Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię – BO Gdynia

Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Oksywie
Szacunkowa wartość projektu
360 500 zł
Liczba głosów
1384
Liczba punktów
6730
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2017

Wniosek dotyczy remontu boiska wraz z wymianą na sztuczną nawierzchnię, na boisku piaskowym o wymiarach 22,5 m x 50 m na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 na Oksywiu

Lokalizacja projektu:
Boisko szkolne Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia. Nr działki: 1112, 1113 Obręb Oksywie. Własność: Gmina Miasta Gdyni.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-08-10 15:06:20


Zrealizowane działania:
 • grudzień 2017 – styczeń 2018 r. – wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym
 • marzec – kwiecień 2018 r. – otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • października – listopad 2018 r. – przeprowadzenie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2018 r. – październik 2019 r. – projektowanie inwestycji,
 • listopad – grudzień 2019 r. – zakończenie projektowania inwestycji,
 • styczeń – kwiecień 2020 r. – sprawdzanie dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
 • maj – czerwiec 2020 r. – projekt boiska o nawierzchni sztucznej trawy wchodzi w zakres dokumentacji projektowej na budowę kompleksowego terenu sportowego przy SP 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni; zakończono projektowanie,
 • lipiec – sierpień 2020 r. – sprawdzanie dokumentacji projektowej,
 • wrzesień – październik 2020 r. – Projektant na etapie wprowadzania zgłoszonych poprawek do projektu zrezygnował z realizacji zamówienia.

Wykonawca dokumentacji projektowej, po sprawdzeniu przez GCS ww. dokumentacji, nie uwzględnił zgłoszonych przez Zamawiającego  uwag oraz nie dostarczył uzupełnionej i poprawionej kompletnej dokumentacji projektowej. Nawiązując do powyższego, z uwagi na fakt, iż Wykonawca, pomimo wielokrotnych wezwań, nie wykonał i nie przekazał ww. kompletnej dokumentacji, w zakresie zgodnym z umową, Gdyńskie Centrum Sportu odstąpiło od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zawarto ugodę z Wykonawcą dokumentacji. GCS uzyskało prawa autorskie do wykonanej części dokumentacji projektowej.

 • maj – czerwiec 2022 r. – GCS uszczegółowiło dokumentację w celu przekazania zadania do dalszej realizacji przez Wydział Inwestycji,
 • lipiec – sierpień 2022 r. – Wydział Inwestycji wystąpił do GCS o dostarczenie brakujących informacji  niezbędnych do przygotowania SWZ i ogłoszenia procedury przetargowej,
 • październik 2022 r. – zawarcie umowy na wykonanie brakujących Specyfikacji Technicznych,
 • listopad 2022 r. – dostarczono dokumentację uzupełniającą i ST,
 • luty 2023 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie robót,
 • marzec 2023 r. – zawarto umowę z Wykonawcą robót oraz przekazano plac budowy,
 • sierpień 2023 r. – inwestycja zakończona w terminie umownym.

  Planowane działania:
 • sierpień 2023 r. – odbiór zadania.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

oraz 

Wydział Inwestycji
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pokój 230), Gdynia
tel. (58) 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

 

DZIELNICA:OKSYWIE
STATUS:PROJEKT ZAKWALIFIKOWANY DO GŁOSOWANIA – WYGRANY
WYNIKI:1384 (6730 PUNKTÓW)
ID2017 / 165

Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Wiktoria Janas
e-mail: janas.wiktoria@wp.pl
tel.: 793 786 868

Szacunkowa wartość projektu:
360 500 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko szkolne Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia. Nr działki: 1112, 1113 Obręb Oksywie. Własność: Gmina Miasta Gdyni.

Opis:

Remont boiska szkolnego. Wymiana nawierzchni z piaskowej na wykonanie płyty ze sztucznej trawy o powierzchni 22,5 m x 50 m. Wymiana siatki na istniejących piłko – chwytach, wymiana bramek 2 m x 5 m.

 

Kalkulacja kosztów:

Koszt dokumentacji wraz z pełnym nadzorem autorskim: 15000; Wykonanie płyty ze sztucznej trawy o wymiarach 22,5 m x 50 m: 337500; Koszt oraz montaż nowych bramek 2 m x 5 m oraz zakup i wymiana siatki na piłko – chwytach: 8000.

 

Załączniki: