Rewitalizacja lasu (między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego) – nowa bezpieczna ścieżka zdrowia, drewniany trakt, miejsca do wypoczynku i relaksu, zabezpieczenie przed zalewaniami – BO Gdynia

Rewitalizacja lasu (między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego) – nowa bezpieczna ścieżka zdrowia, drewniany trakt, miejsca do wypoczynku i relaksu, zabezpieczenie przed zalewaniami

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Rewitalizacja lasu (między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego) – nowa bezpieczna ścieżka zdrowia, drewniany trakt, miejsca do wypoczynku i relaksu, zabezpieczenie przed zalewaniami

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Obłuże
Szacunkowa wartość projektu
466 830 zł
Liczba głosów
1244
Liczba punktów
4772
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2019

W ramach budżetu proponuję odtworzyć ścieżkę zdrowia, która będzie oświetlona a urządzenia monitorowane. Usytuowanie terenu niestety powoduje zalewania dlatego trzeba zadbać o kanały odprowadzające wodę. Ponadto wzdłuż potoku który powstaje w okresie opadów należy zwiększyć przepuszczalność gruntu oraz aby rozbić duże zasoby – falę wody poprzez wbicie pali w grunt. Proponuje nad potokiem na tych palach zrobić drewniany trakt, dzięki któremu las odwiedzą mamy z wózkami, osoby niepełnosprawne, poruszające się o kulach, wózkach czy chodzikach. Ustawione zostanie stendy edukacyjne dla małych biologów oraz kłody do siedzenia i stoliki szachowe dla relaksu

Lokalizacja projektu:
Las komunalny na Obłużu między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego. Zdegradowane ścieżki.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-01-12 12:35:25

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 5 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

Zrealizowane działania:

  • grudzień 2019 r. – wystosowano pismo i uzyskano zgodę na zainwestowanie,
  • 2020 r. – kwiecień 2022 r. – uzyskano wytyczne oraz opinie to zakresu inwestycji,
  • maj 2022 r. – ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej;
  • czerwiec 2022 r. – postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Ogłoszono drugie postępowanie, które również zostało unieważnione z powodu braku ofert. Ogłoszono trzecie postępowanie 21 czerwca 2022 r. Nastąpiło otwarcie ofert 29 czerwca 2022 r.
  • sierpień 2022 r. – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. 

Planowane działania:

  • 2023 r. – odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

—————————–
Jednostki realizujące:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

OBŁUŻE
ID:2019/OBL/0027

Rewitalizacja lasu (między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego) – nowa bezpieczna ścieżka zdrowia, drewniany trakt, miejsca do wypoczynku i relaksu, zabezpieczenie przed zalewaniami

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Oriana Damaszke
e-mail: oriana.damaszke@gmail.com

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Las komunalny na Obłużu między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego. Zderadowane ścieżki
Opis:
Rewitalizacja zaniedbanego lasu komunalnego na Obłużu jest zabiegiem koniecznym. Proponuję w ramach budżetu w części lasu od ulicy Podgórskiej do Ledóchowskiego, gdzie ścieżka łączy dwie szkoły podstawowe:
1. Odnowienie w lesie niegdyś istniejącej ścieżki zdrowia poprzez ustawienie urządzeń do ćwiczeń i zdemontowanie pozostałości po starych urządzeniach. Dzięki nim nawet w upalne dni szkoły mogą przeprowadzać lekcje WF-u, co zabezpieczy dzieci przed przegrzaniem. Do tego należy przygotowań odpowiednio powierzchnię i zabezpieczyć teren, dlatego
2. Kolejną sprawą jest zainstalowanie oświetlenia i monitoring urządzeń oraz
3. uporządkowanie ścieżek, poprzez usunięcie samosiewów i zasypanie wyżłobionych przez wodę szczelin pod potrzeby ścieżki zdrowia.
4. Zabezpieczenie terenu przed zalewaniem poprzez oczyszczenie kanałów odprowadzających wodę i ustawienie pali rozbijających duże ilości wody, usunięcie skutków opadów, zwiększenie przepuszczalności gruntu.
5. W lesie potoki wody utworzyły koryto i tam właśnie na palach utworzymy drewniany trakt, dzięki czemu rodzice z wózkami małymi dziećmi, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, o kulach czy balkoniku będą mogły spokojnie spacerować po równym terenie.
6. Ten kawałek lasu ma wiele do zaoferowania i jego różnorodność sprawia że zostaną postawione stendy edukacyjne opisujące zasoby tej niewielkiej powierzchni
7. Ostatnim elementem jest mała architektura ustawione zostaną dodatkowe kłody do siedzenia,a u wejścia do lasu od ulicy Podgórskiej stoliki szachowe.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
urządzenia do ćwiczeń 6 szt
30000 zł
2
przygotowanie nawierzchni pod urzadzenia
6000 zł
3
uporządkowanie terenu
5000 zł
4
kłody do siedzenia 5szt
2000 zł
5
projekt ścieżki zdrowia
10000 zł
6
mała architektura stoliki szachowe z pni + pieńki do siedzenia 4szt
5000 zł
7
ścieżka edukacyjna 8 stendów
30000 zł
8
trakt z desek
100000 zł
9
zabezpieczenie terenu przed skutkami opadów atmosferycznych
50000 zł
10
wykopy ziemne
56400 zł
11
roboty kablowe
26400 zł
12
badania i pomiary
15000 zł
13
kamery 6 szt
12000 zł
14
słupy oświetleniowe 15szt
80000 zł
15
uziemienie 15szt
3030 zł
16
rozdzielnia
6000 zł
17
projekt oświetlenia + monitoring
30000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:466 830 zł

Załączniki: