Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową – BO Gdynia

Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową

Kropeczki jako tło strony
Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Mały Kack
Szacunkowa wartość projektu
491 940 zł
Liczba głosów
1607 (po aktualizacji 1599)
Liczba punktów
1607 (po aktualizacji 1599)
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

ROZBUDOWA PARKU RODZINNEGO przy Spokojnej (przy wejściu do lasu), który wygrał BO 2018 i BO 2019 o STREFĘ REKREACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY i wykonanie BIEŻNI DO BIEGU NA 60 m i SKOCZNI DO SKOKU W DAL i TRÓJSKOKU z nawierzchnią POLIURETANOWĄ, przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13, wpłynie na poprawę sprawności dzieci.
W ramach ROZBUDOWY PARKU (3 ETAP) powstaną zjazdy linowe, linarium, huśtawki i urządzenia zabawowe.
WSZYSTKIE CZĘŚCI PARKU (BO 2018 i BO 2019) oraz 3 ETAP, mają tworzyć spójną całość, połączoną gruntowymi ścieżkami.
SP 13 nie posiada poliuretanowej bieżni 60 m i skoczni do zajęć sportowych co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa podczas zajęć w-f w szkole

Lokalizacja projektu:
Ul. Spokojna (wejście do lasu) + teren SP 13 przy ul. Halickiej 8

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-10-25 10:07:12

Zrealizowane działania:

 • październik 2020 r. – otrzymano zgodę na zainwestowanie; 
 • grudzień 2020 r. – ogłoszono postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej bieżni i skoczni; W wyniku połączenia realizacji wniosku BO z programem dofinansowania, powstaje kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu, uwzględniające również założenia wniosku BO,
 • luty 2021 r. – wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej bieżni i skoczni,
 • grudzień 2021 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy parku oraz  odbiór dokumentacji projektowej dot. bieżni i skoczni,
 • styczeń – luty 2022 r. – dokumentacja została przekazana i sprawdzona,
 • marzec 2022 r. – otrzymano odpowiedź na wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania budowy lub innych robót budowlanych do Wydz. Architektoniczno – Budowlanego w UM Gdyni,
 • maj 2022 r. – w przygotowaniu Opis Przedmiotu Zamówienia do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych bieżni i skoczni,
 • czerwiec 2022 r. – ZDiZ – wykonana jest dokumentacja projektowa; złożono wniosek na przetarg na roboty budowlane dot. strefy rekreacji,
 • lipiec 2022 r. – ogłoszenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych strefy rekreacji,
 • sierpień 2022 r. – ogłoszenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych bieżni i skoczni,
 • wrzesień – październik 2022 r. – podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych bieżni i skoczni oraz wyłonienie wykonawcy strefy rekreacji,
 • listopad 2022 r. – zakończenie realizacji zadania dot. bieżni i skoczni,
 • grudzień 2022 r. – zakończenie robót budowlanych dot. I etapu strefy rekreacji.
 
—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
oraz
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekreatriat@gdyniasport.pl

MAŁY KACK
ID:2020/MAK/0016

Rozbudowa parku przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) – teren rekreacji oraz bieżnia i skocznia przy SP 13 – wymiana nawierzchni na poliuretanową

Autor projektu:
Imię i nazwisko: WIESŁAW KARPISIAK
e-mail: 0

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Ul. Spokojna (wejście do lasu) + teren SP 13 przy ul. Halickiej 8
Opis:
ROZBUDOWA PARKU RODZINNEGO przy Spokojnej (przy wejściu do lasu), który wygrał BO 2018 i BO 2019 polega na dodaniu w 3 ETAPIE STREFY REKREACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Razem z ROZBUDOWĄ PARKU proponujemy wykonanie BIEŻNI DO BIEGU NA 60 m i SKOCZNI DO SKOKU W DAL i TRÓJSKOKU z nawierzchnią POLIURETANOWĄ, przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13. Obydwie części projektu poprawią sprawności dzieci i młodzieży oraz wpłynie na ich bezpieczeństwo.
Rozbudowa Parku stała się możliwa, gdyż kilku kolejnych użytkowników działek zrezygnowało z dalszej dzierżawy terenu o pow. ok. 4.000 m2. Teren ten bezpośrednio sąsiaduje z 1 ETAPEM PARKU RODZINNEGO wygranego w BO 2018.
Jest on oczyszczony i uporządkowany. Pozostały drzewa owocowe i ozdobne.
Między nie pragniemy wkomponować urządzenia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Powiększenie terenu PARKU do ok. 2,5 ha umożliwia powstanie uporządkowanej przestrzeni do spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku dorosłym i młodzieży. W ramach 3 ETAPU PARKU powstaną dodatkowe ścieżki, tyrolki (zjazdy linowe dla dzieci i młodzieży), linarium, urządzenia zabawowe, huśtawki, ławki, śmietniki, tablice informacyjne i edukacyjne itp.
WSZYSTKIE CZĘŚCI PARKU (BO 2018 i BO 2019) oraz ROZBUDOWA PARKU – 3 ETAP, mają tworzyć spójną całość, połączoną gruntowymi (żwirowymi) ścieżkami. Tak stworzony PARK umożliwi wypoczynek nawet wielopokoleniowym rodzinom. Zapewni potrzeby sportowe i rekreacyjne dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom.
W przyszłości zaproponujemy dalszą rozbudowę PARKU. Doposażenie w urządzenia wg zgłaszanych potrzeb użytkowników, montaż ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, małą fontannę, plac zabaw dla „maluchów” itp. w miarę uzyskanych na ten cel środków finansowych z miasta i innych źródeł (np. z UE).
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Dokumentacja projektowa z inwentaryzacją drzew w Parku 3 etap
20000 zł
2
Usuwanie samosiewów i zakrzaczeń 30złx200m22
6000 zł
3
Niwelacja terenu do 30 cm 2,7złx500m2
1350 zł
4
Nowy trawnik z siewu z cz. wym. ziemi 15złx500m2
7500 zł
5
Wywóz odpadów zielonych 200złx10t
2000 zł
6
Ścieżka Hanse Grand 210złx160mx2m
67200 zł
7
Obrzeża betonowe ścieżki 40 złx320m
12800 zł
8
Linearium duże – pełny koszt
100000 zł
9
Tyrolka 25m
30000 zł
10
Podłoże żwirowe pod tyrolkę180złx125m2
22500 zł
11
Huśtawki i elementy z bali
20000 zł
12
Przestrzenna konstrukcja zabawowa
20000 zł
13
Nawierzchnia trawiasta pod p. 11 i 12 100złx180m2
18000 zł
14
Ławki z oparciem 4 + bez oparcia 4 (1000+500)x4
6000 zł
15
Śmietniki betonowe 600 złx3szt.
1800 zł
16
Tablice informacyjne, regulaminy 1500złx2szt.x
3000 zł
17
Usunięcie altany i ogrodzenia z wywozem
6890 zł
18
Projekt bieżni i skoczni
10000 zł
19
Bieżnia syntetyczna 3×1,2mx65m x350zł/m
81900 zł
20
Skocznia do dkoku w dal i trójskoku
55000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:491 940 zł