Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej. – BO Gdynia

Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Dąbrowa
Szacunkowa wartość projektu
319 000 zł
Liczba głosów
676
Liczba punktów
676
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Celem jest nawodnienie zagrożonego wyschnięciem użytku ekologicznego „Turzycowe Błoto” zasilającego użytek ekologiczny „Staw na Dąbrowie”. Ocieplenie klimatu oraz zabudowa zlewni mokradła zakłóciły stosunki wodne, powodując wysychanie zarówno mokradła jak i okresowo utratę wody przez jeziorko. Użytki są ostoją roślinności bagiennej oraz gatunków ważek i motyli, a także miejscem rozrodu wielu gatunków płazów. Bagno pełni funkcję retencyjną, a po wykonaniu inwestycji odciąży kanalizację deszczową.
Zakres projektu to przebudowa kanalizacji deszczowej, polegająca na odprowadzeniu wody deszczowej do mokradła, a nie kanalizacji.
Odbiorcami projektu są mieszkańcy całej Gdyni, zwłaszcza dz. Dąbrowa.

Lokalizacja projektu:

ul. Migdałowa – od skrzyżowania z ul. Macierzanki, do skrzyżowania z ul. Truskawkową oraz dz.707/3 (użytek ekologiczny jako odbiorca wód)

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-02-09 11:54:12

Zrealizowane działania:

  • kwiecień 2022 r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
  • maj 2022 r. – unieważnienie postępowania z powodu braku ofert,
  • czerwiec 2023 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych; unieważnienie postępowania, ponieważ do wyznaczonego terminu składania ofert, nie złożono żadnej oferty,
  • lipiec 2023 r. – ponowne ogłoszenie przetargu,
  • sierpień 2023 r. – unieważnienie postępowania, ponieważ do wyznaczonego terminu składania ofert, nie złożono żadnej oferty,
  • wrzesień 2023 r. – ponowne ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
  • październik 2023 r. – unieważniono postępowanie z powodu złożenia tylko 1 oferty, która przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.

—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

DĄBROWA
ID:2021/DAB/0023

Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe błoto”, poprzez przebudowę/budowę 5 studzienek kanalizacji deszczowej z osadnikami czyszczącymi w ciągu ul. Migdałowej.

Autor projektu:
e-mail: kajutp@gmail.com

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
ul. Migdałowa – od skrzyżowania z ul. Macierzanki, do skrzyżowania z ul. Truskawkową oraz dz.707/3 (użytek ekologiczny jako odbiorca wód)
Opis:
Projekt polega na przebudowie 3 i budowie 2 studzienek kanalizacyjnych w ciągu ul. Migdałowej. Studnie te będą pogłębione do poziomu poniżej kolektora zbiorczego i poprzez układ drenażowy odprowadzą wodę do urządzenia filtrująco-czyszczącego składającego się z następujących elementów: -separator -piaskownik -odstojnik/filtr Po wstępnym oczyszczeniu woda deszczowa zostanie skierowana siłą grawitacji poprzez rury drenażowe na teren mokradła, gdzie siłami natury zostanie poddana naturalnym procesom oczyszczającym.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Cel projektu nie wymaga analizy pod kątem projektowania uniwersalnego. Projekt nie przewiduje ingerencji w infrastrukturę naziemną. Całość prac dotyczy ingerencji w sieć kanalizacyjną znajdującą się pod ziemią. Jedynymi elementami projektu, które będą usytuowane nad powierzchnią gruntu, będą wloty studzienek kanalizacyjnych, które usytuowane będą na poziomie jezdni. Projekt dotyczy miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Nawodnienie zagrożonego wyschnięciem użytku ekologicznego „Turzycowe Błoto”, zasilającego użytek ekologiczny „Staw na Dąbrowie”. Ocieplenie klimatu oraz zabudowa zlewni mokradła zakłóciły stosunki wodne, powodując wysychanie zarówno mokradła jak i okresowo utratę wody przez jeziorko. Obydwa użytki są ostoją roślinności bagiennej oraz gatunków ważek i motyli, a także miejscem rozrodu wielu gatunków płazów. Bagno pełni funkcję retencyjną, a po wykonaniu inwestycji odciąży kanalizację deszczową.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Projekt techniczny
30000
2
Studzienki kanalizacyjne (5 szt, 2000 zł każda)
10000
3
Separator
40000
4
Piaskownik
44000
5
Odstojnik/filtr
30000
6
Drenaż
40000
7
Przebudowa instalacji w pobliżu mokradła
100000
8
operat wodnoprawny
20000
9
zastawka na wyclocie rowu stabilizująca poziom wody na mokradle
5000
Szacunkowa łączna wartość projektu:319000

Załączniki: