Remonty zniszczonych chodników przy ulicy Makuszyńskiego, Nałkowskiej i Staffa w dzielnicy Karwiny – BO Gdynia

Remonty zniszczonych chodników przy ulicy Makuszyńskiego, Nałkowskiej i Staffa w dzielnicy Karwiny

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Remonty zniszczonych chodników przy ulicy Makuszyńskiego, Nałkowskiej i Staffa w dzielnicy Karwiny

Kropeczki jako tło strony
Remonty zniszczonych chodników przy ulicy Makuszyńskiego, Nałkowskiej i Staffa w dzielnicy Karwiny
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Karwiny
Szacunkowa wartość projektu
276 900 zł
Liczba głosów
611
Liczba punktów
611
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Przyjazne Karwiny dla pieszych! Razem wyremontujmy chodniki pamiętające czasy gen. Jaruzelskiego! Projekt przewiduje remont chodników w dwóch ważnych i uczęszczanych chodników na Karwinach II i Karwinach III. Wyszczerbione, popękane i zniszczone płyty chodnikowe sprawiają trudności w poruszaniu się mieszkańców Karwin o specjalnych potrzebach ruchowych, w szczególności osób starszych, małych dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Równe chodniki i przyjazna przestrzeń! Karwińscy piesi zdecydowanie na to zasługują! Dlatego już dzisiaj prosimy o Wasze głosy!

Lokalizacja projektu:

Projekt przewiduje remonty najbardziej zniszczonych chodników w dzielnicy (na działkach miejskich) – w różnych częściach: na Karwinach III (Makuszyńskiego) oraz Karwinach II (Staffa, Nałkowskiej)

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-06-07 10:45:47

Zrealizowane działania:

  • maj 2023 r. – zakończenie robót

Rzeczywisty koszt realizacji projektu wyniósł 276 900 zł.

———————————-
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Karwiny
ID: 2022/KAR/0009

Remonty zniszczonych chodników przy ulicy Makuszyńskiego, Nałkowskiej i Staffa w dzielnicy Karwiny

Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Projekt przewiduje remonty najbardziej zniszczonych chodników w dzielnicy (na działkach miejskich) – w różnych częściach: na Karwinach III (Makuszyńskiego) oraz Karwinach II (Staffa, Nałkowskiej)

Opis:
Przyjazne Karwiny dla pieszych! Razem wyremontujmy chodniki pamiętające czasy gen. Jaruzelskiego!

Projekt przewiduje remont chodników w dwóch ważnych i uczęszczanych chodników na Karwinach II i Karwinach III. Chodniki wzdłuż ulicy Makuszyńskiego i w części ulicy Staffa są nieremontowane od czasów budowy w latach 80-tych XX wieku. Wyszczerbione, popękane i zniszczone płyty chodnikowe sprawiają trudności w poruszaniu się mieszkańców Karwin o specjalnych potrzebach ruchowych, w szczególności osób starszych, małych dzieci i osób z niepełnosprawnościami.

Założeniem projektu jest wymiana starych nawierzchni na nową kostkę 20×20, taką jak mamy na ulicy Brzechwy, Korzennej, czy fragmencie Nałkowskiej obok Biedronki. Dzięki temu piesi będą mogli bezpiecznie i komfortowo poruszać się po Karwinach.

Postulowane działania wpisują się w strategiczne założenia lokalnego samorządu. W uchwalonym przez Radę Miasta dokumencie pn. „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni” wskazano, że w ramach celu strategicznego 1: „Atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń miejska”, celu szczegółowego nr 1.1 „Poprawa warunków dla ruchu pieszego” wskazano na poprawę jakości i spójności ciągów pieszych, uprzywilejowanie pieszych w ruchu, poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz remonty chodników z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wskazana inwestycja wniesie istotny wkład w realizację tych zamierzeń.

Postulowana inwestycja wpisuje się także w założenia rozwojowe zapisane w Strategii Rozwoju Gdyni 2030 uchwalonej przez Radę Miasta i wypracowanej przy istotnym współudziale mieszkańców Gdyni. Przedmiotowy wniosek jest zgody z celem nr 2.3.1: „Bezpieczna gdyńska przestrzeń miejska”, w ramach którego przewidziano dostosowywanie przestrzeni miejskiej Gdyni dla potrzeb pieszych, w tym rodzin z dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych, jak również likwidowanie barier transportowych i przestrzennych. W tym miejscu projekt wykazuje więc pełną zgodność z wolą mieszkańców miasta wyrażoną podczas konsultacji dokumentu.

W ramach celu 2.2 „Sprawny, przyjazny i zintegrowany system komunikacyjny Gdyni” przewiduje się m.in. ograniczanie ruchu samochodowego na krótkich i średnich dystansach poprzez promowanie mobilności pieszej i rowerowej. Remonty chodników wzdłuż ulic Makuszyńskiego, Staffa i Nałkowskiej będą stymulować mobilność aktywną mieszkańców wybierających się w omawiane rejony Karwin.

Każdy z nas jest pieszym! Przyjazne osiedle to takie, po którym wygodnie mogą poruszać się dzieci i seniorzy. Równe chodniki i przyjazna przestrzeń! Karwińscy piesi zdecydowanie na to zasługują! Dlatego już dzisiaj prosimy o Wasze głosy!

Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Celem projektu jest poprawa warunków poruszania się pieszo po Karwinach poprzez realizację remontów najbardziej zniszczonych w dzielnicy Karwiny chodników, które zlokalizowane są na gruntach miasta. Chodniki te pamiętają jeszcze czasy budowy osiedli. Są one położone wzdłuż głównych ulic, a zatem i ciągów pieszych używanych przez wszystkich mieszkańców, w tym osoby starsze i dzieci.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
Remont chodnika o szerokości 2,5 m wzdłuż ulicy Makuszyńskiego 3 (dł.75 m) 131000 zł
Remont chodnika o szerokości 2 m wzdłuż budynku Staffa 17 (dł.50 m) 75700 zł
Chodnik o szerokości 2 m ograniczony obrzeżami z obu stron między ulicami Staffa i Nałkowskiej o szer. 2 m (dł.60m) 65200 zł
Ławka metalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami wzdłuż łącznika Staffa/Nałkowskiej – 2 szt. * 2 500 zł 5000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:276900 zł

Załączniki: