Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej – BO Gdynia

Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Chylonia
Szacunkowa wartość projektu
258 240 zł
Liczba głosów
485
Liczba punktów
485
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2020

Celem projektu jest uspokojenie ruchu poza godzinami szczytu oraz poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Zmniejszenie do zera liczby bardzo niebezpiecznych wypadków.

Lokalizacja projektu:
Minimum 150 m przed przejściem dla pieszych na wysokości budynku Morska 303, oraz minimum 150 m przed skrzyżowaniem Morska – Wiejska – Swarzewska.

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-08-16 08:20:09

Projekt przekazany do realizacji w 2021 r., współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 6 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019 r. poz. 138, z późn.zm.).

Zrealizowane działania: 

  • październik 2021 r. – uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy  w trybie „zaprojektuj & wybuduj”;
  • listopad 2021 r. – unieważnienie postępowania, ponieważ złożono tylko jedną ofertę, której cena przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  • czerwiec 2022 r. – ponowne uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy  w trybie „zaprojektuj & wybuduj”,
  • lipiec 2022 r. – unieważnienie przetargu z powodu braku ofert.
—————————–
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

CHYLONIA
ID:2020/CHY/0029

Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Morskiej

Autor projektu:
Imię i nazwisko: Marek Richert
e-mail: 0

Typ:
Duży

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
Minimum 150 m przed przejściem dla pieszych na wysokości budynku Morska 303, oraz minimum 150 m przed skrzyżowaniem Morska – Wiejska – Swarzewska.
Opis:
Projekt dotyczy montażu łącznie ośmiu tablic wyświetlających prędkość przejeżdżających pojazdów poza godzinami szczytu porannego i popołudniowego, sygnalizujących przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h.
Cztery tablice radarowych wyświetlaczy prędkości nad każdym pasem ruchu zlokalizowane będą minimum 150 metrów przed przejściem dla pieszych na wysokości budynku ul. Morska 303.
Oprócz tego montaż czterech tablic radarowych wyświetlaczy prędkości nad każdym pasem ruchu wyświetlających prędkość minimum 150 metrów przed skrzyżowaniem Morska – Wiejska/Swarzewska. Urządzenie poprzez wbudowany sterownik będzie kontrolowało godziny działania. Urządzenia w godzinach szczytu będą wyłączone.
Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
4 szt. masztów wysokich, 8 szt. radarowych wyświetlaczy prędkości z wbudowanym sterownikiem czasowym wraz z kosztem montażu i instalacji
215200 zł
2
Projekt
43040 zł
Szacunkowa łączna wartość projektu:258 zł