Teatrzyki i planszówki w bibliotece – BO Gdynia

Teatrzyki i planszówki w bibliotece

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Teatrzyki i planszówki w bibliotece

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
320 (po aktualizacji 238)
Liczba punktów
320 (po aktualizacji 238)
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca spotkań mieszkańców, mających na celu integrację poprzez wspólne uczestnictwo w spektaklach teatralnych. Wykorzystuje potencjał biblioteki, która stała się lokalnym centrum kultury. Spotkania teatralne zakładane w projekcie mają na celu przegląd oferty różnych teatrów. Pomagają wspierać i rozwijać aktywność mieszkańców. W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań teatralnych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację rodzin i wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców. Dodatkowo zostaną zakupione gry planszowe, które uatrakcyjnią spędzanie czasu wolnego kreatywnie i rodzinnie.

Lokalizacja projektu:
Filia nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna Gdynia, W. adm. K. Porębskiego 21

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-06-16 15:52:35

Projekt w trakcie realizacji. Z uwagi na pandemię przedstawienia realizowane są w formule online. Bieżące informacje o wydarzeniach dostępne są tutaj

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia 
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
oraz
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 622 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

POGÓRZE
ID:2020/POD/0029

Teatrzyki i planszówki w bibliotece

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Aleksandra Trojańczyk

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Filia nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna
Gdynia, W. adm. K. Porębskiego 21
Opis:
W ramach projektu opracowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań teatralnych mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego poprzez integrację rodzin i wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców. Dodatkowo zostaną zakupione gry planszowe, które uatrakcyjnią spędzanie czasu wolnego kreatywnie i rodzinnie. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań biblioteki.
Celem projektu jest zwiększenie oferty kulturalnej w oddalonej od centrum dzielnicy Pogórze. Położenie dzielnicy Pogórze często utrudnia korzystanie z oferty kulturalnej odbywającej się głównie w centrum miasta. Generuje dodatkowe koszty związane z dojazdem oraz wymaga więcej czasu.
Inicjatywa wspiera integrację społeczności lokalnej na różnych poziomach oraz aktywizuje mieszkańców. Wykorzystuje potencjał istniejącej od kilku lat biblioteki, która jest otwarta i przyjazna dla użytkowników. Dodatkowo odbiorcy będą mogli skorzystać z księgozbioru i oferty gier planszowych. Projekt wpisuje się w ideę tworzenia aktywnego społeczeństwa lokalnego, związanego ze swoją dzielnicą i miastem.
Odbiorcami są rodzice z dziećmi, młodzież i dorośli mieszkańcy Dzielnicy Pogórze.
Harmonogram
Etap wstępny (do 15 lutego 2021 r.)
– Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań.
– Opracowanie plakatów i ulotek
– Zamieszczenie w mediach zaproszenia dla mieszkaric6w do udziału
w projekcie (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy).

I etap projektu ( do 15 czerwca 2021 r.)
– 5 spotkań teatralnych dla rodziców z dziećmi/ młodzieży/ dorosłych
– zakup gier planszowych i przygotowanie do udostępniania

II etap projektu (do 3o listopada 2021 r.)
– 4 spotkania teatralne dla rodziców z dziećmi/ młodzieży/ dorosłych

III etap projektu (do 15 grudnia 2021 r.)
– Zakończenie i rozliczenie projektu

UWAGA:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Spektakle teatralne (10 x 600 zł)
6000 zł
2
Zakup gongu teatralnego
400 zł
3
Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania scenografii
500 zł
4
Zakup gier planszowych
2200 zł
5
Koszt reklamy
500 zł
6
Drobny poczęstunek dla uczestników
400 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:10 000 zł