Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie – BO Gdynia

Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Orłowo
Szacunkowa wartość projektu
335 600 zł
Liczba głosów
341
Liczba punktów
341
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Stwórzmy Gdyński Sad Miejski! Nasze miasto zyska unikalną atrakcję i miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Mamy wspaniałą łąkę, na której rosną liczne drzewa owocowe (pozostałość po dawnych ogrodach). Gdy kwitną powstaje „mirabelkowy raj”. Girlandy owoców zapraszają do częstowania się owocami, których nikt nie pryskał chemią. Różne kolory, smaki, czas dojrzewania.

Projekt zakłada budowę utwardzonych alejek, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Dodatkowo zasadzimy tradycyjne, niewymagające chemii odmiany jabłoni. Będą cieszyły wszystkich gości. Każdy będzie mógł się poczęstować.

Projekt złożony przez działaczy Stowarzyszenia Nasze Orłowo.

Lokalizacja projektu:

Dziki sad/łąki położone na końcu ul. Technicznej i ul. Wrocławskiej, w rejonie ul. Inżynierskiej w Gdyni Orłowie, za potokiem Kolibkowskim.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-12-22 12:37:38

Zrealizowane działania:

  • marzec – czerwiec 2022 r. – ustalenia z PEWIK możliwego zakresu projektu z uwagi na planowaną jego realizację na terenie ujęcia wód podziemnych,
  • wrzesień 2022 r. – przedstawienie wytycznych PEWIK Autorowi projektu. Uzyskanie od Autora odniesienia się do propozycji zmian w projekcie,
  • czerwiec 2023 r. – uzgodniono z Wnioskodawcą ostateczny zakres projektu.

Planowane działania:

  • 2024 r. – wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej a następnie Wykonawcy robót budowlanych.

—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

ORŁOWO
ID:2021/ORL/0010

Sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Adam Stelmaszewski

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Dziki sad/łąki położone na końcu ul. Technicznej i ul. Wrocławskiej, w rejonie ul. Inżynierskiej w Gdyni Orłowie, za potokiem Kolibkowskim.
Opis:
Chcemy zamienić w unikalną atrakcję pięknie położony teren, który dawniej był łąką do wypasania zwierząt i ogródkami działkowymi. Dzisiaj przylegają do niego ujęcia wody pitnej, ale sama łąka dziczeje i zarasta. Są tutaj także suche, przewrócone drzewa, które mogą stanowić ryzyko pożaru. Naszym planem jest ochrona i wspieranie wzrostu rosnących już na łące drzew mirabelkowych. Będzie to baza do uzyskania natychmiastowej atrakcyjności tego miejsca. Tworzenie sadu miejskiego zakłada: 1. Uporządkowanie terenu i urządzenie ścieżek spacerowych z ławkami i koszami na śmieci. 2. Opiekę ogrodnika nad obecnymi już na łące drzewami owocowymi. 3. Nasadzenia nowych drzew – tradycyjnych polskich odmian drzew owocowych (przede wszystkim jabłonie, grusze), które owocują bez potrzeby intensywnego opryskiwania środkami chemicznymi (np. Reneta). Tymczasem podczas współczesnej hodowli przemysłowej, jabłka do czasu dojrzewania są opryskiwane nawet 30-krotnie! Sad niesie ze sobą ogromny potencjał do wykorzystania w przyszłości! Możliwa będzie promocja Gdyńskiego Sadu w Trójmieście i poza nim, jako unikalnej atrakcji. Szczególnie w okresie owocowania, gdy tworzy się zjawisko tzw. „mirabelkowego raju” wzdłuż drogi na skraju łąki. Girlandy owoców zapraszają wszystkich spacerowiczów do częstowania się owocami wolnymi od oprysków. Projekt ma duży potencjał do rozwoju w przyszłości. W razie jego powodzenia, sad można powiększać w kierunku południowo-zachodnim. Można także ucywilizować dojścia do niego od ulicy Wrocławskiej i Technicznej. To dodatkowo zwiększy zainteresowanie tym terenem spacerowym. Projekt złożony przez działaczy Stowarzyszenia Nasze Orłowo. (Wyjaśnienie: W przypadku pozycji w kosztorysie związanych z sadzeniem i palikowaniem drzew itp zsumowane zostały w jednym punkcie poszczególne kwoty podane w cenniku BO. W przypadku metrażu ścieżek odległość była zaokrąglana w górę)

Projektowanie uniwersalne

Tak

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Celem projektu jest stworzenie jedynego w Trójmieście ogólnodostępnego sadu miejskiego. Chcemy, aby Gdyński Sad Miejski pełnił wiele funkcji: edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży (tzw. zielone lekcje dla przeszkoli i szkół), ochrona terenu ujęć wody, uporządkowanie popularnego terenu spacerowego dla mieszkańców dzielnicy, stworzenie unikatowej atrakcji (aleja mirabelkowa), która może co roku dawać dodatkową okazję do promocji Gdyni (szczególnie w okresie owocowania).

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Budowa alejek parkowych (Chodnik ograniczony obrzeżami z obu stron 1,5 m) nawierzchnia ścieżki przepuszczalna np. HANSE GRAND ROBUS
206500
2
Przycięcie drzew mirabelek – formowanie koron x30
15000
3
Ustawienie ławek x2
2400
4
Ustawienie koszy na śmieci x2
1200
5
Wykonanie dokumentacji projektowej
10000
6
Nasadzenie drzew owocowych i ich palikowanie x13
27300
7
Pielęgnacja nowych drzew owocowych oraz przyciętych mirabelek w ciągu 10 lat
30000
8
Usuwanie samosiewów drzew nieowocowych spośród mirabelek o średnicy pnia od 3 cm do 14 cm x100
16200
9
Wywóz odpadów zielonych (ścięty chrust i powalone drzewa) 20 t.
6000
10
Koszenie terenu (10 lat, 2/3 x rok)
20000
11
Tablica informacyjna
1000
Szacunkowa łączna wartość projektu:335600

Załączniki: