Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów – BO Gdynia

Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Wielki Kack
Szacunkowa wartość projektu
458 060 zł
Liczba głosów
772
Liczba punktów
772
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Inicjatywa Wielki Kack zachęca do stworzenia międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów. Po budowie siłowni na powietrzu i placu zabaw zachęcamy Państwa do wsparcia stworzenia parku rekreacji, czyli zagospodarowania w sąsiedztwie tych obiektów. W chwili obecnej siłowni i zacienionemu placowi zabaw towarzyszą chaszcze i nieużytki. Często polegują tam także dziki. Wspólnie to zmieńmy, by Wielki Kack zyskał park rekreacyjny dla całych rodzin.

Nowe nasadzenia, mała architektura, parkowe oświetlenie, czy żwirowe ścieżki – to wszystko pozwoli na stworzenie nowego ciekawego miejsca dla mieszkańców Wielkiego Kacka.

Lokalizacja projektu:

Zadrzewiony teren obok ulicy Stolemów w sąsiedztwie placu zabaw i siłowni na powietrzu

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-02-14 15:25:53

Realizowane działania:

  • czerwiec 2022 r. – przygotowania do uruchomienia procedury wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • wrzesień – październik 2022 r. – uruchomienie procedury wyłonienia Wykonawcy,
  • październik 2022 r. – wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
  • grudzień 2022 r. – odbiór dokumentacji projektowej,
  • styczeń – maj 2023 r. – uzyskano zaświadczenie z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego,
  • lipiec 2023 r. – ogłoszenie postępowanie na wykonanie zagospodarowania,
  • wrzesień 2023 r. – unieważnienie postępowania z powodu ofert przekraczających kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania,
  • grudzień 2023 r. – ogłoszenie kolejnego postępowania na wykonanie zagospodarowania,
  • luty 2024 r. – podpisanie umowy na budowę międzypokoleniowego parku rekreacji. 

Planowane działania:

  • sierpień 2024 r. – zakończenie robót budowalnych.

Artykuł o realizacji zadania: https://www.zdiz.gdynia.pl/nowa-zielona-przestrzen-w-wielkim-kacku/

—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

WIELKI KACK
ID:2021/WIK/0024

Stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy ulicy Stolemów

Autor projektu:
e-mail: budzetobwyatelski2021@gmail.com

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Zadrzewiony teren obok ulicy Stolemów w sąsiedztwie placu zabaw i siłowni na powietrzu
Opis:
Czas na kolejny etap zagospodarowywania terenów przy ulicy Stolemów! Po budowie siłowni na powietrzu i placu zabaw zachęcamy Państwa do wsparcia stworzenia parku rekreacji, czyli zagospodarowania przestrzeni pomiędzy tymi dwoma obiektami. W chwili obecnej siłowni i zacienionemu placowi zabaw towarzyszą chaszcze i nieużytki. Często polegują tam także dziki. Wspólnie to zmieńmy, by Wielki Kack zyskał park rekreacyjny dla całych rodzin. Projekt zakłada: – uporządkowanie istniejącej zieleni celem wyeksponowania najcenniejszych okazów drzew. Część roślin to gatunki inwazyjne lub chwasty. – wykonanie nowych nasadzeń niskiej roślinności. – wykonanie żwirowej ścieżki łączącej poszczególne części działki – zakup mebli miejskich (stoły, ławki, kosze na śmieci) w celu tworzenia rekreacyjnej przestrzeni spotkań – budowę ogrodzenia terenu celem zabezpieczenia parku przed dzikami – budowę parkowej linii oświetleniowej dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeksponowania estetyki roślinności po zmroku Dokładną liczbę ławek, stołów i latarni będzie można określić po wykonaniu dokumentacji projektowej. W całej Gdyni powstają właśnie takie rekreacyjne tereny dla całych rodzin: Park przy ul. Spokojnej w Małym Kacku, polany rekreacyjne na Oksywiu i Babich Dołach wreszcie Park Centralny w Śródmieściu. Chcielibyśmy, aby taka przestrzeń powstała także w naszej dzielnicy. Bardzo ważnym aspektem jest to, że taki park od pierwszych chwil będzie miejscem zadrzewionym, gdzie panuje przyjemny chłód latem. Już popularność placu zabaw pokazała, że tego typu przestrzenie mają wielki potencjał. Chcemy go stopniowo zagospodarowywać dla mieszkańców. Dzięki tego typu terenom w bezpośredniej bliskości domów mieszkalnych mieszkańcy będą mogli odpocząć, integrować się, jak również poćwiczyć na istniejących już urządzeniach. Ostatnia pandemia pokazała jak ważną kwestią jest dostęp do tego typu otwartych terenów dla wszystkich grup wiekowych. Coraz cieplejsze lata zaś pokazały jak ważna jest możliwość odpoczynku w cieniu starych drzew. Nie chcemy jednak „betonować” tego obszaru. Zakładamy uporządkowanie tego terenu, zaś ingerencję w przyrodę chcielibyśmy ograniczyć do niezbędnego minimum. Przestrzeń przy Stolemów – dotychczas zaniedbana może służyć mieszkańcom naszej dzielnicy. Dlatego zachęcamy do głosowania na nasz projekt 🙂

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla rekreacji międzypokoleniowej dla mieszkańców Wielkiego Kacka i sąsiednich dzielnic poprzez zagospodarowanie nieużytków sąsiadujących z istniejącym już placem zabaw i siłownią na powietrzu. Kolejnym celem jest ochrona, estetyzacja i właściwa ekspozycja terenu zielonego, który obecnie porastają chwasty. W efekcie realizacji projektu powstanie naturalistyczny teren zielony, gdzie mieszkańcy będą mogli obcować z przyrodą.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Oświetlenie parkowe – punkt oświetleniowy (10 szt.*1500 zł)
15000
2
Oświetlenie parkowe – Fundament dla słupów (10 szt. * 625 zł)
6250
3
Oświetlenie parkowe – Montaż na słupie opraw LED (10 szt. * 3000 zł)
30000
4
Oświetlenie parkowe – Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne (150 mb*230 zł)
34500
5
Oświetlenie parkowe – Układanie kabli w rowach kablowych (150 mb*92 zł)
13800
6
Oświetlenie parkowe – Pomiary i czynności sprawdzające
2500
7
Dokumentacja projektowa – oświetlenie (20% kosztów poz 1-6)
20410
8
Nowa ścieżka żwirowa – pow. około 360 m2 * 200 zł
72000
9
Obrzeża aluminiowe przy ścieżkach żwirowych 360 mb * 50 zł
18000
10
Niskie ogrodzenie terenów zielonych (200 mb * 200 zł)
40000
11
Ławki (12 szt. * 1500 zł)
18000
12
Stoły piknikowe (4 szt. * 4500 zł)
18000
13
Naturalistyczne elementy (głazy narzutowe, konary)
19000
14
Kosze na śmieci (8 szt. * 1000 zł)
8000
15
Nasadzenia roślinności niskiej
70000
16
Utrzymanie roślin (30% ceny materiału roślinnego)
21000
17
Prace przygotowawcze i projektowe
30000
18
Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie
21600
Szacunkowa łączna wartość projektu:458060
Załączniki: