Sport i rekreacja w centrum Pogórza – BO Gdynia

Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
208 389 zł
Liczba głosów
784
Liczba punktów
3661
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2016

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, jego inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem pod przyszłe wykorzystanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Etap I

Lokalizacja projektu: cześć działek 170/107 i 170/98 arkusz 14 obręb PG dojazd od ulicy Żelaznej

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-07-11 11:29:03

Inwentaryzacja zieleni planowana jest do końca grudnia 2016 roku. Sporządzenie mapy do celów projektowych planowane jest do końca stycznia 2017 roku a przeprowadzenie badań geologicznych na początku maja 2017 r. Wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – początek lipca 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych – sierpień 2017 r. Zadanie związane z budową siłowni zewnętrznej zakończone. Prace w tym zakresie odebrano 22.12.2017 r. Zadanie zrealizowane.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

POGÓRZE
ID:2016/183

Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Andrzej Wojewoda
e-mail: awojewoda@wss.gda.pl
tel.: 501590510

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
cześć działek 170/107 i 170/98 arkusz 14 obręb PG dojazd od ulicy Żelaznej

Opis:
Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, jego inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem pod przyszłe wykorzystanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Opracowanie koncepcji i wykonanie: 1. wycinka drzew i krzaków 2. prace ziemne 3. budowa ścieżek żwirowych 4. mała architektura: ławki, śmietniki 5. nasadzenia Wyżej wymienione działania mają umożliwić powstanie na tym terenie w przyszłości: siłowni terenowej, skate parku, toru saneczkowego, strefy wypoczynku i oświetlenia terenu.

Kalkulacja kosztów:

1. opracowanie koncepcji wraz z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem 30 000 zł 2. wycinki, prace ziemne, budowa ścieżek, mała architektura, nasadzenia 178 389 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:208 389 zł

 

Załączniki: