Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura – BO Gdynia

Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura

Kropeczki jako tło strony
Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Śródmieście
Szacunkowa wartość projektu
453 890 zł
Liczba głosów
1476
Liczba punktów
7061
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Chcemy zmienić fragment Gdyni tak, by stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i wszystkich gdynian. Pokażmy, że „da się”!

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja projektu: ul. Antoniego Abrahama od ul. 10 lutego do ul. S.Batorego

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2021-07-13 14:45:02

Zrealizowane działania:

  • Październik 2017 podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji
  • Lipiec 2018 wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy pracy
  • Wrzesień 2018 wyłonienie wykonawcy prac
  • Grudzień 2018 rozpoczęcie prac.
  • Luty 2019 przebudowa kanalizacji deszczowej
  • Marzec 2019 kontynuacja prac budowlanych.

Inwestycja oddana do użytku w czerwcu 2019 roku.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

ŚRÓDMIEŚCIE
ID:2016/367

Śródmieście wygodne dla pieszych – więcej zieleni, lepsze oświetlenie i mała architektura

Autor projektu:
e-mail: starowiejska@outlook.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja projektu: ul. Antoniego Abrahama od ul. 10 lutego do ul. S.Batorego

Opis:
Fragment ulicy Antoniego Abrahama między ul.10 lutego a ul. S.Batorego to miejsce specyficzne – zaciszne, a jednocześnie w samym centrum i dodatkowo pełne lokali gastronomicznych. Chcemy, by stało się pierwszą w mieście strefą współdzieloną czy też inaczej – woonerfem, miejscem przyjaznym przede wszystkim pieszym. W związku z uwagami ZDiZ dotyczącymi potrzeby uwzględnienia w kosztorysie remontu instalacji podziemnych, dokonaliśmy znaczących zmian w naszym pierwotnym projekcie. Podstawowe założenie jakiego będzie wymagał zlecający (Zarząd Dróg i Zieleni) od projektanta, to stworzenie na wspomnianym odcinku obszaru przyjaznego pieszym, z kosztem prac nieprzekraczających kwoty 453 890,00. Założenia do projektu: a)wprowadzenie na wspomnianym odcinku (fragment ulicy Antoniego Abrahama między ul. 10 lutego a ul. S.Batorego) strefy zamieszkania b) dążenie do maksymalnego dopuszczalnego prawem zwężenia jezdni do 4,5 m szerokości (Np. poprzez ustawienie na ulicy elementów małej architektury i zieleni. Opcjonalnie wydzielenie jezdni betonowymi słupkami) c)wprowadzenie elementów małej architektury, opcjonalnie, wyznaczenie miejsc parkingowych w liczbie nie większej niż 6, w sposób, który wymusi „meandrowanie” ruchu samochodowego d)zagospodarowanie odzyskanej w wyniku reorganizacji ruchu przestrzeni na zieleń i małą architekturę Wybór projektu, o który będzie oparta realizacja przedsięwzięcia, powinien być skonsultowany z następującymi interesariuszami: przedstawicielami wynajmujących lokale i mieszkańców oraz działającym na rzecz śródmieścia Stowarzyszeniem Starowiejska, z zastrzeżeniem, że w projekcie będą zachowane wyżej wspomniane punkty dot. zmiany organizacji ruchu. Projekt musi spełniać wymogi zawarte w standardach dostępności miasta Gdyni oraz spełniać zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (między innymi dedykowana mała architektura czy oświetlenie).

Kalkulacja kosztów:

Kalkulacja kosztów (orientacyjna). Dokładny podział kosztów powinien zostać określony w projekcie. 1. Prace budowlane polegające na dostosowaniu ulicy do ulicy przyjaznej pieszym. W szczególności naprawa chodników, zagospodarowanie obecnych miejsc postojowych na zieleń i małą architekturę. Koszt orientacyjny prac budowlanych: 125000 2. Mała architektura: w związku z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącym małej architektury dedykowanej do tego miejsca, można podać jedynie jej szacunkowy koszt, biorąc pod uwagę ceny rynkowe i wielkość obszaru inwestycji – 120000 3. Oświetlenie. Likwidacja obecnych 2 słupów oświetleniowych, zastąpienie ich nowym oświetleniem, o słupie światła dostosowanym do wymiarów ulicy, dedykowanym temu fragmentowi ulicy (w zgodzie z zapisami MPZP). Proponujemy oświetlenie wiszące, ale ostateczna decyzja będzie w rękach projektantów. Z uwagi na skomplikowaną strukturę własności sieci oświetleniowej , koszt inwestycji może zostać określony po konsultacjach z właścicielem lamp. Zakładany koszt – 120000 4. Zieleń: Dostosowana do wymogów MPZP i wskazówek ogrodnika miejskiego. Wycena orientacyjna: 63890 Koszty oznakowania: 5000 zł Koszt projektu: 20000 zł Koszt razem – 453 890,00

Szacunkowa łączna wartość projektu:453 890 zł

 

Załączniki: