Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze. – BO Gdynia

Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze.

Kropeczki jako tło strony
Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze.
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Szacunkowa wartość projektu
12 800 zł
Liczba głosów
318
Liczba punktów
318
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Sercem dzielnicy, miejscem spotkań i wolnej wymiany myśli mieszkańców pozostaje Biblioteka Wzgórze. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom proponujemy zajęcia, które znacznie poszerzają ofertę kulturalno-edukacyjną miejsca. Projekt składa się z dwóch działań: – Spotkania z PJM i kulturą Głuchych – 10 spotkań – Spotkania literackie dla dzieci z tłumaczeniem na PJM – 4 spotkania – Zabawy z PJM dla dzieci – 4 spotkania Celem działań jest aktywizacja i integracja mieszkańców dzielnicy – słyszących i Głuchych.

Lokalizacja projektu:

Biblioteka Gdynia

Realizacja: Data aktualizacji: 2024-01-04 13:10:49

Zrealizowane działania:

  • wrzesień 2023 r. – odbyło się spotkanie autorskie z surdopedagożką, tłumaczką PJM, autorką książki „Migające dzieci” oraz dwa spotkania warsztatowe, w czasie których czytelnicy mogli poznać podstawy PJM.
    Zakupione zostały materiały edukacyjne ułatwiające naukę PJM. Pozycje te włączono do zbiorów Biblioteki Wzgórze.

zdj. Miejska Biblioteka Publiczna

———————————-
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

Dzielnica: Wzgórze Św. Maksymiliana
ID: 2022/WSM/0009

Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze.

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Bogusława Jasek
e-mail: boguslawa.jasek@gmail.com
Typ:
Mały
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Biblioteka Gdynia

Opis:
Planujemy organizację zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana – zarówno słyszących, jak i Głuchych.
Proponujemy działania, które mają na celu stworzenie przestrzeni wzajemnego poznania i wymiany kulturalnej między słyszącymi i Głuchymi.
Celem spotkań jest również uwrażliwienie słyszących na potrzeby osób Głuchych, a także wspomaganie rozwoju językowego najmłodszych poprzez spotkania literackie i językowe.

Planujemy następujące działania:
• Spotkania z PJM i kultura Głuchych – dziesięć spotkań
Spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych nauką podstaw PJM, a także osób Głuchych, chcących podzielić się ze słyszącymi swoim spojrzeniem na świat.

• Spotkania literackie z tłumaczeniem na PJM – cztery spotkania
Wydarzenia dla najmłodszych, w czasie których będziemy łączyć czytanie książek i zabawę. Zajęcia będą prowadzone przez bibliotekarza i/lub surdopedagoga. W trakcie spotkania będzie obecny tłumacz PJM, aby w spotkaniach mogły uczestniczyć również dzieci posługujące się językiem migowym. Dodatkowo dzieci nieznające PJM będą mogły nauczyć się słów i prostych zwrotów w tym języku.

• Zabawy z PJM dla dzieci (8-12 lat) – 4 spotkania
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat. Spotkania dla grupy słyszących i niesłyszących, których celem jest poznanie podstawowych słów i zwrotów z PJM. W czasie spotkań będziemy pracować metodami aktywizującymi.

• Zakup materiałów edukacyjnych pomocnych do przeprowadzenia spotkań.
Planujemy zakup gier planszowych i innych materiałów edukacyjnych, które będą pomocne do przeprowadzenia zajęć zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi. Po zakończeniu projektu pomoce zostaną przekazane Bibliotece Wzgórze i włączone do zbiorów biblioteki.

Spotkanie planujemy w Bibliotece Wzgórze, mieszczącej się w niedostępnym architektonicznie budynku. W przypadku zgłoszenia swojego udziału osób o ograniczonej mobilności przeniesiemy spotkania do dostępnej architektonicznie Biblioteki Wiedzy.

W mediach społecznościowych zostanie utworzona strona projektu. Pozwoli to na lepszą promocję projektu, a także śledzenie przez mieszkańców Gdyni działań projektowych. Strona w SM jest elementem bezkosztowym, dlatego nie umieszczamy jej w budżecie projektu.

Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia tak, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Planujemy organizację zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana – zarówno słyszących, jak i Głuchych. Spotkania mają na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej przez stworzenie przestrzeni wymiany kulturowej między słyszącymi i Głuchymi. Celem spotkań jest również uwrażliwienie słyszących na potrzeby osób Głuchych, a także wspomaganie rozwoju językowego najmłodszych poprzez spotkania literackie i językowe.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Spotkania z PJM i Kulturą Głuchych – 10 spotkań 6000 zł
Spotkania literackie z tłumaczeniem na PJM dla dzieci (przygotowanie spotkań, prowadzenie spotkań, koszty tłumacza PJM) – 4 spotkania 2000 zł
Zabawy z PJM dla dzieci (8-12 lat) (przygotowanie spotkań, prowadzenie spotkania, koszty tłumaczenia na PJM) – 4 spotkania 4000 zł
Zakup materiałów edukacyjnych wspomagających naukę polskiego języka migowego dla dzieci i dorosłych. 300 zł
Promocja (materiały drukowane, media społecznościowe, nagrania w PJM) 500 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:12800 zł

Załączniki: