Remont chodnika od ul. Sępia – Pawia – do Jaskółczej, oraz wykonanie pochylni dla wózków od Pawiej do Jaskółczej (przyst. ZKM) w miejsce istniejących schodów na całej szerokości – BO Gdynia

Remont chodnika od ul. Sępia – Pawia – do Jaskółczej, oraz wykonanie pochylni dla wózków od Pawiej do Jaskółczej (przyst. ZKM) w miejsce istniejących schodów na całej szerokości

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Remont chodnika od ul. Sępia – Pawia – do Jaskółczej, oraz wykonanie pochylni dla wózków od Pawiej do Jaskółczej (przyst. ZKM) w miejsce istniejących schodów na całej szerokości

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Szacunkowa wartość projektu
270 000 zł
Liczba głosów
438
Liczba punktów
438
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2022

Znoszenie barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej. Udogodnienie dla wózków inwalidzkich, wózków z dziećmi, pieszych i pieszych z ograniczeniem ruchowym. Remont chodnika, dotychczasowy w znacznym stopniu się zużył, ubytki w płytkach, dziury, nierówności, wymaga pilnej naprawy.

Lokalizacja projektu:

Gdynia obręb 0024 Pustki Cisowskie, działki nr, 974 ,1044,1023, 1024, 1043. Przebudowa istniejącego ciągu pieszego na łączniku pomiędzy ulicami Pawia i Jaskółcza na przeciw przystanku ZKM (Jaskółcza), oraz remont chodnika na odcinku ul, Pawia 15, Pawia 13 do ul, Sępia.

Realizacja: Data aktualizacji: 2023-12-22 11:06:03

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy,
zgodnie z § 30 ust. 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. t.j. z 2022 r. poz. 1618)

Realizacja zadania planowana w 2024 r.

———————————-
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dzielnica: Pustki Cisowskie-Demptowo
ID: 2022/PCD/0005

Remont chodnika od ul, Sępia – Pawia – do Jaskółczej, oraz wykonanie pochylni dla wózków od pawiej do jaskółczej (przyst. ZKM) w miejsce istniejących schodów
na całej szerokości

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Bogdan Okuniewski
e-mail: okuniewskib@gmail.com
Typ:
Duży
Status:
Wybrany do realizacji
Lokalizacja projektu:
Gdynia obręb 0024 Pustki Cisowskie, działki nr, 974 ,1044,1023, 1024, 1043. Przebudowa istniejącego ciągu pieszego na łączniku pomiędzy ulicami Pawia i Jaskółcza
na przeciw przystanku ZKM (Jaskółcza), oraz remont chodnika na odcinku ul, Pawia 15, Pawia 13 do ul, Sępia.
Opis:
Znoszenie barier architektonicznych w przestrzeni miejskiej. Utworzenie na całej szerokości chodnika i schodów już istniejących, nowego podjazdu – pochylni dla wózków
inwalidzkich i wózków z dziećmi, osób z ruchowym ograniczeniem. W tym miejscu długość chodnika wynosi ok, 40m, jest wystarczająco dużo miejsca na wykonanie pochylni,
różnica poziomów wynosi ok, 150 – 155cm. Na rozdzielenie pochylni i ciągu pieszego nie ma tyle miejsca , na ok, 11m, jest zwężenie działki miejskiej do ok, 220 – 230 cm,
pozostała długość istniejącego chodnika ma szerokość nawet do 5 metrów. Sugerowane nachylenie pochylni w granicach 5%, dodatkowo jeden słup oświetlenia. Natomiast remont chodnika na wspomnianym odcinku Pawia 15 , Pawia 13 i aż do ul, Sępia , na tyle ile pozwolą pozostałe środki.
Projektowanie uniwersalne
Nie

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji
Znoszenie barier architektonicznych, udogodnienie dla inwalidów na wózkach , dla wózków z dziećmi, osób starszych z ograniczeniem ruchowym. Remont chodnika – ubytki w płytkach, dziury, nierówności. Ten chodnik powstał w dość odległej przeszłości z materiałów z rozbiórki, stąd taka różnorodność tego chodnika, jest to dość dużo uczęszczana trasa z ulic , Sokola, Żurawia, Sępia do przystanku ZKM Jaskółcza.

Kalkulacja kosztów:

Koszt Wartość
projekt i nadzór – 20 000 zł. rozbiórka i budowa pochylni – 190 000 zł. 210000 zł
remont chodnika na ile wystarczy pozostałych środków 60000 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:270000 zł

Załączniki: