Siła dębu – przestrzeń do ćwiczeń fizycznych – BO Gdynia

Siła dębu – przestrzeń do ćwiczeń fizycznych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Siła dębu – przestrzeń do ćwiczeń fizycznych

Kropeczki jako tło strony
Siła dębu – przestrzeń do ćwiczeń fizycznych
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Babie Doły
Szacunkowa wartość projektu
74 869,20 zł
Liczba głosów
263
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
ul. Dedala, Działka o numerze ewidencyjnym 1066/25. Typ własności: Zasób gruntów gminy.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-20 09:34:30

 
 
Między styczniem a kwietniem 2016 r. uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na wskazanej działce oraz wszczęto postępowanie w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.
W maju podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej z terminem jej realizacji do początku lipca 2016 roku. Pod koniec czerwca złożono zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń do ćwiczeń i elementów Parku Sportów Miejskich. W dniu 10 października 2016 r. wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i streetworkoutu. W dniu 18 października 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert, obecnie trwa procedura ich sprawdzania. W dniach 12-13 grudnia 2016 r. miały miejsce prace związane z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i streetworkoutu. Prace zakończono, odbiór inwestycji nastąpił 22 grudnia.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

BABIE DOŁY
ID:2015/458

Siła dębu – przestrzeń do ćwiczeń fizycznych

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Piotr Kotulski
e-mail: kotulskip@gmail.com

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
ul. Dedala, Działka o numerze ewidencyjnym 1066/25. Typ własności: Zasób gruntów gminy.
Opis:
Stworzenie przestrzeni do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych – montaż przyrządów i urządzeń w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw dla dzieci. Wyposażenie to urządzenia siłowe tzw. siłownia otwarta oraz park drążków do ćwiczeń z własną masą ciała. Bliskość placu zabaw pozwala na aktywność rodziców/dziadków przy jednoczesnym nadzorze nad pociechami. Różnorodność przyrządów umożliwia korzystanie osobom w różnym wieku, od dzieci po seniorów. Uwagi: Rozproszone rozmieszczenie urządzeń na podłożu naturalnym, wkomponowane w rosnące dęby i istniejący plac zabaw. Możliwość skorzystania z istniejących elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci).
Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej – 10000,00zł. 2. Wyposażenie: – park drążków – wariant Standard S rozbudowany – 30061,20zł (komplet urządzeń, montaż z transportem, tablica z regulaminem, przygotowanie i konsultacja projektu), – wykonanie powierzchni bezpiecznej (maty gumowe perforowane 81m^2) – 9963,00zł [powyższe wg firmy FlowParks]; – Wyciąg górny – Odwodziciel – 5650,00zł, – Orbitrek – 3790,00zł, – Twister – Wahadło – 3450,00zł, – Wioślarz – 3300,00zł, – Rowerek – 3250,00zł, – Ławeczka – Prostownik pleców – 3165,00zł, – Tablica informacyjna 500,00zł, – Dostawa i montaż urządzeń: 6 urządzeń x 290zł/urządzenie = 1740,00zł [powyższe wg katalogu firmy ERFIT]; Ogółem – 74869,20zł

Szacunkowa łączna wartość projektu:74 869 zł

 

Załączniki: