Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste – BO Gdynia

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
236
Liczba punktów
236
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Projekt „Eko świadomość – spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste” to seria spotkań ze specjalistami w swoich dziedzinach, podczas których uczestnicy będą mieli okazję, aby stworzyć własne kosmetyki czy założyć domowy ogródek. Poznają najczęstsze konsekwencje zmian klimatycznych i dowiedzą się, w jaki sposób mogą przyczynić się do dbania o środowisko w domu i dzielnicy. Zyskają również wiedzę
o tym, jak czytać składy kosmetyków, aby unikać szkodliwych surowców oraz co tak naprawdę kryje się w kupowanej przez nas żywności.

 

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-11-03 10:35:21

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy,
zgodnie z § 30 ust. 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r. poz. 4705, z późn.zm.)

Realizacja projektu została zakończona w październiku 2022 r. Ostatecznie koszt zadania wyniósł 10 000 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA
ID:2021/WSM/0006

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Lidia Szutkowska
e-mail: szutkowskalidia2@gmail.com

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

 

Opis:
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań i warsztatów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, działalnością człowieka i jego oddziaływaniem na nie. Celem projektu jest aktywizowanie oraz zintegrowanie mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w różnych grupach wiekowych. Zadania projektu to: – zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, – aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz zaangażowanie ich w cykl nieodpłatnych spotkań dotyczących zmian, które każdy z nas może wprowadzić, aby wspomóc lokalne zadania dbania o środowisko, – stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach i warsztatach, – poszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana różnych grup wiekowych. Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom najczęstszych problemów związanych z klimatem i zmianami klimatycznymi, byciem „eko” oraz takimi zagadnieniami jak zero/less waste czy świadomy konsument. Zakłada on zorganizowanie cyklu spotkań pokazujących m.in. jakie działania można wprowadzić we własnym gospodarstwie domowym czy dzielnicy oraz na co zwracać uwagę podczas zakupów żywności i kosmetyków. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci, podczas których będzie można stworzyć własne kosmetyki oraz nauczyć się, jakie produkty pomogą ograniczyć używanie środków chemicznych w domu. Uczestnicy zajęć praktycznych będą mieli również okazję, aby własnoręcznie założyć domowy ogródek. Miejscem realizacji projektu będzie Biblioteka Wiedzy, znajdująca się w doskonale skomunikowanej części Wzgórza Św. Maksymiliana. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli lepiej zaznajomić się z biblioteką, którą mają po sąsiedzku oraz przy pomocy jej zbiorów poszerzać wiedzę zdobytą podczas organizowanych w ramach projektu spotkań. Odbiorcami projektu są dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym z oferty będą mogły skorzystać także osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Harmonogram projektu: 1 etap projektu (luty 2022-czerwiec 2022): – 3 spotkania dotyczące przyczyn i konsekwencji zmian klimatycznych, świadomego dbania o środowisko, szukania i wprowadzania rozwiązań zero i less waste – 2 warsztaty 2 etap projektu (wrzesień 2022-listopad 2022): – 2 spotkania dotyczące przyczyn i konsekwencji zmian klimatycznych, świadomego dbania o środowisko, szukania i wprowadzania rozwiązań zero i less waste, – 1 warsztaty Miejsce realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141. Reklama: Informacje o poszczególnych spotkaniach odbywających się w ramach projektu powinny zostać zamieszczone w mediach (Ratusz, Gdynia Kulturalna), strona www biblioteki, strona gdynia.pl, strona www lub Facebook Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Planowane jest również umieszczenie plakatów oraz ulotek informujących o spotkaniach w miejscach publicznych na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Uwaga: w trakcie realizacji projektu poszczególne etapy harmonogramu mogą ulec przesunięciu.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Projekt nie przewiduje zapewnienia tłumacza języka migowego dla osób głuchych, ani opiekuna dla osób niewidomych. Jeżeli spotkania, warsztaty będą filmowane i zostaną umieszczone w sieci, to zostaną do nich dodane napisy.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Dzięki spotkaniom o charakterze edukacyjnym prowadzonym przez specjalistów w swoich dziedzinach, chcę przybliżyć uczestnikom wiedzę z dziedziny ekologii, zmian klimatycznych, działań człowieka i jego oddziaływania na środowisko. Pragnę, aby udział w spotkaniach i warsztatach wpłynął na podejście uczestników do dbania o środowisko naturalne.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Warsztaty – ogród w domu, las w szkle 1*2800 zł
2800
2
Warsztaty zero/less waste 1*2200 zł
2200
3
Warsztaty – tworzenie własnych kosmetyków 1*2500 zł
2500
4
Wykłady, spotkania edukacyjne 5*440 zł
2200
5
Reklama (plakaty, ulotki)
300
Szacunkowa łączna wartość projektu:10000
Załączniki: