteresowań w dziedzinach kultury i nauki.

Harmonogram realizacji projektu:

Etap wstępny (styczeń 2023 r.):
Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań
Opracowanie plakatów i ulotek
Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkańców do udziału w projekcie (m.in. Ratusz, Facebook, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, Fb Rady Dzielnicy Pogórze)

I etap projektu (od lutego 2023 r. do czerwca 2023 r.)
3 spotkania teatralne dla dzieci
6 rodzinnych spotkań rytmiczno-muzycznych dla najmłodszych
3 spotkania naukowe dla dzieci od 5 roku życia
1 warsztaty szycia rodzinnego
4 spotkania LEGO-robotyka
5 spotkań ruchowych dla dzieci

II etap projektu (od września 2023 r. do listopada 2023 r.)
4 spotkania teatralne dla dzieci
6 rodzinnych spotkań rytmiczno-muzycznych dla najmłodszych
3 spotkania naukowe dla dzieci od 5 roku życia
1 warsztaty szycia rodzinnego
2 spotkania LEGO-robotyka
2 spotkania improwizacji teatralnej

III etap projektu (grudzień 2023 r.)
Zakończenie i rozliczenie projektu

UWAGA:

Budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań biblioteki jako miejsca animacji życia społecznego. Ma na celu zwiększenie liczby inicjatyw kulturalnych w oddalonej od centrum dzielnicy Pogórza, poprzez włączenie mieszkańców w cykl darmowych spotkań teatralnych, warsztatowych, muzycznych i ruchowych. Ideą przewodnią jest rozwój poprzez wspólną zabawę, integrację i aktywizację lokalnej społeczności.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Teatrzyki dla dzeci (7 spotkań) 4700 zł
Spotkania rytmiczno-muzyczne – 12 spotkań (250 zł za spotkanie) 3000 zł
Warsztaty naukowe dla dzieci – 6 spotkań (350 zł za spotkanie) 2100 zł
Warsztaty szycia rodzinnego – 2 spotkania (500 zł za spotkanie) 1000 zł
Warsztaty Lego-robotyka – 6 spotkań (300 zł za spotkanie) 1800 zł
Warsztaty improwizacji teatralnej dla dzieci – 2 spotkania (500 zł za spotkanie) 1000 zł
Spotkanie ruchowe dla dzieci (joga sensoryczna) – 5 spotkań (250 zł za spotkanie) 1250 zł
Promocja 150 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:15000 zł

Załączniki: