Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni – BO Gdynia

Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Pogórze
Szacunkowa wartość projektu
75 000 zł
Liczba głosów
500
Liczba punktów
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2015

Lokalizacja projektu:
Schody znajdujące się na działce nr 983 i 984 (mapka w załączeniu). Łączna długość schodów I i II – 25m, łączna powierzchnia – 56,75m2. Własność terenu – Miasto Gdynia

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2018-08-17 12:45:53

Wykonany zostanie remont istniejących już schodów o łącznej powierzchni 56,75m2
Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W maju 2016 roku zakończono realizację inwestycji i oddano ją do użytku.
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

POGÓRZE
ID:2015/215

Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Irena Kubiszyn
e-mail: uranowa@poczta.onet.pl

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Schody znajdujące się na działce nr 983 i 984 (mapka w załączeniu). Łączna długość schodów I i II – 25m, łączna powierzchnia – 56,75m2. Własność terenu – Miasto Gdynia
Opis:
Projekt dotyczy remontu istniejących schodów (I, II), które w wyniku ponad 20-letniego użytkowania uległy znacznemu zużyciu (między innymi: popękana nawierzchnia, brak niektórych stopni). Ich obecny stan stanowi poważne zagrożenie dla ich użytkowników, tym bardziej, że są one zlokalizowane w miejscu nieoświetlonym. Należy podkreślić, że są to schody, z których korzysta większość mieszkańców ponad 400-osobowego osiedla.
Kalkulacja kosztów:

1. Rozbiórka istniejących schodów a.) długość schodów I – 20m szerokość schodów – 2,27m b.) długość schodów II – 5m szerokość schodów II – 2,27m łączna powierzchnia schodów I i II: (20m+5m) x 2,27m = 56,75m2 łączny koszt rozbiórki schodów I i II według cennika ZDZ (2m2=110,32zł): (56,75m2/2m2) x 110,32 zł = 3130,33 zł 2. Wykonanie nowych schodów I i II według cennika ZDZ (2m2=2428,73zł): (56,75m2/2m2) x 2428,73zł = 68915,21zł 3. Inne koszty (między innymi: wywóz gruzu, malowanie poręczy): 3000zł 4. Łączny koszt projektu:75045,54zł (po zaokrągleniu kwoty:75000zł)

Szacunkowa łączna wartość projektu:75 000 zł

 

Załączniki: