Teatrzyki i planszówki w bibliotece – BO Gdynia

Teatrzyki i planszówki w bibliotece

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Teatrzyki i planszówki w bibliotece

Kropeczki jako tło strony
Teatrzyki i planszówki w bibliotece
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
320 (po aktualizacji 238)
Liczba punktów
320 (po aktualizacji 238)
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca spotkań mieszkańców, mających na celu integrację poprzez wspólne uczestnictwo w spektaklach teatralnych. Wykorzystuje potencjał biblioteki, która stała się lokalnym centrum kultury. Spotkania teatralne zakładane w projekcie mają na celu przegląd oferty różnych teatrów. Pomagają wspierać i rozwijać aktywność mieszkańców. W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań teatralnych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację rodzin i wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców. Dodatkowo zostaną zakupione gry planszowe, które uatrakcyjnią spędzanie czasu wolnego kreatywnie i rodzinnie.

Lokalizacja projektu:
Filia nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna Gdynia, W. adm. K. Porębskiego 21

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2022-12-12 16:10:35

Realizacja projektu została zakończona w czerwcu 2022 r. Ostatecznie koszt projektu wyniósł 9 700 zł. 

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia 
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
oraz
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 622 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

POGÓRZE
ID:2020/POD/0029

Teatrzyki i planszówki w bibliotece

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Aleksandra Trojańczyk

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Filia nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna
Gdynia, W. adm. K. Porębskiego 21
Opis:
W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań teatralnych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację rodzin i wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców. Dodatkowo zostaną zakupione gry planszowe, które uatrakcyjnią spędzanie czasu wolnego kreatywnie i rodzinnie. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań biblioteki.
Celem projektu jest zwiększenie oferty kulturalnej w oddalonej od centrum dzielnicy Pogórze. Położenie dzielnicy Pogórze często utrudnia korzystanie z oferty kulturalnej odbywającej się głównie w centrum miasta. Generuje dodatkowe koszty związane z dojazdem oraz wymaga więcej czasu.
Inicjatywa wspiera integrację społeczności lokalnej na różnych poziomach oraz aktywizuje mieszkańców. Wykorzystuje potencjał istniejącej od kilku lat biblioteki, która jest otwarta i przyjazna dla użytkowników. Dodatkowo odbiorcy będą mogli skorzystać z księgozbioru i oferty gier planszowych. Projekt wpisuje się w ideę tworzenia aktywnego społeczeństwa lokalnego, związanego ze swoją dzielnicą i miastem.
Odbiorcami są rodzice z dziećmi, młodzież i dorośli mieszkańcy Dzielnicy Pogórze.
Harmonogram
Etap wstępny (do 15 lutego 2021 r.)
– Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań.
– Opracowanie plakatów i ulotek
– Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkaric6w do udziału
w projekcie (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy).

I etap projektu ( do 15 czerwca 2021 r.)
– 5 spotkań teatralnych dla rodziców z dziećmi/ młodzieży/ dorosłych
– zakup gier planszowych i przygotowanie do udostępniania

II etap projektu (do 3o listopada 2021 r.)
– 4 spotkania teatralne dla rodziców z dziećmi/ młodzieży/ dorosłych

III etap projektu (do 15 grudnia 2021 r.)
– Zakończenie i rozliczenie projektu

UWAGA:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Spektakle teatralne (10 x 600 zł)
6000 zł
2
Zakup gongu teatralnego
400 zł
3
Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania scenografii
500 zł
4
Zakup gier planszowych
2200 zł
5
Koszt reklamy
500 zł
6
Drobny poczęstunek dla uczestników
400 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:10 000 zł