Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste – BO Gdynia

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
236
Liczba punktów
236
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Projekt „Eko świadomość – spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste” to seria spotkań ze specjalistami w swoich dziedzinach, podczas których uczestnicy będą mieli okazję, aby stworzyć własne kosmetyki czy założyć domowy ogródek. Poznają najczęstsze konsekwencje zmian klimatycznych i dowiedzą się, w jaki sposób mogą przyczynić się do dbania o środowisko w domu i dzielnicy. Zyskają również wiedzę
o tym, jak czytać składy kosmetyków, aby unikać szkodliwych surowców oraz co tak naprawdę kryje się w kupowanej przez nas żywności.

 

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-01-04 10:53:21

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy,
zgodnie z § 30 ust. 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego, (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020 r. poz. 4705, z późn.zm.)

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2022 r.

—————————–
Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143, Gdynia
tel. (58) 622 73 55
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA
ID:2021/WSM/0006

Spotkania edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych skupione wokół zmian klimatycznych, dbania o środowisko, wprowadzania rozwiązań zero i less waste

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Lidia Szutkowska
e-mail: szutkowskalidia2@gmail.com

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

 

Opis:
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych spotkań i warsztatów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, działalnością człowieka i jego oddziaływaniem na nie. Celem projektu jest aktywizowanie oraz zintegrowanie mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w różnych grupach wiekowych. Zadania projektu to: – zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, – aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz zaangażowanie ich w cykl nieodpłatnych spotkań dotyczących zmian, które każdy z nas może wprowadzić, aby wspomóc lokalne zadania dbania o środowisko, – stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach i warsztatach, – poszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana różnych grup wiekowych. Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom najczęstszych problemów związanych z klimatem i zmianami klimatycznymi, byciem „eko” oraz takimi zagadnieniami jak zero/less waste czy świadomy konsument. Zakłada on zorganizowanie cyklu spotkań pokazujących m.in. jakie działania można wprowadzić we własnym gospodarstwie domowym czy dzielnicy oraz na co zwracać uwagę podczas zakupów żywności i kosmetyków. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci, podczas których będzie można stworzyć własne kosmetyki oraz nauczyć się, jakie produkty pomogą ograniczyć używanie środków chemicznych w domu. Uczestnicy zajęć praktycznych będą mieli również okazję, aby własnoręcznie założyć domowy ogródek. Miejscem realizacji projektu będzie Biblioteka Wiedzy, znajdująca się w doskonale skomunikowanej części Wzgórza Św. Maksymiliana. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli lepiej zaznajomić się z biblioteką, którą mają po sąsiedzku oraz przy pomocy jej zbiorów poszerzać wiedzę zdobytą podczas organizowanych w ramach projektu spotkań. Odbiorcami projektu są dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym z oferty będą mogły skorzystać także osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Harmonogram projektu: 1 etap projektu (luty 2022-czerwiec 2022): – 3 spotkania dotyczące przyczyn i konsekwencji zmian klimatycznych, świadomego dbania o środowisko, szukania i wprowadzania rozwiązań zero i less waste – 2 warsztaty 2 etap projektu (wrzesień 2022-listopad 2022): – 2 spotkania dotyczące przyczyn i konsekwencji zmian klimatycznych, świadomego dbania o środowisko, szukania i wprowadzania rozwiązań zero i less waste, – 1 warsztaty Miejsce realizacji: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Biblioteka Wiedzy, ul. Świętojańska 141. Reklama: Informacje o poszczególnych spotkaniach odbywających się w ramach projektu powinny zostać zamieszczone w mediach (Ratusz, Gdynia Kulturalna), strona www biblioteki, strona gdynia.pl, strona www lub Facebook Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Planowane jest również umieszczenie plakatów oraz ulotek informujących o spotkaniach w miejscach publicznych na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Uwaga: budżet skalkulowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, tak aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Uwaga: w trakcie realizacji projektu poszczególne etapy harmonogramu mogą ulec przesunięciu.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Biblioteka jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Projekt nie przewiduje zapewnienia tłumacza języka migowego dla osób głuchych, ani opiekuna dla osób niewidomych. Jeżeli spotkania, warsztaty będą filmowane i zostaną umieszczone w sieci, to zostaną do nich dodane napisy.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Dzięki spotkaniom o charakterze edukacyjnym prowadzonym przez specjalistów w swoich dziedzinach, chcę przybliżyć uczestnikom wiedzę z dziedziny ekologii, zmian klimatycznych, działań człowieka i jego oddziaływania na środowisko. Pragnę, aby udział w spotkaniach i warsztatach wpłynął na podejście uczestników do dbania o środowisko naturalne.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Warsztaty – ogród w domu, las w szkle 1*2800 zł
2800
2
Warsztaty zero/less waste 1*2200 zł
2200
3
Warsztaty – tworzenie własnych kosmetyków 1*2500 zł
2500
4
Wykłady, spotkania edukacyjne 5*440 zł
2200
5
Reklama (plakaty, ulotki)
300
Szacunkowa łączna wartość projektu:10000
Załączniki: