Street Workout Park – BO Gdynia

Street Workout Park

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Street Workout Park

Kropeczki jako tło strony
zdj. GCS
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Dąbrowa
Szacunkowa wartość projektu
64 532 zł
Liczba głosów
901
Liczba punktów
3171
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Stworzenie miejsca do ćwiczeń siłowych – drążki, drabinki, lina do wspinania, poręcze, ławeczka do ćwiczeń, poręcze do ćwiczeń, koła gimnastyczne i inne. Nie mylić z siłownią plenerową!

Lokalizacja projektu:

ul.Melisowa, działka nr 148/1, arkusz 30, obręb WK. Teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu”

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-07-13 14:49:39

W dniu 31 stycznia 2017 roku wystąpiono do Referatu Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod przyszły Plac Sportów Miejskich między Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji – marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – koniec maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję –  koniec czerwca 2017 roku. W dniu 31 lipca 2017 roku Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało podpisaną Umowę pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową „Na Wzgórzu” W przygotowaniu postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.15 listopada 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dn. 21 listopada 2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. W styczniu 2018 r. Wykonano dokumentację projektową. W dniu 12.01.2018 r. złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 

16.04.2018. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu do streetworkout. 

Zakończenia zadania: wrzesień.2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

DĄBROWA
ID:2016/201

Street Workout Park

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Krzysztof Bojanowski, Lechosław Dzierżak
tel.: 507155385

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
ul.Melisowa, działka nr 148/1, arkusz 30, obręb WK. Teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu”

Opis:
Budowa Parku Street Workout – miejsca do ćwiczeń siłowych składającego się z dwóch drabinek poziomych, drabinki pół skośnej, drabinki pionowej, drążka typu gąsiennica, rury pole dance, liny do wspinania, wieży, kół gimnastycznych, wysięgnika do liny, poręczy równoległych, poręczy niskich i ławeczki skośnej do ćwiczeń. Projekt zawiera również wymianę nawierzchni na bezpieczną do ćwiczeń.

Kalkulacja kosztów:

– 2 x drabinka pozioma 2 x 2440,55 = 4881,1 + 23% = 6004,00 – 1 x drabinka półskośna 700 + 23% = 861 – 1 x drabinka pionowa 1529,50 + 23% = 1882 – 2 x drążek typu gąsienica 2 x 650 = 1300 + 23% = 1599 – 1 x rura pole dance 1500 + 23% = 1845 – 1 x lina do wspinania 1016,50 + 23% = 1251 – 1 x wieża 2656,20 + 23% = 3268 – 2 x koła gimnastyczne na wysięgniku do liny 1016,50 x 2 = 2033 + 23% = 2500,59 -1 x poręcze równoległe 1686 + 23% = 2074,51 – 1 x poręcze niskie 744,80 + 23% = 916,10 – 1 x ławeczka skośna 1784 + 23% = 2194,32 -1 x tablica informacyjna 1508,60 + 23% = 1855,57 koszt urządzeń = 26 251,09 + projekt 10 000 + suma nawierzchni 13 740 + 23% = 16 900,2 + montaż 8252,89 + 23% = 10 151,05 + transport 1000 + 23% = 1230,00 Ogółem koszt 64 532,34

Szacunkowa łączna wartość projektu:64 532 zł

 

Załączniki: