Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową – BO Gdynia

Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową

Kropeczki jako tło strony
Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
491 940 zł
Liczba głosów
1607 (po aktualizacji 1599)
Liczba punktów
1607 (po aktualizacji 1599)
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

ROZBUDOWA PARKU RODZINNEGO przy Spokojnej (przy wejściu do lasu), który wygrał BO 2018 i BO 2019 o STREFĘ REKREACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY i wykonanie BIEŻNI DO BIEGU NA 60 m i SKOCZNI DO SKOKU W DAL i TRÓJSKOKU z nawierzchnią POLIURETANOWĄ, przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13, wpłynie na poprawę sprawności dzieci.
W ramach ROZBUDOWY PARKU (3 ETAP) powstaną zjazdy linowe, linarium, huśtawki i urządzenia zabawowe.
WSZYSTKIE CZĘŚCI PARKU (BO 2018 i BO 2019) oraz 3 ETAP, mają tworzyć spójną całość, połączoną gruntowymi ścieżkami.
SP 13 nie posiada poliuretanowej bieżni 60 m i skoczni do zajęć sportowych co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa podczas zajęć w-f w szkole

Lokalizacja projektu:
Ul. Spokojna (wejście do lasu) + teren SP 13 przy ul. Halickiej 8

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-01-18 12:22:12

Zrealizowane działania:

 • październik 2020 r. – otrzymano zgodę na zainwestowanie; 
 • grudzień 2020 r. – ogłoszono postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej bieżni i skoczni; W wyniku połączenia realizacji wniosku BO z programem dofinansowania, powstaje kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu, uwzględniające również założenia wniosku BO,
 • luty 2021 r. – wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej bieżni i skoczni,
 • grudzień 2021 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy parku oraz  odbiór dokumentacji projektowej dot. bieżni i skoczni,
 • styczeń – luty 2022 r. – dokumentacja została przekazana i sprawdzona,
 • marzec 2022 r. – otrzymano odpowiedź na wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub innych robót budowlanych do Wydz. Architektoniczno – Budowlanego w UM Gdyni,
 • maj 2022 r. – w przygotowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych bieżni i skoczni,
 • czerwiec 2022 r. – ZDiZ – wykonana jest dokumentacja projektowa; złożono wniosek na przetarg na roboty budowlane dot. strefy rekreacji,
 • lipiec 2022 r. – ogłoszenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych strefy rekreacji,
 • sierpień 2022 r. – ogłoszenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych bieżni i skoczni,
 • wrzesień – październik 2022 r. – podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych bieżni i skoczni oraz wyłonienie wykonawcy strefy rekreacji,
 • listopad 2022 r. – zakończenie realizacji zadania dot. bieżni i skoczni,
 • grudzień 2022 r. – zakończenie robót budowlanych dot. strefy rekreacji.

Realizacja projektu została zakończona. Rzeczywisty koszt zadnia: 535 283 zł.

 
—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
oraz
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekreatriat@gdyniasport.pl

MAŁY KACK
ID:2020/MAK/0016

Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową

Autor projektu:
Imię i nazwisko: WIESŁAW KARPISIAK
e-mail: 0

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Ul. Spokojna (wejście do lasu) + teren SP 13 przy ul. Halickiej 8
Opis:
ROZBUDOWA PARKU RODZINNEGO przy Spokojnej (przy wejściu do lasu), który wygrał BO 2018 i BO 2019 polega na dodaniu w 3 ETAPIE STREFY REKREACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Razem z ROZBUDOWĄ PARKU proponujemy wykonanie BIEŻNI DO BIEGU NA 60 m i SKOCZNI DO SKOKU W DAL i TRÓJSKOKU z nawierzchnią POLIURETANOWĄ, przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13. Obydwie części projektu poprawią sprawności dzieci i młodzieży oraz wpłynie na ich bezpieczeństwo.
Rozbudowa Parku stała się możliwa, gdyż kilku kolejnych użytkowników działek zrezygnowało z dalszej dzierżawy terenu o pow. ok. 4.000 m2. Teren ten bezpośrednio sąsiaduje z 1 ETAPEM PARKU RODZINNEGO wygranego w BO 2018.
Jest on oczyszczony i uporządkowany. Pozostały drzewa owocowe i ozdobne.
Między nie pragniemy wkomponować urządzenia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Powiększenie terenu PARKU do ok. 2,5 ha umożliwia powstanie uporządkowanej przestrzeni do spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku dorosłym i młodzieży. W ramach 3 ETAPU PARKU powstaną dodatkowe ścieżki, tyrolki (zjazdy linowe dla dzieci i młodzieży), linarium, urządzenia zabawowe, huśtawki, ławki, śmietniki, tablice informacyjne i edukacyjne itp.
WSZYSTKIE CZĘŚCI PARKU (BO 2018 i BO 2019) oraz ROZBUDOWA PARKU – 3 ETAP, mają tworzyć spójną całość, połączoną gruntowymi (żwirowymi) ścieżkami. Tak stworzony PARK umożliwi wypoczynek nawet wielopokoleniowym rodzinom. Zapewni potrzeby sportowe i rekreacyjne dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom.
W przyszłości zaproponujemy dalszą rozbudowę PARKU. Doposażenie w urządzenia wg zgłaszanych potrzeb użytkowników, montaż ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, małą fontannę, plac zabaw dla „maluchów” itp. w miarę uzyskanych na ten cel środków finansowych z miasta i innych źródeł (np. z UE).
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Dokumentacja projektowa z inwentaryzacją drzew w Parku 3 etap
20000 zł
2
Usuwanie samosiewów i zakrzaczeń 30złx200m22
6000 zł
3
Niwelacja terenu do 30 cm 2,7złx500m2
1350 zł
4
Nowy trawnik z siewu z cz. wym. ziemi 15złx500m2
7500 zł
5
Wywóz odpadów zielonych 200złx10t
2000 zł
6
Ścieżka Hanse Grand 210złx160mx2m
67200 zł
7
Obrzeża betonowe ścieżki 40 złx320m
12800 zł
8
Linearium duże – pełny koszt
100000 zł
9
Tyrolka 25m
30000 zł
10
Podłoże żwirowe pod tyrolkę180złx125m2
22500 zł
11
Huśtawki i elementy z bali
20000 zł
12
Przestrzenna konstrukcja zabawowa
20000 zł
13
Nawierzchnia trawiasta pod p. 11 i 12 100złx180m2
18000 zł
14
Ławki z oparciem 4 + bez oparcia 4 (1000+500)x4
6000 zł
15
Śmietniki betonowe 600 złx3szt.
1800 zł
16
Tablice informacyjne, regulaminy 1500złx2szt.x
3000 zł
17
Usunięcie altany i ogrodzenia z wywozem
6890 zł
18
Projekt bieżni i skoczni
10000 zł
19
Bieżnia syntetyczna 3×1,2mx65m x350zł/m
81900 zł
20
Skocznia do dkoku w dal i trójskoku
55000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:491 940 zł