Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię – BO Gdynia

Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Kropeczki jako tło strony
Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Oksywie
Szacunkowa wartość projektu
360 500 zł
Liczba głosów
1384
Liczba punktów
6730
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2017

Wniosek dotyczy remontu boiska wraz z wymianą na sztuczną nawierzchnię, na boisku piaskowym o wymiarach 22,5 m x 50 m na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 na Oksywiu

Lokalizacja projektu:
Boisko szkolne Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia. Nr działki: 1112, 1113 Obręb Oksywie. Własność: Gmina Miasta Gdyni.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-12-27 10:20:20


Zrealizowane działania:
 • grudzień 2017 – styczeń 2018 r. – wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym
 • marzec – kwiecień 2018 r. – otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • października – listopad 2018 r. – przeprowadzenie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2018 r. – październik 2019 r. – projektowanie inwestycji,
 • listopad – grudzień 2019 r. – zakończenie projektowania inwestycji,
 • styczeń – kwiecień 2020 r. – sprawdzanie dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
 • maj – czerwiec 2020 r. – projekt boiska o nawierzchni sztucznej trawy wchodzi w zakres dokumentacji projektowej na budowę kompleksowego terenu sportowego przy SP 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni; zakończono projektowanie,
 • lipiec – sierpień 2020 r. – sprawdzanie dokumentacji projektowej,
 • wrzesień – październik 2020 r. – Projektant na etapie wprowadzania zgłoszonych poprawek do projektu zrezygnował z realizacji zamówienia.

Wykonawca dokumentacji projektowej, po sprawdzeniu przez GCS ww. dokumentacji, nie uwzględnił zgłoszonych przez Zamawiającego  uwag oraz nie dostarczył uzupełnionej i poprawionej kompletnej dokumentacji projektowej. Nawiązując do powyższego, z uwagi na fakt, iż Wykonawca, pomimo wielokrotnych wezwań, nie wykonał i nie przekazał ww. kompletnej dokumentacji, w zakresie zgodnym z umową, Gdyńskie Centrum Sportu odstąpiło od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zawarto ugodę z Wykonawcą dokumentacji. GCS uzyskało prawa autorskie do wykonanej części dokumentacji projektowej.

 • maj – czerwiec 2022 r. – GCS uszczegółowiło dokumentację w celu przekazania zadania do dalszej realizacji przez Wydział Inwestycji,
 • lipiec – sierpień 2022 r. – Wydział Inwestycji wystąpił do GCS o dostarczenie brakujących informacji  niezbędnych do przygotowania SWZ i ogłoszenia procedury przetargowej,
 • październik 2022 r. – zawarcie umowy na wykonanie brakujących Specyfikacji Technicznych,
 • listopad 2022 r. – dostarczono dokumentację uzupełniającą i ST,
 • luty 2023 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie robót,
 • marzec 2023 r. – zawarto umowę z Wykonawcą robót oraz przekazano plac budowy,
 • sierpień 2023 r. – inwestycja zakończona w terminie umownym; odbiór zadania.

Koszt planowanego zakresu zadania z BO ostatecznie kosztował 588 700 zł. 

Boisko zostało dodatkowo wyposażone w trybuny oraz ogrodzone za łącznie 109 700 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

oraz 

Wydział Inwestycji
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pokój 230), Gdynia
tel. (58) 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

 

DZIELNICA:OKSYWIE
STATUS:PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY DO GŁOSOWANIA – WYGRANY
WYNIKI:1384 (6730 PUNKTÓW)
ID2017 / 165

Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Wiktoria Janas
e-mail: janas.wiktoria@wp.pl
tel.: 793 786 868

Szacunkowa wartość projektu:
360 500 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko szkolne Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia. Nr działki: 1112, 1113 Obręb Oksywie. Własność: Gmina Miasta Gdyni.

Opis:

Remont boiska szkolnego. Wymiana nawierzchni z piaskowej na wykonanie płyty ze sztucznej trawy o powierzchni 22,5 m x 50 m. Wymiana siatki na istniejących piłko – chwytach, wymiana bramek 2 m x 5 m.

 

Kalkulacja kosztów:

Koszt dokumentacji wraz z pełnym nadzorem autorskim: 15000; Wykonanie płyty ze sztucznej trawy o wymiarach 22,5 m x 50 m: 337500; Koszt oraz montaż nowych bramek 2 m x 5 m oraz zakup i wymiana siatki na piłko – chwytach: 8000.

 

Załączniki: